V portfóliu Súkromného slovanského gymnázia bolo osem cudzích jazykov

TASR, 25. septembra 2017 10:08, aktualizované 25. septembra 11:35

Otvárať gymnázium so zameraním na slovanské jazyky bolo dosť netypické.

Bratislava 25. septembra (TASR) – Obzvlášť preto, že o učenie západných jazykov bol značný záujem. Spomína v rozhovore pre TASR Pavel Spišiak, riaditeľ Súkromného slovanského gymnázia (SSG) na Vážskej ulici v bratislavskej Vrakuni. Tento post zastáva iba o rok kratšie, ako funguje samotná škola.

Foto: TASR"Nehovorím, že my sme sa týmto smerom neorientovali. Určite áno, veď žiaci majú dodnes veľkú škálu výberu z cudzích jazykov. Našim špecifikom však bolo, že sa v ponuke objavili aj slovanské jazyky," povedal Spišiak. Vtedy ich ale na škole vyučovali viac, ako je tomu v súčasnosti.

Najväčší záujem spomedzi nich stále pretrváva o ruštinu. "Špecifikum je, že záujem sa akoby správal podľa sínusoidy. Nie ako pri západných jazykoch, kde je záujem veľký a žiaci ich chcú vedieť čo najlepšie a najkvalitnejšie, ale u ruštiny sa to správa aj podľa ruskej zahraničnej politiky," skonštatoval Spišiak. Je však presvedčený, že za tie roky sa škole podarilo vytvoriť kvalitný študijný materiál, o čom svedčia aj dosahované výsledky študentov na olympiádach v ruskom jazyku, pričom okresné kolá organizuje práve gymnázium.

Dodnes sa stále vyučuje aj chorvátčina, aj keď záujem je o niečo menší. Podľa riaditeľa ale boli roky, kedy sa experimentálne zaviedlo maturovanie z chorvátčiny a poľštiny. O tú mali záujem v minulosti najmä študenti, ktorí odošli študovať na vysoké školy do Poľska. O niečo kratšie, zhruba sedem rokov, sa vyučovala aj slovinčina. Okrem slovanských jazykov sa však aj v súčasnosti vyučuje zároveň anglický, nemecký, francúzsky a španielsky jazyk.Škola sa za svoju 24-ročnú existenciu niekoľkokrát sťahovala. Svoje pôsobenie začala v Lamači, odkiaľ sa po roku presťahovala do Dúbravky a neskôr do Vrakune. Najskôr sa vyučovalo v priestoroch na Žitavskej ulici, keď sa však uvoľnili priestory prízemných budov na Vážskej ulici, presťahovala sa poslednýkrát. Napriek tomu, že škola je v priestoroch, ktoré si prenajíma od mestskej časti, investovala za tie roky nemalé finančné prostriedky do budov i areálu a ako učitelia, tak žiaci sa tu cítia veľmi dobre.

V roku 1993 sa začalo na škole vzdelávať okolo 130 žiakov, čo je porovnateľné s aktuálnym počtom študentov. "Neskôr počet žiakov stúpal a boli sme aj v období, keď sme mali 350 žiakov denného štúdia a 700 žiakov externej formy štúdia," priblížil Spišiak s tým, že vtedy otvárala škola aj svoje pobočky v Kežmarku, Martine a Nitre.

V súčasnosti má škola okolo 130 denných 50 externých študentov. "Myslím, že pre školu takého typu, ako sme my, je to dostatočne ideálne. Ale naša ambícia je mať okolo 200 žiakov," podotkol riaditeľ. Ako dodal, detašované pracoviská časom síce zanikli, škola ale ponúka možnosť dištančného vzdelávania v externej forme štúdia.


Špecifikom gymnázia je golf,muzikál a diplomacia

Najšpecifickejším znakom Súkromného slovanského gymnázia (SSG) na Vážskej ulici v bratislavskej Vrakuni je golf. Podľa jeho riaditeľa Pavla Spišiaka k nemu prišli viac-menej náhodou, keď využili ponúkanú príležitosť. "Mali sme areál školského dvora, ktorý si vyžadoval úpravu. Povedali sme si, že keď ho budeme upravovať, tak nejako zaujímavo a účelne. Náhoda spôsobila, že sme vybudovali tréningové golfové ihrisko," uviedol v rozhovore pre TASR Spišiak.

A keď už gymnázium malo podľa neho mať golfové ihrisko, naplánovali zároveň vzdelávací program. Spolupracovali s viacerými klubmi a Slovenskou golfovou asociáciou, až sa im nakoniec podarilo vypracovať učebný plán a golf je samostatným vyučovacím predmetom. V školskom programe je zaradený zároveň aj golfový manažment. "Golf si vyžaduje, aby človek dosahoval dobré výsledky, mal isté nadanie, schopnosti, ale aj vytrvalosť, húževnatosť a cieľ. Keď prijímame žiakov, nevyžadujeme od študentov toto všetko. Stačí, keď prejavia záujem a čas ukáže, kam sa žiak v rámci vyučovania golfu dostane," priblížil Spišiak.

S vyučovaním golfu sa začína v prime osemročného štúdia. Žiaci sa naučia základy a urobia si zelenú kartu, neskôr sa zúčastňujú aj na turnajoch. "Perličkou je, že sme organizátormi majstrovstiev základných a stredných škôl na Slovensku. Máme za sebou šesť ročníkov, do siedmeho už priberáme aj vysoké školy," doplnil riaditeľ. V prípade záujmu žiaka nastupuje Školský golfový klub, ktorý zabezpečuje tréningy aj vo väčšom rozsahu ako škola.

Gymnázium však podľa riaditeľa nie je len o športe, ale aj ho hudbe a umení. Spev a hra na hudobné nástroje sa v škole učili od jej vzniku, postupne sa gymnázium zameralo na muzikály. "Keď si žiak vyberie zameranie muzikál, tak je v tomto predmete aj hodnotený. Učia to kolegovia z Novej scény a myslím si, že výsledky sú veľmi dobre a minimálne jeden muzikál ročne sa nacvičí," povedal Spišiak s tým, že hoci to nie je teoretický predmet, muzikál je súčasťou dejín umenia a môžu si ho študenti vybrať aj ako maturitný predmet.Najčerstvejším špecifikom školy je podľa riaditeľa diplomacia, ktorá sa vyučuje šesť rokov. Začínali teoreticky, čím istým spôsobom kopírovali vysoké školy zamerané na zahraničné vzťahy a diplomaciu, to sa ale v strednej škole ukázalo ako nie najšťastnejšie riešenie. Tak sa rozhodli o prepojenie na projektové aktivity spoločenského charakteru. Študenti, ktorí si vyberú zameranie diplomacia, sa stávajú členmi Diplomatického klubu SSG a organizujú alebo sa zúčastňujú na konferenciách a projektoch. Tým najnovším je podľa Spišiaka Ambasáda slovanskej mládeže. Ide o združovanie žiakov stredných, prípadne aj základných škôl, ktorí majú záujem na modelovom systéme riešiť problémy spoločenského charakteru, špecificky pre slovanské krajiny, avšak rovnako sú otvorení aj západnému svetu. Aktívne sa v tomto smere zúčastňujú na podujatiach, ako EYP European Youth Parliament, EEYP Erasmian European Youth Parliament, Students For Liberty.

"Pripravujeme cestu na konferenciu do Moskvy, kde by sa mali stretnúť zástupcovia Slovenska, Česka, Poľska a Ruska z tejto ambasády. Okrem okrúhleho stola sa budú riešiť aj otázky Ruska a Číny," doplnil Spišiak s tým, že aj týmto chcú mladých ľudí zapájať do diania vo svete. "Možno aj ich modely budú neskôr úspešné a nájdu cestu, aby boli vzťahy a chápanie sa lepšie ako teraz," dodal Spišiak.V Súkromnom slovanskom gymnáziu berú učitelia žiakov ako osobnosti

Žiaci Súkromného slovanského gymnázia (SSG) na Vážskej ulici v bratislavskej Vrakuni sú pre svojich učiteľov individuálnymi osobnosťami. Tí s nimi pracujú a snažia sa v nich rozvíjať ich osobnosť a individualitu. Tým ich chcú naštartovať nielen do praxe, ale aj do samotného života. Pre TASR to uviedol riaditeľ gymnázia Pavel Spišiak.

"Myslím si, že u mnohých študentov, ktorí prišli do našej školy a nepatrili medzi tých najlepších, sme dokázali objaviť ich vzťah k niečomu a rozvinúť to," povedal Spišiak. Podľa neho boli v minulosti aj takí žiaci, pri ktorých sa uvažovalo nad vylúčením zo školy, napríklad pre neustále porušovanie školského poriadku. Avšak cez hudbu a muzikál v nich objavili záujem o vyučovanie aj iných predmetov. "A dnes sú z nich riaditelia základných umeleckých škôl alebo hrajú v divadle," doplnil Spišiak. Podľa neho síce škola od istých nárokov a požiadaviek na žiakov ustupovať nechce, jej snahou však je naučiť sa pracovať aj s takými, ktorí nemajú vstupné vedomosti na najvyššej úrovni a vyžadujú si väčšiu starostlivosť.V rámci skvalitňovania študijného procesu premýšľa škola do budúcnosti napríklad o posilnení vyučovania angličtiny. A tak v rámci vstupov do vzdelávacích programov uvažuje podľa riaditeľa o rozšírenie vyučovania anglického jazyka, prípadne niektorých predmetov v anglickom jazyku. V súčasnosti sa v škole okrem anglického jazyka učí aj po nemecky, francúzsky, španielsky, chorvátsky a rusky. "Závisí to od zamerania, ktoré si študent vyberie. Buď študuje tri cudzie jazyky, alebo namiesto tretieho jazyka má golf, muzikál alebo diplomaciu," priblížil Spišiak. Je pritom možnosť prejsť z jedného zamerania na iné. "V osemročnom štúdiu majú všetko, okrem diplomacie, ale po kvarte majú možnosť prestúpiť na toto zameranie," doplnil Spišiak.

Okrem štvorročného a osemročného štúdia ponúka škola aj päťročné bilingválne, slovensko–ruské štúdium, kde sa predmety učia v ruskom jazyku. Zároveň v škole študujú aj piati študenti z Ruska, ktorí sa učia slovenský jazyk. Medzi absolventmi sú aj takí, ktorí pokračovali na vysokých školách na Slovensku i v zahraničí. Napríklad dve študentky študujú na matematicko-fyzikálnej fakulte, niektorí odišli študovať do Nemecka, Rakúska, Španielska, Francúzska či Veľkej Británie.

Medzi ďalšie plány školy patrí aj vybudovanie komunitných záhrad.

Téma TASR