Študenti neovládajú základné finančné nástroje

OTS, 12. novembra 2018 8:00

Posúdiť výhodnosť účtu, sporenia by malo v dnešnom svete patriť medzi základné zručnosti, no nie je to tak. Poštová banka sa rozhodla prispieť k zmene a vyhlásila grant Nápad pre školy.

Foto: Poštová banka
Bratislava 12. novembra (OTS) - Rodičia sa príliš často spoliehajú na to, že ich potomkovia získajú zručnosti potrebné na prežitie v modernom svete automaticky. Teda, že sa to na nich jednoducho nalepí. Výsledkom, bohužiaľ, je, že študenti neovládajú ani základné finančné nástroje, dokonca nie sú schopní posúdiť ani to, ktorý bankový účet je pre nich výhodnejší. S týmto zistením prišla Poštová banka po tom, ako si dala vypracovať prieskum o finančnej gramotnosti Slovákov. Až štyri pätiny mladých pritom nebolo schopných správne vyhodnotiť ani jednoduchú úlohu pri posudzovaní úrokov.
Foto: Poštová banka

Cesta v inšpirácii
Pri nedostatkoch vo vzdelávaní sa väčšina ľudí prirodzene obracia na učiteľov, ktorí aj podľa prieskumu Poštovej banky požívajú najvyššiu dôveru Slovákov. Preto sa Poštová banka rozhodla so svojim ponúkaným príspevkom k riešeniu obrátiť práve na nich, školy, na ktorých pôsobia, a aj študentov, ktorých sa tento problémov bytostne najviac dotýka. Ponúka im možnosť získať vysokú odmenu za najinšpiratívnejší projekt, ktorý by výrazne zlepšil finančnú gramotnosť študentov.
Vychovať a vzdelať mladého človeka tak, aby bol v živote zodpovedným členom spoločnosti, je na Slovensku jedna z najťažších úloh, pritom je už dlho spoločensky nedoceňovaná. Poštová banka preto chce týmto spôsobom dať učiteľom možnosť, aby svoje pedagogické kvality ukázali v naozaj ťažkej výzve,“ povedala Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky.
Foto: Poštová banka

Finančné vzdelávanie za tisíce eur
Grant Nápad pre školy je určený na zlepšenie vyučovania finančnej gramotnosti. Medzi projekty, ktoré môžu podávať základné a stredné školy, rozdelí dohromady 50 000 eur. Najlepší projekt finančného vzdelávania získa 10 000 eur. Ocenení na druhom mieste získajú po 4 000 eur, na treťom po 3 000 eur. Samotní učitelia ako garanti projektu dostanú podľa umiestnenia 1 000, 800 a 600 eur. Poštová banka nezabudla ani na žiakov. Tí dostanú príspevok na vzdelávanie mimo lavice v hodnote 900, 700 a 500 eur. O týchto odmenách bude hlasovať odborná porota, ale TOP projekt vyberie aj široká verejnosť. Jedna základná a jedna stredná škola získajú 3 500 eur. Viac sa dozviete na www.napadpreskoly.sk.

Téma TASR