Bakoška v Banskej Bystrici nie je minulosťou vďaka rodičom a učiteľom

TASR, 23. októbra 2017 9:42, aktualizované 23. októbra 11:09

Dôvodom na jej zrušenie bol najmä nízky počet žiakov a vysoké náklady na prevádzku.

Foto: TASRBanská Bystrica 23. októbra (TASR) – Základná škola (ZŠ) Jána Bakossa v Banskej Bystrici, ktorá sídli na Bakossovej ulici v centre mesta, mala byť už tri roky minulosťou. Dôvodom na jej zrušenie bol najmä nízky počet žiakov a vysoké náklady na prevádzku. Proti tomuto kroku mesta "zabojovali" vtedy nielen pedagógovia, ale najmä rodičia detí, ktorí im školu napokon zachránili, čo sa podarí len málokomu.

Podľa riaditeľky ZŠ Margity Karakovej, školu dnes navštevuje 305 žiakov a ich počty stále stúpajú. V čase rušenia mali okolo 230 detí. Mesto v posledných rokoch investovalo do nej nemalé peniaze. Vymenili tam okná, zrekonštruovali sociálne zariadenia, vo väčšine budovy je nová podlahová krytina a do poriadku dali tiež telocvičňu.

"Aj rodičia sa pozerajú na našu školu inak, keď vidia, že je zrekonštruovaná. Dochádzajú k nám deti z rôznych kútov mesta i okolitých obcí, keďže máme diétne stravovanie a už od prvého ročníka sa u nás učia cudzie jazyky," konštatovala Karaková.

Diétne stravovanie poskytuje ZŠ Jána Bakossa ako jediná na území mesta už od roku 2009. Má na to vyčlenenú kuchárku, ktorá varí pre malých celiatikov či diabetikov. Cieľom mesta, pod ktoré nesúkromné ZŠ spadajú, je mať aspoň ešte dve ZŠ na sídliskách Sásová a Fončorda, ktoré by denne ponúkali špeciálnu stravu pre najmenších.

Podľa Karakovej rodičia oceňujú, že ich ZŠ je situovaná v centre mesta a má dobrú polohu. Je bezpečná a nemusia sa báť, že deti vybehnú pod auto. Je to škola takpovediac rodinného typu.

"Nie je naším cieľom rozrastať sa do veľkého počtu žiakov. Chceme mať po dve triedy v každom ročníku. Na prvom stupni máme v prvom až treťom ročníku po dve triedy. Vo štvrtom a piatom ročníku máme nižší počet žiakov, čo je dôsledok bývalého rušenia, keďže rodičia nevedeli, či budeme ďalej fungovať," vysvetlila Karaková.

Deti zo ZŠ Jána Bakossa sa už od prvého ročníka majú šancu učiť základy angličtiny, hoci cudzí jazyk je povinný až od tretieho ročníka. Siedmaci si môžu pribrať druhý cudzí jazyk a rozhodnúť sa medzi nemčinou a ruštinou. Ruský jazyk si vyžiadali rodičia.

ZŠ Jána Bakossa, ktorej Banskobystričania nepovedia inak ako "Bakoška", funguje už 40 rokov. Jubilejné výročie svojho vzniku oslávila vlani. Za ten čas jej bránami prešli tisícky žiakov, ktorým učitelia vštepovali základy poznania sveta, ale i zásady slušného správania a etiky. Škola nesie názov po významnej osobnosti, akou bol evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ, redaktor a protifašistický bojovník Ján Bakoss. Je pochovaný v Banskej Bystrici a žiaci pravidelne navštevujú jeho hrob a starajú sa oň.

Fotogalériu si môžete pozrieť po kliknutí na fotografiu:

Foto: TASR


Prvé ročníky ZŠ Jána Bakossa v B. Bystrici naplnia aj deti z novej MŠ

Obavy z rušenia Základnej školy (ZŠ) Jána Bakossa v centre Banskej Bystrice, ktorá má vyše 40-ročnú históriu, sú dnes zažehnané. Ešte minulé vedenie mesta ju pred tromi rokmi plánovalo zrušiť, ale rodičia žiakov a učitelia si ju takpovediac "vybojovali" a zachránili. Od 1. septembra tohto roka v jej objekte sídli nová materská škola (MŠ) so 44 deťmi a ako tvrdí banskobystrický primátor Ján Nosko, aj to je spôsob, ako naplniť ročníky ZŠ.

"Som rád, že po záchrane školy sme vytvorili krásne priestory pre škôlkarov, financované z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu – zvyšovanie kapacít MŠ. Mesto zakúpilo nábytok, vybavenie, hračky pre deti. Škôlka sídli v centre mesta, a to je pridaná hodnota ako aj to, že deti budú môcť plynule pokračovať na ZŠ. Za sumu 275.000 eur, pričom mesto sa podieľalo na kofinancovaní piatimi percentami, je to dobrý výsledok," konštatoval pri otvorení škôlky Nosko.

Podľa neho aj toto je spôsob, ako naplniť ročníky ZŠ, keďže je pravdepodobné, že deti, ktoré navštevujú škôlku a zvyknú si na prostredie, rodičia zapíšu do tejto školy.

Mesto novú MŠ vybudovalo v prvej polovici tohto roka v nevyužívaných priestoroch "Bakošky", kde predtým sídlila súkromná škola.

"Jeden rok patrí škôlka pod mesto a od 1. septembra 2018 bude zlúčená s nami, teda budeme ZŠ s MŠ Jána Bakossa," dodala riaditeľka školy Margita Karaková. Dúfa, že z väčšiny škôlkarov sa stanú školáci ich ZŠ.

V súčasnosti ju navštevuje 305 žiakov a počty každým rokom stúpajú. V čase rušenia mali okolo 230 detí. V posledných rokoch prešli obnovou. Vymenili okná, zrekonštruovali sociálne zariadenia, vo väčšine budovy je nová podlahová krytina a obnovili aj telocvičňu.


Žiaci z "Bakošky" to majú iba na skok do múzeí a knižníc, využívajú to

Čitateľské denníky, celoslovenská literárna, výtvarná a hudobná súťaž o Cenu Jána Bakossa, ale aj udržiavanie vianočných tradícií vrátane stolovania - to všetko patrí k Základnej škole (ZŠ) Jána Bakossa v Banskej Bystrici.

Ako hovorí jej riaditeľka Margita Karaková, vďaka polohe školy, ktorá sídli v centre mesta, to majú iba na skok do múzeí, knižníc alebo do ďalších kultúrnych inštitúcií. Na podujatia sa nemusia prepravovať MHD ako žiaci z iných škôl.

"Často navštevujeme tvorivé dielne a dosť spolupracujeme s Literárno-hudobným múzeom a knižnicou Mikuláša Kováča. Pre naše deti robia aj hodiny. Využívajú to učiteľky i školský klub. So žiakmi chodia do knižnice, kde si požičiavajú knihy domov a čítajú. S učiteľmi sa potom rozprávajú, o tom čo si prečítali a robia aj čitateľské denníky, podobné ako kedysi. Takto sa v nich snažíme podnecovať čitateľskú gramotnosť, aby nesedeli doma len pri počítačoch," priblížila Karaková.

Škola spoločne s Literárno-hudobným múzeom každoročne organizuje súťaž o Cenu Jána Bakossa, do ktorej im chodia literárne i výtvarné diela detí z ostatných škôl. Tému každý rok obmieňajú. Keďže ZŠ v roku 2011 prevzala čestný titul aj takto chce udržiavať tradície a pripomínať si človeka, ktorého meno nesie.

Deti však učí aj vianočným tradíciám. V posledný deň pred prázdninami si v triedach robia vianočné stoly, na ktorých nechýbajú koláče, vianočné oblátky či opekance a s učiteľmi sa rozprávajú, ako sa kedysi stolovalo a aké tradície udržiavali naši predkovia.

ZŠ nezabúda ani na bývalých zamestnancov, ktorí sú už dnes na dôchodku. "Máme Mesiac úcty k starším, tak sme zorganizovali pre našich dôchodcov posedenie. Sú to bývalí učitelia a na stretnutie ich pozývame každý rok. Veľmi radi sa k nám vracajú," dodala Karaková. Minulý týždeň ich prišlo okolo 20.

Téma TASR