V Spojenej škole na Ulici Ľ. Podjavorinskej učia žiadané odbory

TASR, 12. júna 2017 11:00

Škola sídli na začiatku najväčšieho prešovského sídliska Sekčov na Ulici Ľudmily Podjavorinskej.

Prešov 12. júna (TASR) – Firmy z prešovského regiónu, ktoré potrebujú šikovných zamestnancov k CNC strojom, sa obzerajú po absolventoch odborov programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení či mechanik nastavovač z prešovskej spojenej školy. Ich škola sídli na začiatku najväčšieho prešovského sídliska Sekčov na Ulici Ľudmily Podjavorinskej.

Foto: TASRDomáci si ju najnovšie zafixovali podľa toho, že vedľa nej stojí PSK aréna, čo je tréningová zimná športová hala. Spojená škola pripravuje žiakov aj v ďalších žiadaných odboroch, akými sú mechanik elektrotechnik, mechanik mechatronik, mechanik počítačových sietí či grafik digitálnych médií, a má tiež technické lýceum. Všetky tieto odbory patria pod organizačnú zložku strednej odbornej školy technickej, druhou zložkou školy je gymnázium s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy.

Zrod gymnázia sa datuje od roku 1992, keď nastala požiadavka mať v každom krajskom meste športovú školu a tu vďaka športovej hale a bazénu bolo vhodné zázemie. Predchodcom dnešnej spojenej školy bolo Učňovské stredisko, ktoré vzniklo v roku 1958 pri n.p. ZPA Dukla Prešov. Jeho úlohou bolo zabezpečiť prípravu žiakov v profesiách nástrojár a obrábač kovov, neskôr pribudli odbory strojný zámočník a elektromechanik. Odborný výcvik sa vykonával vo výrobných priestoroch podnikov, ktoré učňov potrebovali.

Rast priemyslu a populačný nárast mládeže si vynútili vybudovanie väčších priestorov. Od septembra 1975 sa škola presťahovala do novej budovy a zmenil sa aj jej názov na Združené odborné učilište. Pomenovanie školy i jej patróni sa ešte niekoľkokrát zmenili. Dnes je jej zriaďovateľom Prešovský samosprávny kraj.

Od roku 1980 tu učí Anton Muška. Po Nežnej revolúcii ho od 1. februára 1990 zvolili za riaditeľa školy a šéfuje jej doteraz. Stále učí predmety základy elektrotechniky a elektrotechnické meranie. „Máme 57 pedagogických zamestnancov - 35 učiteľov a zvyšok sú majstri odbornej výchovy. Ďalej je tu vyše 20 nepedagogických zamestnancov. Školu navštevuje 650 žiakov. V septembri otvoríme päť prváckych tried strednej odbornej školy technickej a jednu triedu gymnázia,“ zrekapituloval Muška.Tohto roku bol zo strany uchádzačov o štúdium najväčší záujem o odbor mechanik mechatronik. Je to elektrotechnický odbor, kde sa žiaci naučia zaobchádzať s elektrinou a učia sa tiež ovládať CNC stroje a riadiť PLC automaty, čo sú výrobné linky. Muška uviedol, že ďalším, takmer rovnako žiadaným odborom, bol mechanik elektrotechnik, pretože všeobecne o elektrikárov je veľký záujem. V Prešove je veľa firiem, ktoré majú CNC stroje a momentálne zápasia s nedostatkom odbornej pracovnej sily.

To, že škola priamo susedí s hokejovou halou, zákonite vyústilo do aktívnej spolupráce s jej prevádzkovateľom. Hľadali možnosti, ako vytvoriť podmienky pre vznik ďalších športových tried. Riaditeľ školy prezradil, že pripravujú nový študijný odbor technik športových zariadení, ktorý budú súčasne overovať v praxi. Mal by byť určený pre duálne vzdelávanie a študenti sa naučia obsluhovať techniku používanú pri športových aktivitách a budú mať zvýšený počet hodín telesnej výchovy. Už teraz majú k dispozícii šatne, ktoré sú prepojené chodbou priamo s hokejovou halou.

Škola začne s rekvalifikáciou na obsluhu CNC strojov

Spojená škola na Ulici Ľudmily Podjavorinskej v Prešove v spolupráci s prešovskou firmou SPINEA, s.r.o., a s podporou svojho zriaďovateľa, Prešovským samosprávnym krajom, otvorili vlani Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie. Prioritne je určené na rekvalifikáciu nezamestnaných. Centrum sídli v areáli školy a slúži aj na odbornú výučbu žiakov, ktorí študujú odbory programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik nastavovač či mechanik mechatronik.

Riaditeľ školy Anton Muška informoval, že vďaka projektu kúpili tri nové CNC stroje – jeden sústruh a dve frézy. Oproti starým, ktoré využívali systém ITIS, nové užívajú systém SIEMENS, ale môžu sa používať aj ďalšie systémy, stačí iba vymeniť klávesnicu na stroji a kúpiť softvér. Stroje sú veľmi adaptabilné a univerzálne použiteľné pre prípravu žiakov na rôzne typy CNC strojov.

Podľa riaditeľa intenzívna spolupráca nadobúda ten správny rozmer práve teraz, lebo ešte tento mesiac sa začnú prvé rekvalifikačné kurzy v spolupráci s úradom práce a spoločnosťou SPINEA. Centrum odborného vzdelávania a prípravy začne rekvalifikovať prvých nezamestnaných, ktorí si vo svojom odbore nevedia nájsť prácu. Naučia ich obsluhovať CNC stroje, čo je teraz mimoriadne žiadaná profesia na trhu práce. Do kurzu vyberú ľudí, ktorí majú aspoň základné strojárske vedomosti. Nové stroje, ktoré v rámci projektu kúpili, budú tak využité aj počas letných prázdnin.

„Samozrejme, vieme rekvalifikovať aj pre iné firmy. Naša škola podpísala memorandum s 12 zamestnávateľmi a sme pripravení rekvalifikovať aj pre nich. Máme certifikáciu na tento kurz. Bude trvať 110 hodín, v čom je 50 hodín teórie a 60 hodín praxe,“ povedal Muška. Časový harmonogram predpíše úrad práce. Od nich bude záležať, koľko hodín denne budú chodiť do centra a ako dlho bude trvať kurz.Výber ľudí urobí tiež úrad práce. Počíta sa s minimálnym počtom šesť ľudí, ale podľa Mušku optimum je osem až 12 frekventantov v kurze. Vhodnými kandidátmi by mohli byť profesie sústružník, frézar, mechanik strojov a zariadení, brúsič, prípadne iné strojárske vzdelanie, aby účastníci aspoň čiastočne rozumeli čítaniu výkresov.

Škola nielen vyučuje moderné technológie, ale technikou aj sama žije. Muška prezradil, že majú za sebou testovacie obdobie, počas ktorého využívali na vykurovanie školy odpadové teplo zo susednej tréningovej ľadovej haly (PSK arény), ktoré vzniká z výroby ľadu. „Toto teplo ide do kotla, kde sa voda iba dohrieva a slúži na vykurovanie. Najviac tepla vzniká v letných mesiacoch, kedy ho až tak efektívne nevieme využiť. Ale využíva sa pre ohrev teplej vody do šatní, v ktorých sú hokejisti,“ opísal proces, ktorý zrealizovali v kraji ako jediná škola.
Aby mohli zámer naštartovať, v kotolni museli vymeniť potrubia i 40 rokov staré kotly. Znížia sa tým prevádzkové náklady na vykurovanie školy. Návratnosť investície by mala byť rýchla.


Prešovská Spojená škola má v učiteľskom zbore sympaťáka Juraja Beňačku

Juraj Beňačka je sympaťák. Učí na Spojenej škole na Ulici Ľudmily Podjavorinskej v Prešove informatiku a všetky grafické predmety. Žiaci ho prihlásili do tohtoročnej ankety o najobľúbenejšieho učiteľa Zlatý Amos a posielali mu hlasy prostredníctvom internetu. Vďaka ním sa teraz môže hrdiť titulom Amos sympaťák roka, ktorý získal 8. mája. Prebojoval sa do finálového kola medzi ôsmich súťažiacich a v internetovom hlasovaní o sympaťáka získal jednu tretinu všetkých hlasov a vyhral.

Pre TASR uviedol, že na začiatku bol príbeh a básnička, ktoré museli o svojom učiteľovi napísať žiaci a prihlásiť ho do súťaže. Vďaka tejto „story“ sa dostal do semifinále medzi 15 učiteľov. Potom sa už súťažilo „naživo“ aj za účasti žiakov. Podľa vyžrebovanej témy museli pripraviť spoločný program. V ďalšom kole išlo o to, ako sa navzájom poznajú.

Príbeh bol o Sylvii, žiačke, ktorá ochorela a dlhší čas nemohla chodiť do školy. Na popud učiteľa ju spolužiaci stále kontaktovali prostredníctvom internetu a navštívili ju doma. Natočili pre ňu video, v ktorom ju všetci pozdravili a zavesili ho na YouTube. „Neustále sme jej dodávali takýmto spôsobom energiu. Sylvia napísala o svojich pocitoch, ako jej to pomohlo a so spolužiakmi ma posunuli do súťaže,“ uviedol učiteľ.

Beňačka učí žiakov športového gymnázia a študijných odborov, ktoré sú zamerané na grafiku digitálnych médií a na informatiku. Na otázku, či sa neobáva toho, že titul sympaťák ho oberie o autoritu pedagóga, zareagoval s úsmevom. „Občas sa mi stáva, hlavne keď nastúpia prváci, že si ma pletú so žiakmi. Je to vtipné. Ale ja mám veľkú výhodu v tom, že to, čo učím, fakt viem. A žiaci vidia, že to viem a že ich to chcem naučiť. A preto sa ku mne správajú s rešpektom,“ povedal Beňačka, ktorý vyštudoval pedagogiku a informatiku.

Spojená škola je jeho prvé učiteľské miesto, učí štvrtý rok. Svoju budúcnosť spája rodený Staroľubovňan s Prešovom a školou. „Zatiaľ ma učenie baví a napĺňa, takže netuším, čo bude o takých 30 rokov. V školstve to nie je až také zlé. Ja ako mladý učiteľ mám ešte dosť času, aby som si dorábal všetky tie kreditové systémy. Teraz sa chystám na druhú atestáciu. Keď sa to všetko naplní, tak to nie je až také zlé platovo,“ povedal Amos sympaťák.

Hovorí, že žiaci ho počúvajú a darí sa mu motivovať ich aj rôznymi fintami. Komunikuje s nimi aj cez tzv. školský facebook, občas im pošle „štuchnutie“, že sa blíži deadline na odovzdávanie projektov. Rešpektuje, že jedných baví viac fotografia, iných video alebo vytváranie webstránok. S potešením rozpráva o ich úspechoch. Michal Kravec fotí šport, zvíťazil v súťaži Zelený objektív a získal druhé miesto v súťaži Choď a foť 2016. Anna Ľuníková bodovala v súťaži Vychytaj problémy svojho mesta cez odkazprestarostu.sk. Pred Vianocami vyhral Kristián Lukáč notebook za Speet Art v súťaži Ukáž, čo vieš.Pre školu je to prvý Amos, ktorý mladému učiteľovi vyniesol poklepanie po pleci aj od skúsenejších kolegov. Beňačku to motivuje k tomu, aby bol stále dobrým učiteľom a nelieta preto v oblakoch. Žiakom sa venuje aj v krúžku videoeditácie, kde sa učia točiť a strihať videá a ako fungujú špeciálne efekty. Rozmýšľajú aj o zriadení školskej televízie.

Beňačka sleduje kroky svojich žiakov aj po absolvovaní školy. Niektorí sa dostali na vysoké školy alebo sa uchytili vo firmách, odvážnejšie povahy sa púšťajú do vlastného biznisu. No sú aj takí, čo skončili v pizzerii, verí, že nie na dlho.

Téma TASR