Mesto Žilina v rámci racionalizácie zrušilo ZŠ Zádubnie

TASR, 18. augusta 2014 14:29

V Martine pribudne 400 prváčikov.

Žilina/Martin/Čadca 18. augusta (TASR) –
Ilustračné foto Foto: Štefan Puškáš/TASR


Žilina


Jedenásť základných škôl (ZŠ) a 20 materských škôl (MŠ) v Žiline navštevovalo na konci uplynulého školského roka spolu 8052 žiakov, tri základné umelecké školy (ZUŠ) 2372 žiakov a jedno centrum voľného času (CVČ) 2656 žiakov. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Pavol Čorba.

Aktuálne údaje pre školský rok 2014/2015 budú podľa neho známe až po 15. septembri. „Mesto Žilina v rámci racionalizácie zrušilo Základnú školu s materskou školou Zádubnie a od 1. septembra 2014 to bude iba MŠ Zádubnie. Zo ZŠ Gaštanová a ZŠ s MŠ Na stanicu 27 bude od 1. septembra 2014 ZŠ s MŠ Gaštanová a ZŠ Hollého bude v novom školskom roku pripojená k ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová,“ uviedol Čorba.

Martin


V desiatich ZŠ v Martine by sa mal v školskom roku 2014/2015 znížiť počet žiakov o sedem oproti stavu v predchádzajúcom školskom roku. „Celkovo by malo ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta navštevovať 3602 žiakov, z toho 400 prvákov. Desať materských škôl by malo navštevovať 1251 detí predškolského veku. Novú triedu otvoria v MŠ Ul. kpt. Nálepku, v ktorej bol vysoký počet neprijatých detí už po zápise do materských škôl v predchádzajúcom školskom roku 2013/2014. Počas júla a augusta sa priestory stavebne upravovali tak, aby od 2. septembra mohla byť otvorená ďalšia trieda,“ povedala pre TASR hovorkyňa mesta Martin Zuzana Kalmanová.

Čadca


Bez výrazných zmien v školách a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca bude podľa poradkyne primátora pre styk s médiami Silvie Cisárikovej školský rok 2014/2015. „V meste je šesť ZŠ, ktoré bude navštevovať spolu 2070 žiakov v 101 triedach, sedem MŠ (z toho dve zriadené pri ZŠ), ktoré bude navštevovať spolu 748 detí. V meste pôsobia aj dve ZUŠ, ktoré bude v školskom roku 2014/2015 navštevovať 1340 žiakov a jedno CVČ, v ktorom bude 1800 detí v 130 záujmových útvaroch,“ dodala Cisáriková.

Téma TASR