Škola v Dolnom Dubovom sídli už na treťom mieste

TASR, 30. októbra 2017 10:22

Historické anály uvádzajú mená dedinských učiteľov v Dolnom Dubovom od roku 1710.

Dolné Dubové 30. októbra (TASR) – Základná škola v Dolnom Dubovom pri Trnave sídli už na svojom treťom mieste. Kým v 19. storočí sa dolnodubovské deti učili na prebudovanej fare a od roku 1930 v dvojtriednej škole, v súčasnosti navštevujú objekt, ktorý donedávna slúžil ako materská škola a mal voľné kapacity. V jednej jeho časti doteraz predškoláci aj zostali.

Na snímke základná škola s materskou školou v obci Dolné Dubové pri Trnave v pondelok 30. októbra 2017. FOTO TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš GrinajHistorické anály uvádzajú mená dedinských učiteľov v Dolnom Dubovom od roku 1710. Keď napríklad v roku 1852 obec i škola vyhoreli, dekan Štefan Ujságh daroval cirkvi svoj vlastný dom pre umiestnenie fary a pôvodnú faru prispôsobil na školu a byt organistu. Na prilepšenie kantorského príjmu založil dokonca základinu 5000 zlatých. Dôležitým pre obec bol oddaný učiteľ Alois Bínovský. V Dubovom učil 32 rokov, od roku 1887 do roku 1919 a aj počas silnej maďarizácie učil deti po slovensky. Jeho rukami prešli generácie praprastarých mám a pradedov dnešných obyvateľov obce a tí na neho radi spomínali. Rovnako tak súčasní starí rodičia spomínajú na manželov Vilmu a Elemíra Halásovcov, ktorí sa nasťahovali do učiteľského bytu v roku 1946 a odišli stadiaľ až v roku 1979, keď dosiahli dôchodcovský vek.

Halásovci zažili, keď v roku 1961 bol preložený druhý stupeň školy do susedných Kátloviec a v poslednom roku pôsobenia ich zastihlo aj ďalšie rozhodnutie nadriadených orgánov. V roku 1979 bola základná škola v Dolnom Dubovom zrušená úplne.

"Manželia Halásovci v Dubovom pôsobili nielen ako učitelia, ale aj ako prirodzené autority vo všetkých sférach spoločenského a kultúrneho života. Vilma Halásová viedla divadelný ochotnícky súbor, Elemír Halás sa podieľal na správe obce a na spolkovom živote. Po celé desaťročia pôsobenia v obci mali u obyvateľov veľkú vážnosť a rešpekt. Mladí aj starší obyvatelia Dolného Dubového ich mali radi, lebo im vedeli poradiť v každej životnej situácii," uvádza sa v monografii obce, ktorá vyšla v roku 2012 pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky.

Nové spoločenské pomery po roku 1989 priniesli so sebou aj potrebu znovuotvorenia aspoň málotriednej základnej školy, aby najmenší žiaci nemuseli podstupovať každodenné cestovanie. Vyučovanie bolo obnovené 1. septembra 1990. Riaditeľom sa stal Ivan Jablonický, učiteľkou Mária Jablonická. Vychovávateľkou v školskom klube bola Zlatica Čapkovičová. A práve ona od decembra 2008 sedí na riaditeľskej stoličke. Škola získala právnu subjektivitu a v súčasnosti funguje ako Základná škola s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je obec.

V Dolnom Dubovom sa deti veľmi tešia na Strašiškolu

Dolné Dubové 30. októbra (TASR) – Škriatkovia, strašidlá a ďalšie potvory v Dolnom Dubovom pri Trnave nezabudli ani v tomto roku na začiatok októbra a pozvali všetkých na Strašiškolu. Podujatie bolo natoľko zábavné i unavujúce, že miestnym školákom i škôlkarom nezostalo nič iné, ako v škole prenocovať.

"Robíme to už trinásť rokov," povedala pre TASR riaditeľka miestnej základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Zlatica Čapkovičová. Do akcie sa vždy zapoja nielen deti, ale celý personál dolnodubovskej málotriedky, rodičov nevynímajúc. Spoločne sa pripraví bohaté občerstvenie, deti sa zídu vo všakovakých maskách, hrajú sa, tancujú a súťažia o ceny. Vyvrcholením je sprievod masiek nočnou dedinou. Samozrejme, že sa nezaobíde bez rôznych nástrah v tmavých zákutiach a stretnutí s duchmi v podaní starších detí, ktoré na druhom stupni dochádzajú do susednej obce Kátlovce. Nasleduje spanie v "spacákoch", čo je jedinečný zážitok pre ďalšie týždne, a spoločné zobudenie s raňajkami.

Škola v Dolnom Dubovom má, nakoľko na prvom stupni ZŠ ju navštevuje 22 žiakov a v MŠ 36 detí, rodinnú atmosféru. Pedagógovia sa podľa riaditeľky snažia o individuálny prístup a maximálnu bezpečnosť detí. "Zameriavame sa na udržiavanie ľudových tradícií," uviedla Čapkovičová. V tomto duchu pripravujú kultúrne vystúpenia, ktorými vždy potešia mamičky či seniorov na podujatiach im venovaným. Ďalšie aktivity sú zamerané na jednotlivé ročné obdobia, deti veľmi teší vianočná besiedka spojená s vianočným bazárom. "Predávajú sa na ňom ozdoby, ktoré samy vyrábajú. Výťažok z neho už niekoľko rokov putuje na kúpu hračiek, kníh a školských pomôcok. Dvakrát časť z výťažku predaja venovali dnes už šiestakovi Samkovi, ktorý ho využil na uhradenie špeciálnej rehabilitačnej starostlivosti v piešťanskom Adeli centre," informovala riaditeľka školy. Okrem toho deti stále zbierajú plastové zátky, za ktoré Samkova mama takisto dostane nejaké financie. Škola si pochvaľuje aj spoluprácu s rodinami. Škola spolu so združením rodičov organizovala tento rok už ôsmy ples. Aj výťažok z tohto podujatia ide deťom, na hradenie rôznych aktivít a výmenu nábytku v triedach a kabinetoch.

Škola sa pravidelne zapája aj do iných charitatívnych zbierok formou získavania prostriedkov od darcov. "Dostaneme pokladničky a deti chodia po domoch. Nemajú s tým problém," konštatovala riaditeľka. Takto participujú na Bielej pastelke i Dni narcisov. Deti sa tešia aj zo šarkaniády, návštevy divadiel či knižnice, Valentínskej diskotéky a ďalších akcií. Úspechy dosahujú a diplomy si deti z Dolného Dubového nosia z olympiády málotriednych škôl pod názvom SITO pre talenty, ktoré sa vždy konajú v Malženiciach pri Trnave. Súťaží sa v disciplínach ako hod kriketovou loptičkou, minimaratón, beh na 60 metrov, futbal chlapcov a vybíjaná dievčat.

Po kliknutí na fotografiu si môžete pozrieť fotogalériu:

Na snímke trieda v materskej škole v obci Dolné Dubové pri Trnave v pondelok 30. októbra 2017. FOTO TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj
>


Téma TASR