Revúcke gymnázium vychovalo vedcov, lekárov, ale aj umelcov

TASR, 9. decembra 2012 20:02

Množstvo vedcov, lekárov, umelcov, ale aj novinárov majú spoločné stredoškolské vzdelanie, ktoré získali na Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej

Množstvo vedcov, lekárov, umelcov, ale aj novinárov majú spoločné stredoškolské vzdelanie, ktoré získali na Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej. Foto: TASR


Revúca 9. decembra (TASR) - Riaditeľ školy Igor Baran priznáva, že túto časť školskej histórie nemajú podrobnejšie zmapovanú, o to viac ich teší, ak sa ich absolventi hlásia ku škole aj po rokoch. Svedčí o tom aj účasť v sprievode maturantov, ktorý gymnázium organizuje každých päť rokov.

Na masovom pochode mestom sa tento rok stretlo takmer 1 100 ľudí. Počas jedného dňa sa stretli maturanti od roku 1950. Do mesta prišlo aj osem prvých povojnových maturantov, ktorí skončili štúdium v roku 1949. V sprievode kráčalo množstvo osobností spoločenského života. Nechýbal medzi nimi bývalý primátor Jelšavy Ondrej Mladší. "Prví maturanti boli v roku 1950, ja som končil v roku 1955. Patríme medzi najstarších a naša trieda sa schádza každých päť rokov. Ja to organizujem, je to krásna spomienka na pekné chvíle na revúckom gymnáziu," povedal Mladší.

K štúdiu na gymnáziu v Revúcej sa hlási aj súčasný umelecký vedúci folklórneho súboru Šumiačan Šimon Karoly. "Zo Šumiaca som do Revúcej naozaj nemal veľmi ďaleko. Je to za kopcom, z druhej strany Muránskej planiny. Chodím sem rád dodnes, pretože veľmi rád spomínam na ľudí, ktorých som tu spoznal," vysvetlil Karoly.

Od roku 1949 opustilo brány revúckeho gymnázia množstvo osobností spoločenského života. "Je nesmierne ťažké hovoriť iba o niekoľkých absolventoch, pretože mnohí nie sú možno až tak verejne známi, no ich práca prináša prospech všetkým. Vychovali sme vedcov, lekárov, z umeleckého života spomeniem napríklad básnika Miroslava Ďurindu. Jednu z básní, v ktorej sa vyznal z pocitov, ktoré prechovával ku škole, nám po rokoch venoval a uverejnili sme ju v našej Pamätnici vydanej k 150. výročiu Prvého Slovenského gymnázia. Určite by som však spomenul jedného z našich pedagógov, ktorého meno aj tento rok mimoriadne rezonovalo. Profesor Ján Gallo pôsobil na našom gymnáziu v 60. rokoch minulého storočia. Obávam sa, že bez jeho iniciatívy by sa na históriu Prvého slovenského gymnázia pomaly aj zabudlo. Práve on sa zaslúžil o mnohé zbierkové predmety súčasného múzea. V septembri sme mu odhalili aj pamätnú tabuľu," doplnil Baran.
Slovenské gymnaziálne vzdelávanie v Revúcej zažilo počas 150-ročnej histórie množstvo radikálnych zmien. Foto: TASR

Ján Gallo študoval v Spišskej kapitule a v Bratislave na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Ako učiteľ pôsobil v ľudovej škole v Kokave nad Rimavicou, neskôr ako učiteľ meštianskej školy a strednej školy, Pedagogickej školy v Tisovci a na dvanásťročnej škole v Tisovci. Jeho piatym pôsobiskom bolo Gymnázium Marina Kukučína v Revúcej, kde sa stal zároveň správcom pamätných izieb Prvého slovenského gymnázia, do ktorých významne pomohol zhromaždiť bohaté archívne materiály. Od roku 1972 pôsobil ako docent na Filozofickej fakulte v Prešove. Podieľal sa na tvorbe a rozvoji odboru Výchova a vzdelávanie dospelých. Okrem pedagogickej práce dirigoval detský spevácky zbor a miešaný spevokol v Poltári, mužský spevácky zbor v Kokave nad Rimavicou. Celý svoj život a prácu venoval propagácii a zveľaďovaniu svojho rodného Gemera.

Téma TASR