Pri založení ZŠ kniežaťa Pribinu bol M. Hodža, učil v nej aj J. Tiso

TASR, 3. decembra 2018 10:23, aktualizované 3. decembra 11:14

Budova, v ktorej dnes škola sídli, je zároveň prvým moderným školským objektom, ktorý bol v Nitre postavený.Nitra 3. decembra (TASR) – Základná škola (ZŠ) kniežaťa Pribinu v Nitre je najstaršou školou na území mesta. Podľa slov jej riaditeľky Ivety Mikovej úzko nadväzuje už na Súkromnú chlapčenskú a dievčenskú vyššiu školu, ktorá v Nitre vznikla 15. septembra 1882 na Farskej ulici.

Budova, v ktorej dnes škola sídli, je zároveň prvým moderným školským objektom, ktorý bol v Nitre postavený. Impulz na výstavbu dali nespokojní rodičia, ktorým sa nepáčili podmienky, v akých sa ich deti učili. „Základný kameň našej budovy položili 14. augusta 1933. Bolo to pri príležitosti 1100. výročia posvätenia prvého kresťanského kostola na našom území, ktorý v roku 833 vybudovalo knieža Pribina. Na základe toho aj škola dostala názov Pribinova jubilejná štátna meštianska škola v Nitre (833 – 1933). Na položení základného kameňa sa zúčastnili aj minister školstva a národnej osvety Ivan Dérer, minister poľnohospodárstva Milan Hodža a ďalší významní hostia,“ vysvetlila Miková.

Základná škola (ZŠ) kniežaťa Pribinu v Nitre je najstaršou školou na území mesta. Jej história bezprostredne nadväzuje už na Súkromnú chlapčenskú a dievčenskú vyššiu školu, ktorá v Nitre vznikla 15. septembra 1882 na Farskej ulici. Na snímke ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre 3. decembra 2018. Foto: TASR/Henrich Mišovič


Výstavba novej modernej školy, postavenej vo funkcionalistickom slohu, stála mesto Nitra a Československú republiku tri milióny korún. Jej slávnostné otvorenie sa konalo 31. októbra 1937, hneď v prvom roku školu navštevovalo 736 žiakov. Podľa starých triednych záznamov ich tu pred vojnou vyučoval katechizmus aj kňaz Jozef Tiso. „Budova školy spolu s vilou riaditeľa v jej areáli je pozoruhodným architektonickým dielom a dnes je už vyhlásená za kultúrnu pamiatku. V čase vzniku sa svojím vybavením a modernosťou radila na prvé miesto na Slovensku. Mala triedy pre chlapcov a dievčatá s oddelenou výchovou, kresliareň, rysovňu, dielne, kuchyňu, telocvičňu a prírodovedeckú pracovňu. V pôvodnom architektonickom návrhu sa počítalo aj s vybudovaním bazéna,“ uviedla Miková.

V roku 1938 bola škola zabraná pre potreby mobilizácie. Počas vojny zasiahli budovu školy letecké bomby a poškodili ju. Vyučovanie tam bolo obnovené po prechode frontu 30. apríla 1945. Škola viackrát zmenila svoj názov a štatút. Z meštianskej školy sa stala 11-ročnou strednou školou, neskôr základnou deväťročnou školou, ktorá sa napokon zmenila na súčasnú základnú školu. V roku 1973 dostala názov Základná deväťročná škola Rudolfa Jašíka a od roku 2003 nesie čestný názov Základná škola kniežaťa Pribinu.

V súčasnosti má 520 žiakov s 12 triedami pre prvý stupeň ZŠ a špeciálnymi učebňami pre žiakov piatych až deviatych ročníkov. „Vrátili sme sa ku konceptu, ktorý bol kedysi využívaný. Znamená to, že deti z druhého stupňa ZŠ nemajú svoje kmeňové triedy, ale majú vyučovacie hodiny v odborných učebniach zameraných na biológiu, chémiu, fyziku a ďalšie prírodné vedy, prípadne na jazyky. V súčasnosti sa u nás žiaci učia po anglicky, francúzsky, nemecky a španielsky. Žiaci majú k dispozícii aj dielne, kuchyňu, zrekonštruovanú telocvičňu, terasu s čitárňou na streche budovy a školský areál, ktorému sa snažíme dať podobu jedlej záhrady a parku,“ doplnila Miková.

V ZŠ kniežaťa Pribinu učia žiakov využiť vedomosti v praktickom živote

Výučba cudzích jazykov a praktické zručnosti žiakov sú priority, na ktoré sa pri vzdelávaní zameriava Základná škola (ZŠ) kniežaťa Pribinu v Nitre. Snaží sa do výchovy detí zaradiť aj environmentálnu výchovu v školskom areáli, ktorý sa postupne mení na park a jedlú záhradu.

Na snímke školská záhradka v priestoroch ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre 3. decembra 2018. Foto: TASR/Henrich Mišovič


V tomto školskom roku sa tu po prvýkrát začínajú učiť vybrané predmety na prvom stupni bilingválne. „Chceme vykročiť týmto smerom. Aj preto sa snažíme prijímať učiteľov, ktorí ovládajú cudzí jazyk, prípadne z neho majú aj štátnicu. Snažíme sa preniesť vyučovanie do praktického života a umožniť deťom cestovať do zahraničia. Darí sa nám to hlavne cez program Erasmus. Naši žiaci chodia do Anglicka, Španielska, Portugalska, Turecka, Maďarska aj Poľska. V decembri zasa k nám prídu žiaci z Anglicka. Keďže máme medzi deťmi veľa alergikov, chodievame pravidelne, v máji, prípadne v júni, na pobyty k moru. Žiaci tak majú veľa príležitostí využiť svoje jazykové znalosti v praxi,“ uviedla riaditeľka ZŠ kniežaťa Pribinu Iveta Miková.


Ako pripomenula, škola sa zameriava aj na čitateľskú gramotnosť svojich žiakov. Pred nedávnom si zriadila vlastnú knižnicu i čitáreň s letnou terasou na streche budovy. „Aj na chodbách vytvárame čitateľské kútiky, kde si žiaci počas prestávok môžu čítať. Myslím, že aj toto naše úsilie sa podpísalo pod úspechmi našich detí pri testovaní piatakov a deviatakov. V rámci nášho úsilia pripraviť žiakov do reálneho života sa rovnako snažíme zamerať aj na ich finančnú gramotnosť, ale aj technickú zručnosť. Tú naši žiaci prejavili napríklad v súťaži vo výrobe autíčok poháňaných vzduchom, ktorú v novembri zorganizovala automobilka Jaguar Land Rover,“ povedala Miková.

Jednou z priorít školy je aj usmerňovanie detí pri poznávaní prírody. Škola si postupne upravuje svoj dvor, ktorý sa vďaka rôznym grantom, dotáciám od mesta či pomoci rodičov mení na park so záhonmi okrasných a ovocných rastlín.
Na snímke školská záhradka v priestoroch ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre 3. decembra 2018. Foto: TASR/Henrich Mišovič


„Máme tu vybudovaný altánok, aj vonkajšie sedenie, kde pri peknom počasí veľmi často prebieha vyučovanie. Deti tu mávajú pestovateľské práce a pomáhajú pri zemných aj technických úpravách. V areáli nám vznikajú rôzne oddychové zóny a zriadili sme aj motýliu lúku, na ktorej môžu žiaci sledovať, ako sa vyvíja motýľ, od larvy až po dospelého jedinca. Máme tu však aj kompostovisko, vyvýšené záhony a postupne sa snažíme vybudovať jedlú záhradu s čučoriedkami, malinami, ríbezľami a ďalším ovocím,“ dodala Miková.


Medzi absolventmi ZŠ kniežaťa Pribinu sú známi športovci i umelci

Úspešní športovci, umelci, hudobníci ale aj politici či novinári a moderátori sú medzi absolventmi, ktorí boli kedysi žiakmi dnešnej Základnej školy (ZŠ) kniežaťa Pribinu v Nitre. Podľa slov jej riaditeľky Ivety Mikovej školu navštevovalo mnoho žiakov, ktorí sa vo svojom profesijnom, ale aj osobnom živote stali úspešnými a známymi.

Je medzi nimi aj politik Jozef Prokeš, ktorý sa stal v roku 1990 poslancom národnej rady za Slovenskú národnú stranu. Jeden rok pôsobil ako jej predseda. V rokoch 1993 až 1994 bol podpredsedom vlády SR a v rokoch 1998 až 2002 pôsobil ako primátor mesta Nitra. "Zo športovcov môžem menovať napríklad Zuzanu Štefečekovú, slovenskú športovú strelkyňu v disciplíne trap. K jej športovým úspechom patria ocenenia na majstrovstvách Európy a majstrovstvách sveta, kde sa umiestnila viackrát v prvej pätke. K jej najväčším úspechom určite patrí strieborná medaila z letných olympijských hier v Pekingu v roku 2008 a strieborná medaila z olympiády v Londýne v roku 2012," uviedla Miková.

Ako doplnila, k úspešným športovcom patrí aj absolventka školy Nina Šišková, gymnastka a fitneska, ktorá sa stala majsterkou sveta v roku 2005 v klasickom fitnes a majsterkou sveta vo verzii NABBA. "Na našu školu chodili aj úspešní novinári a moderátori. Patrí k nim napríklad Jozef Knížat, ktorý pôsobil ako komentátor zahraničnopolitických udalostí v Československom rozhlase v Bratislave a spravodajca Československého rozhlasu vo Washingtone. Komentoval aj odzbrojovacie rokovania medzi USA a Sovietskym zväzom vo Viedni. Naším absolventom je aj moderátor v STV, neskôr vo VTV, v rádiu Expres a v TA3 Vladimír Vondrák," pripomenula Miková.

Medzi úspešnými absolventmi ZŠ Kniežaťa Pribinu je aj veľa osobností, ktorí sa stali známymi vedcami či umelcami. "Sú medzi nimi napríklad aj hudobníci. Spomeniem aspoň jedného z najznámejších, ktorým je Ján Baláž, gitarista, spevák a skladateľ v skupine Elán. Už od siedmich rokov sa učil hrať v ľudovej škole umenia na husle a od štrnástich na gitaru. V 17 rokoch sa stal spoluzakladateľom skupiny Modus," dodala Miková.Téma TASR