Na značke GAMČA si žiaci zakladajú

TASR, 23. decembra 2012 15:33

Prvá zmienka o gymnáziu je z roku 1626.

Bratislava 23. decembra (TASR) – Na začiatku histórie bratislavského Gymnázia na Grösslingovej ulici boli jezuiti a latinčina, na jeho konci matematika. Keď sa nasťahovalo do secesnej žltej budovy, mnohí mu vyčítali prílišnú modernosť a farebnosť. A hoci sa už po páde socializmu volá inak, svoj historický názov si u svojich žiakov drží dodnes. Inak ako GAMČA mu nepovedia.

Foto: TASR


Prvá zmienka o gymnáziu je z roku 1626. Na podnet arcibiskupa Petra Pázmaňa 11. septembra vzniklo jezuitské gymnázium Collegium Posoniense. Keď sa začalo vyučovať, v dvoch triedach sedelo 48 žiakov. Preberali rétoriku, literatúru, učili sa latinsky. Vo voľnom čase sa v škole zase organizovali verejné dišputy a hralo sa divadlo. Škola bola bezplatná, žiaci si ale museli doniesť drevo na kúrenie a štúdium bolo len pre chlapcov, vysvetlila súčasná riaditeľka školy Eva Petrášová.

"Gymnázium sa postupne sťahovalo po rôznych budovách. Vyučovalo sa na Kapitulskej v nájomných domoch, v kláštornej budove i v bývalej evanjelickej škole na Kostolnej. Až v roku 1908 bola pre túto školu postavená secesná budova na dnešnej Grösslingovej ulici," priblížila Petrášová. Medzitým gymnázium v revolučných rokoch 1848-49 zoštátnili, rozsah učiva sa rozšíril a v roku 1851 sa na škole konali prvé maturity. Po vyše 20 rokoch pristúpilo k skúškam aj prvé dievča.

Takmer vždy škola slúžila vzdelávacím účelom. "Len krátke obdobie počas prvej a druhej svetovej vojny bola budova nemocnicou," pokračovala riaditeľka. Po vzniku Československej republiky sa všetky predmety vyučovali v slovenskom jazyku a škola sa volala Masarykovo štátne reálne gymnázium. Mala už tisíc žiakov, ktorí mohli chodiť aj na krúžky – dramatický, šachový či šermiarsky. Po vojne sa gymnázium stalo výberovou školou tretieho stupňa, kde sa neskôr mohli po večeroch učiť aj pracujúci. Jedno desaťročie škola sídlila aj na Vazovovej ulici, späť do pôvodnej budovy sa vrátila v roku 1970.

O dva roky neskôr škola začala niesť názov Gymnázium Alexandra Markuša, Červenej armády. Aj preto vznikla skratka GAMČA. "Odvtedy ani Markuš nie je v názve školy, aj ulica sa zmenila na Grösslingovu, ale bratislavská verejnosť si stále pamätá školu pod skratkou GAMČA a aj žiaci si na značke zakladajú," dodala riaditeľka.

Škola postupne členila triedy na prírodovedné s matematicko-fyzikálnym zameraním, s rozšíreným vyučovaním matematiky a neskôr aj na triedy so zameraním na programovanie. V roku 1987 sa otvorila experimentálna matematická trieda pre deti už od piateho ročníka základných škôl. Bola prvou v Československu.

Téma TASR