MŠVVaŠ hodnotí návrh rozpočtu ako vyrovnaný, odborári majú pripomienky

TASR, 6. októbra 2017 13:07

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku má však viacero pripomienok.

Bratislava 6. októbra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) považuje návrh rozpočtu na rok 2018, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií SR v stredu 4. októbra, za vyrovnaný. TASR to potvrdili z komunikačného odboru MŠVVaŠ. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku má však voči nemu viacero pripomienok.
Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek Foto: TASR/Štefan Puškáš

"K rozpočtu prebiehajú intenzívne rokovania s Ministerstvom financií SR. Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) sa osobne stretla s ministrom financií, keďže jej snahou je získať čo najviac finančných prostriedkov pre rezort školstva na budúci rok," uviedol komunikačný odbor ministerstva školstva. Rezort hodnotí v tejto chvíli rozpočet ako vyrovnaný. "Jeho súčasťou sú okrem iného po prvý raz garantované prostriedky na vyhlásenie novej všeobecnej výzvy Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV), navýšenie finančných prostriedkov na asistentov učiteľov, učebnice či vykrytý dopad valorizácie na platy učiteľov k 1. septembru tohto roka," objasnili z ministerstva.

Odborári podotkli, že v návrhu rozpočtu na rok 2018 nie je započítaná valorizácia platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl. "Požadujeme navýšiť finančné prostriedky na tento účel minimálne v objeme, ktorý garantuje Programové vyhlásenie vlády SR, respektíve vo vyššej sume, ktorá bude dohodnutá v Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2018. Je neakceptovateľné, aby v návrhu štátneho rozpočtu nebolo započítané navýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl, keďže zvyšovanie platov týchto skupín zamestnancov školstva vláda SR opakovane deklaruje ako jednu zo svojich hlavných výdavkových priorít," uviedol predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek. Zároveň podotkol, že priemer platu pedagogických a odborných zamestnancov vysokých škôl v OECD je 88 percent z príjmu vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov, na Slovensku je to len 63 percent.

Do rozpočtu na roky 2018–2020 požadujú započítať aj výdavky na výraznejšie zvyšovanie platov začínajúcich učiteľov tak, aby sa povolanie pedagóga stalo ekonomicky motivujúce aj pre najlepších absolventov. Ondek vidí problém aj vo zvyšovaní stupnice platových taríf zamestnancov vykonávajúcich niektoré práce vo verejnom záujme o štyri percentá. Podľa jeho slov je to z pohľadu stúpajúcej inflácie nedostatočné.Téma TASR