Malacká ZŠ Dr. J. Dérera patrí do dejín vzdelávania v 1. ČSR

TASR, 4. júna 2018 9:51, aktualizované 4. júna 11:21

Napriek prostému charakteru miesta svojho vzniku sa však hneď od začiatku stala symbolom edukatívnej moderny.

Malacky 4. júna (TASR) - Tam, kde vznikla ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách, bola pred takmer 90 rokmi iba trávnatá plocha, na ktorej sa pásli husi. Napriek prostému charakteru miesta svojho vzniku sa však hneď od začiatku stala symbolom edukatívnej moderny.

ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách Foto: TASR/Marko Erd


"A to nielen tým, že to bola v rámci celej 1. ČSR jedna z najmodernejších škôl svojou architektúrou, ktorej funkcionalistický štýl plní svoj účel dodnes," upozornila súčasná riaditeľka ZŠ Katarína Habová. "Táto škola bola tzv. pokusnou, resp. pokusno-reformnou školou, akých bolo v celej krajine len pár, učitelia z Malaciek preto chodili na výcvik až do Prahy," dodala o škole, v ktorej sa vyučovanie začalo v septembri 1932.

Ako ďalej rozviedla, reformné vyučovacie metódy sa týkali napríklad používania tzv. globálnej metódy, keď sa najmenšie deti pomocou obrázkov učili poznávať celé slová a z nich slabiky a hlásky. Vyučovanie bolo tiež zamerané na individuálnu prípravu žiakov, rešpektovalo pritom rozdielnu úroveň ich nadania, používal sa tiež systém testov. Fungovalo aj rodičovské združenie, ktoré pomáhalo praktickému životu školy.

"Veľkú zásluhu na vzniku inštitúcie má vtedajší minister školstva a osvety, Malačan Dr. Ivan Dérer, škola má v názve meno jeho otca – národovca, intelektuálneho vodcu odboja proti maďarizácii na Záhorí, Dr. Jozefa Dérera," pripomenula riaditeľka ZŠ. Spomenula aj, že škola sa stala sídlom Pedagogického múzea Bratislavského a Malackého okresu, ktoré založili v roku 1928. Múzeum prezentovalo dokumenty - listiny, knihy, učebnice o ťažkom položení slovenských učiteľov počas Uhorska, ale aj trojrozmerné predmety.

Históriu pripomína škola dodnes svojím interiérom, ktorému dominuje pôvodné schodisko. Zachované sú tiež vstupné dvere do tried, ale aj kusy nábytku, ktorým bola škola kedysi vybavená. „Samozrejme, triedy i ďalšie priestory prešli potrebnou modernizáciou, aby odpovedali súčasným nárokom, no genius loci, s veľkorysými priestormi chodieb a tried, tu je stále," skonštatovala Habová.

V súčasnosti si škola spomedzi existujúcich základných škôl v Malackách drží primát nielen najstaršej, ale aj najväčšej školy v okresnom meste (a druhej najväčšej v rámci celého okresu). Navštevuje ju viac ako 700 žiakov z Malaciek i blízkeho okolia.ZŠ Dr. J.Dérera sa snaží o spoločnú spokojnosť detí, rodičov i učiteľov

Deti, ktoré chodia rady do školy, učitelia, ktorí majú chuť do svojej práce, a rodičia, ktorí oceňujú, že to takto funguje. To je atmosféra, ktorú chce vytvárať Základná škola (ZŠ) Dr. J. Dérera v Malackách.
"Zámer nášho školského vzdelávacieho programu spočíva v prispôsobení obsahu a procesu výchovy a vzdelávania novým spoločenským potrebám a podmienkam s cieľom pripraviť žiakov školy na život v znalostnej spoločnosti," spresnila viac o výchovno-vzdelávacích cieľoch riaditeľka školy Katarína Habová.

"Dérerka" kladie dôraz na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, regionálnu výchovu, matematickú, prírodovednú a čitateľskú gramotnosť. Prioritou je však, ako vlastne vyplýva z tradícií tejto školy, i snaha o čo možno najefektívnejší individuálny prístup k deťom. V škole ho realizujú aj prostredníctvom rozšíreného systému tzv. delených hodín. Tie sa netýkajú iba cudzích jazykov alebo predmetov, ako je náboženská a etická výchova či informatika.

Na druhom stupni majú v „Dérerke" delené hodiny aj vo vyučovaní matematiky, slovenského jazyka a literatúry, biológie, geografie, chémie či fyziky. "V každom ročníku máme stanovené, ktoré predmety a akým spôsobom budú delené. Napríklad v prípade slovenčiny majú žiaci tri hodiny gramatiky, jednu spoločnú hodinu literatúry a ďalšiu, na ktorej sa zúčastňuje polovica triedy," ozrejmila Habová, ktorá poukazuje na efekt toho, že učitelia môžu zvoliť individuálny prístup pri polovičnom počte žiakov. „V prípade literatúry môžeme takto rozvíjať čítanie s porozumením, osvedčuje sa nám to aj pri rozvíjaní matematických schopností či pri praktických aktivitách," uviedla.

Škola sa snaží byť aktívna vo všetkých možných oblastiach. „Zúčastňujeme sa na olympiádach z humanitných i prírodovedných predmetov, v ktorých sa naši žiaci dostávajú do krajských kôl. V umeleckom prednese máme tri roky za sebou našich žiakov v celoslovenskom kole súťaže Šaliansky Maťko," informovala riaditeľka ZŠ. Spomína aj športové úspechy, v škole sa darí najmä atlétom. „Za všetky posledné úspechy možno spomenúť aspoň to, že naša žiačka Laura Holická postúpila do celoslovenského finále podujatia Čokoládová tretra, česko-slovenského projektu, zastrešeného organizátormi prestížneho podujatia Zlatá tretra Ostrava," priblížila. K ďalšiemu rozvoju športu by malo prispieť podľa jej slov aj multifunkčné ihrisko, ktoré sa vo vnútrobloku školy chystá počas leta postaviť mesto.

K prioritám školy patrí aj zážitkové vzdelávanie v rámci vyučovania v škole i programu školského klubu detí (ŠKD). „Chodievame na rôzne výstavy, organizujeme exkurzie. Naši deviataci boli v máji napríklad v Krakove a Osvienčime, druháci spoznali prácu vojakov na letisku pri Kuchyni, piataci boli zasa navštíviť v Bratislave výstavu svetoznámej stavebnice, ktorá vznikla v Dánsku v ten istý rok ako naša škola, deti v školskom klube detí sa tešia na diskoopekačku," pridala detaily riaditeľka školy.

Malacká „Dérerka“ vie byť aj strašidelná

Lákavá môže byť aj škola, ktorá sa občas stáva strašidelnou. Vedia o tom svoje v Základnej škole Dr. J. Dérera v Malackách. Najstaršia z malackých ZŠ organizuje vždy na jeseň podujatie Strašidelná Dérerka, počas ktorej môžu tmavú hodinku s atmosférou žiariacich svetielok, svetiel, svetlonosov či blikajúcich tekvíc spoločne zažiť deti, ich rodičia i učitelia.

"Strašidelnú Dérerku organizujeme vždy pred jesennými prázdninami a najmä pre menšie deti, pre ktoré je akcia primárne určená, je to vždy veľký zážitok. Predsa len vidia a zažívajú školu úplne inak," uviedla riaditeľka školy Katarína Habová. Stretnutie s postavami strašidelného sveta ako sú čarodejnice, strašidlá, ježibaby, smrtky či múmie je zakaždým niečím nové. „Formy obmieňame. Každoročne je súčasťou lampiónový sprievod mestom, niekedy deti plnia rôzne úlohy," ozrejmuje riaditeľka ZŠ.

Strašidelná Dérerka je jedno z tzv. veľkých spoločných podujatí v malackej škole. K ďalším patrí vianočný program, ktorý je spojený aj s vianočným jarmokom. „Deti vlastnoručne vyrábajú predmety, ktoré v triedach ponúkajú ako vianočný darček. Získané peniaze potom spoločne investujú do školských výletov pred letnými prázdninami," vysvetlila Katarína Habová. S regionálnou výchovou je spojená aj akcia na začiatku jari, pripomínajúca tradície predkov – vynášanie Moreny. "A na konci roka je to slávnostný program, na ktorom odmieňame tých najlepších a najšikovnejších, ktorým sa podarili pekné výsledky," dodala riaditeľka.

Medzi úspechy si v tomto roku škola pridá aj ocenenie, ktoré získala v súvislosti s významnou výstavou, pripomínajúcou 100. výročie vzniku ČSR. Malacká ZŠ bola jednou z mála škôl, ktoré k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave prispeli vlastným vkladom, vlastnou expozíciou. "Už od jesene sme na tom začali pracovať a výsledkom je výstavka exponátov, ktoré dokumentujú nielen obdobie vzniku 1. ČSR, ale aj život v bývalom spoločnom štáte Čechov a Slovákov. Táto aktivita je o to cennejšia, že sa na nej podieľali s deťmi a učiteľmi aj rodičia, ba aj starí rodičia žiakov," povedala Katarína Habová o výstave na prízemní školy, zachytávajúcej dobové dokumenty, príbehy o živote v Československu, ale aj predmety, ktoré si starší z prednovembrovej éry živo pamätajú.Téma TASR