Lektori cudzích jazykov sú kreatívni a inšpiratívni

OTS, 25. októbra 2018 15:34

Učitelia cudzích jazykov síce musia veľakrát bojovať s byrokraciou a prácou mimo ich profesijného zamerania, ale stále ostávajú dušou vzdelávania.

Mgr. Michaela Sepešiová PhD. Foto: Dr. Josef RAABE Slovensko
Bratislava 25. októbra (OTS) - Podľa Mgr. Michaely Sepešiovej PhD., z Inštitútu anglistiky a amerikanistiky na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, učitelia cudzích jazykov síce musia veľakrát bojovať s byrokraciou a prácou mimo ich profesijného zamerania, ale stále ostávajú dušou vzdelávania.

Celý život študuje cudzie jazyky a vo svojom voľnom čase sa nedávno začala učiť aj španielčinu. Veľmi dobre pozná prostredie, v ktorom sa pohybujú učitelia cudzích jazykov. Na Inštitúte anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty PÚ vyučuje študentov posledných šesť rokov. Ešte predtým pôsobila ako odborná asistentka v Centre celoživotného a kompetenčného vzdelávania, Ústave jazykových kompetencií, PU v Prešove. Má skúsenosti s výučbou angličtiny aj na gymnáziu a základnej škole, takže dobre rozumie problematike vyučovania cudzích jazykov na viacerých úrovniach vzdelávania na Slovensku.
Lektori cudzích jazykov prinášajú nové prvky, tvorivosť, hravosť, zanietenie, radosť, uspokojujú túžbu po nepoznanom a otvárajú nové obzory cez cudzie jazyky a kultúry,“ hovorí Mgr. Michaela Sepešiová PhD., ktorá je za katedrou po mnohých rokoch už ako doma. Učitelia cudzích jazykov mali možnosť stretnúť sa s ňou v októbri a načerpať veľa nových inšpirácií z jej skúsenosti – v rámci série bezplatných školení, ktoré pod názvom Učme cudzie jazyky bez drilu, zorganizovalo vo vybraných mestách Slovenska odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko.
Mgr. Michaela Sepešiová PhD. Foto: Dr. Josef RAABE Slovensko

Aj keď lektorka nie je žiadnym nováčikom ani v oblasti vzdelávania učiteľov, keďže v rámci vedecko-výskumnej činnosti prichádza do kontaktu s pedagógmi z praxe, bola takisto plná očakávania. Počas celého týždňa úspešne odškolila takmer 350 učiteľov. Témou bolo inovatívne jazykové vzdelávanie, kde sa využíva cudzojazyčná beletria a interaktívne jazykové učebnice a pomôcky. Na školení rezonovali témy: záujem o čítanie v cudzom jazyku, možnosti metódy CLIL v oblasti medzipredmetových vzťahov, vizuálna metóda a interaktivita vo vyučovaní cudzích jazykov. Učitelia si mali možnosť vyskúšať prácu s cudzojazyčnou beletriou LIBRE v malých skupinách. Zahrali si pantomímu, keď hádali podstatné mená, prídavné mená či slovesá v angličtine alebo spoločne vytvorili príbeh okolo postáv z príbehov cudzojazyčnej beletrie.
Foto: Dr. Josef RAABE Slovensko

Výhody využívania cudzojazyčnej beletrie pre študentov:
- Rýchlejšie a plynulejšie čítanie.
- Zlepšuje sa tým aj schopnosť písať v cudzom jazyku.
- Čím viac študenti čítajú, gramatika sa stáva ich bežnou zručnosťou.
- Študenti získavajú pozitívny prístup k cudzím jazykom vo všeobecnosti.
- S každou prečítanou knihou rastie ich sebavedomie a motivácia čítať ešte viac.

O lektorke Mgr. Michaele Sepešiovej PhD.
V oblasti výskumu sa Mgr. Michaela Sepešiová PhD. orientuje na oblasť bilingvizmu, predovšetkým obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania – CLIL v primárnom a sekundárnom vzdelávaní. Takisto sa zameriava na implementáciu CLIL v rámci edukačného procesu, profiláciu kompetencií učiteľa CLIL, problematiku plánovania CLIL hodín. Skúsená vysokoškolská pedagogička sa tiež orientuje na problematiku neurodidaktiky a mozgovokopatibilného učenia v kontexte cudzojazyčného vzdelávania.

Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko pripravilo pre školy akciu 20+10 za zvýhodnených podmienok s takmer 200 knižnými titulmi v piatich svetových jazykoch: vo francúzštine, nemčine, angličtine, taliančine a španielčine. Ak si škola teraz objedná 20 titulov z edície LIBRE a ďalších 10 si k nim môže vybrať zadarmo ako bonus.
Školy si môžu tituly objednávať tu

Súťaž Foto: RAABE

Jednotlivé diela sú v ponuke RAABE odstupňované podľa veku čitateľov, resp. jazykovej úrovne textov a gramatiky na tri skupiny:
• deti vo veku od 5 do 10 rokov,
• tínedžeri vo veku od 11 do 16 rokov,
• mladí nad 16 rokov a dospelí.
Vo vnútri každej knihy nájdu čitatelia praktickú časť na precvičenie gramatiky a audio CD na správnu výslovnosť.


POZOR! SÚŤAŽ POKRAČUJE !
Odpovedzte na pár jednoduchých otázok a my vás zaradíme do žrebovania o 5 atraktívnych knižných spracovaní z Edície cudzojazyčnej beletrie LIBRE.
Zapojte sa do súťaže tu

Téma TASR