Košická ZŠ Ľ. Fullu chce žiaka pripraviť do života, využíva aj umenie

TASR, 10. apríla 2017 9:50, aktualizované 10. apríla 12:43

Čestný názov po známom slovenskom výtvarníkovi získala od ministerstva školstva v roku 2001 za dosiahnuté výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese pri 20. výročí svojho pôsobenia.

Žiaci na košickej ZŠ Ľ. Fullu tvoria školský časopis, majú rádio i televíziu. Na snímke žiaci v školskom rozhlase, vľavo učiteľ Lukáš Hirko. Foto: TASR/František IvánKošice 10. apríla (TASR) – Základná škola (ZŠ) Ľudovíta Fullu na Maurerovej ulici v Košiciach vznikla v roku 1981. Čestný názov po známom slovenskom výtvarníkovi získala od ministerstva školstva v roku 2001 za dosiahnuté výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese pri 20. výročí svojho pôsobenia.

"Naša škola sa dlhodobo venuje aj výchove umením, pracujeme s našimi žiakmi v oblasti výtvarnej a literárnej výchovy, v oblasti médií, a preto sme sa rozhodli, že si vyberieme práve Ľudovíta Fullu, známeho maliara a ilustrátora detských kníh," uviedla pre TASR riaditeľka školy Katarína Martiňáková.

Sloganom základnej školy v mestskej časti Dargovských hrdinov je "Škola budúcnosti". Cieľom je príprava žiakov na ich reálny budúci život. "Snažíme sa rozvíjať kompetencie a zručnosti žiakov, čo sa nám darí najmä počas tzv. projektových týždňov. Ďalšou výnimočnosťou je, že sme spojili výtvarnú výchovu s informatikou a už od prvého ročníka vyučujeme základy počítačovej grafiky. Ďalším novým predmetom je mediálna výchova," priblížila Martiňáková. Škola ďalej ponúka klasické predmety a výučbu anglického jazyka od prvého ročníka a nemeckého jazyka od piateho ročníka.

Vo vyučovacom procese nechýbajú inovatívne metódy a informačno-komunikačné technológie. K dispozícii sú počítače, odborné učebne, tabletová či multimediálna učebňa. Na školskom dvore je "školtánok" na vyučovanie v prírode, multifunkčné i dopravné ihrisko. V budove ZŠ má svoju pobočku Knižnica pre mládež mesta Košice.

Osobitosťou školy sú podľa riaditeľky projektové týždne organizované trikrát do roka na rozličné témy.
Vlani v novembri to bola téma "Skúmať sa dá všetko" a tento rok v marci počas týždňa Ľudovíta Fullu to bola "Hudba, umenie a médiá" so záverečným hudobným koncertom "Pocta legendám". Žiaci v rámci vyučovania a tvorivých dielní pristupujú k danej téme z rozličných pohľadov.Škola tak prepája umenie, tvorivosť či sebavyjadrenie žiakov s modernými technológiami, vedou, nezabúdajúc ani na prírodu, športové či iné aktivity. "Snažíme sa, aby deti mysleli nielen rozumom, ale aj srdcom, na to nám slúži práve umenie. Naším cieľom je vychovávať, vzdelávať a kultivovať osobnosť žiaka," skonštatovala riaditeľka.

Do ZŠ chodí zhruba 350 detí, v každom ročníku sú v priemere po dve triedy, učiteľský kolektív je pomerne mladý s približne 28 učiteľmi a vychovávateľmi. V marci na budove z dotácie ministerstva školstva dokončili výmenu väčšiny starých okien za nové – plastové.

Škola má vlastný školský časopis, rádio i televíziu

Vlastný školský časopis, rádio a dokonca i televíziu má Základná škola (ZŠ) Ľudovíta Fullu na Maurerovej ulici v Košiciach. Pri činnosti a tvorbe týchto školských médií zohrávajú kľúčovú úlohu samotní žiaci, ktorí tak zároveň prakticky uplatňujú vedomosti získané na mediálnej výchove. Tá je na škole samostatným predmetom, ktorého výučba prebieha v 7. a 8. ročníku.

"Na bežných hodinách mediálnej výchovy je to viac-menej teoretické vyučovanie a uvažovali sme, ako by sa to dalo spojiť s praxou. Máme školský časopis Prestávka, školské rádio Mauribox a nedávno nám pribudla aj školská televízia FullTV. Žiaci sa tak pri práci v nich snažia to, čo sa naučili z mediálnej teórie, pretaviť do praxe," vysvetlila pre TASR riaditeľka školy Katarína Martiňáková.

Všetky tri školské médiá sú na vysokej úrovni. Časopis Prestávka pre jej obsah a grafiku ocenili aj profesionálni novinári. V tomto roku získal jej redakčný kolektív v krajskej súťaži časopisov základných škôl výnimočnú cenu Zlatý Perohryz. Redaktorom Prestávky sa napríklad podaril rozhovor s víťaznými kenskými bežcami na minuloročnom košickom Medzinárodnom maratóne mieru.

Rádio Mauribox sa taktiež podobá profesionálnemu médiu a zo svojho štúdia vysiela pravidelne cez školský rozhlas. K jeho reláciám patrí Denko ("Dnešné energiou nabité kultúrne okienko") na aktuálne témy, Infobox, prestávkový Sendvič a Jukebox s piesňami na želanie. "Relácie si pripravujú a moderujú žiaci, máme päť moderátorských dvojíc, dramaturgov, ktorí pripravujú scenáre a vyberajú témy, redaktorov, postprodukciu, dokopy nejakých 18 aktívnych ľudí," priblížil pre TASR učiteľ Lukáš Hirko, ktorý v rádiu plní funkciu vysielacieho technika.

Televízia FUllTV pod vedením učiteľky Aleny Štrompovej vznikla v školskom roku 2015/2016 cez projekt podporený Nadáciou Orange. Vysielanie pripravujú žiaci na mediálnej výchove od nakrúcania reportáží až po strih a prípravu hotového výstupu. Obsah vysielania je zameraný na mapovanie aktivít školy a ankety medzi žiakmi a učiteľmi na aktuálne témy. "Pri dvoch vstupoch do školy máme umiestnené televízory, kde si vysielanie môžu žiaci i návštevníci pozrieť," uviedla riaditeľka školy. Televízne a rozhlasové nahrávky, ako aj elektronická podoba časopisu Prestávka sú dostupné v archíve cez školskú webovú stránku.Ako súčasť aktuálneho projektu Škola v sieti digitálnych médií sa žiaci stretávajú s odborníkmi z médií a kultúry, ktorí im odovzdávajú praktické skúsenosti a zručnosti, a ktorí hovoria aj o potrebe kritického pohľadu na svet médií.

Venovať sa mediálnej gramotnosti žiakov je podľa riaditeľky školy v súčasnosti veľmi dôležité. "Zaplavujú nás informácie z každej strany a často dospelí ľudia, nieto ešte deti, sa nevedia v nich orientovať, zbierať a triediť ich. Nevedia odlíšiť, čo je pravdivé - nepravdivé. Snažíme sa, aby deti vždy hľadali zdroje a overovali si informácie. Mediálna výchova je zameraná aj na tému bezpečnosti, najmä v elektronickom svete," skonštatovala.


Škola organizuje súťaž v počítačovej grafike

Základná škola Ľudovíta Fullu v Košiciach každoročne organizuje celoslovenskú súťaž v počítačovej grafike a mestskú výtvarnú súťaž Fullova ruža. Témou aktuálneho 14. ročníka zameraného na umelecké stvárnenie zátišia je "Možno aj veci majú dušu".

Mestská výtvarná súťaž je pre košické školy v klasických výtvarných technikách, ako je maľba, kresba, grafika, kombinované techniky či priestorové práce. Celoslovenský teleprojekt v počítačovej grafike je aj pre študentov stredných škôl. Uzávierka pre tohtoročné prihlášky bola 31. marca. Víťazné práce vyhlásia začiatkom mája. Bližšie informácie a ocenené práce z minulých ročníkov sú k dispozícii na webovej stránke www.fullovaruza.sk.
"Cieľom projektu a zároveň umeleckej súťaže je rozvíjať tvorivé myslenie, celkový rozvoj osobnosti, kultivovať vnímanie a predstavivosť už od útleho veku a v neposlednom rade rozvíjať konkrétne zručnosti spolu s e-gramotnosťou," uviedla pre TASR riaditeľka ZŠ Katarína Martiňáková.Škola si aj takto pripomína meno a tvorbu slovenského maliara a ilustrátora, ktorého meno nesie vo svojom názve. K jej zameraniu patrí výchova umením. Súčasťou výtvarnej výchovy vo všetkých ročníkoch sú aj hodiny počítačovej grafiky. Žiaci svojou tvorbou získali viaceré ocenenia. Napríklad Michaela Spišiaková dostala za svoju prácu čestné uznanie v rámci 16. ročníka Medzinárodnej detskej environmentálnej súťaže v kreslení, ktorá sa v roku 2015 konala v Japonsku.

V oblasti literatúry v roku 2012 vyšla zbierka poviedok pod názvom Príbehy z uličky, ktorých autormi boli žiaci ZŠ Ľ. Fullu inšpirovaní remeslami z košickej Uličky remesiel.

Téma TASR