Košické gymnázium Šrobárova ponúka voľbu predmetov podľa záujmu

TASR, 16. septembra 2013 10:15

Ak gymnazista chce ísť napríklad na technickú univerzitu, zvolí si do rozšírenej výučby matematiku, fyziku alebo informatiku, ak na právo, tak dejepis a spoločenskovedný seminár.

Košice 16. septembra (TASR) – Košické Gymnázium Šrobárova popri vysokom štandarde kvality výučby vyniká najmä tým, že ponúka svojim študentom, aby si sami zvolili profiláciu predmetov podľa záujmu a profesijnej orientácie.
Prvé štvorročné gymnaziálne triedy vznikli v školskom roku 1969/1970 a koncom 70. rokov sa na škole učilo až okolo 1000 študentov. Na snímke vpravo riaditeľ Gymnázia Slavomír Harabin ukazuje fotografie budovy Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach Foto: František Iván

"U nás sa každý študent profiluje od tretieho ročníka sám. V rámci študijného programu si do tretieho ročníka môže zvoliť tri dvojhodinovky a do štvrtého ročníka dve šesťhodinovky týždenne, čo sa týka všetkých predmetov. Toto si myslím, že ponúka máloktorá zo škôl. Vieme tak dobre pripraviť študentov na medicínu, právo, techniku, čo sa týka jazykovej výbavy, prakticky z čohokoľvek, čo aj je úlohou špičkového gymnázia," hovorí riaditeľ školy Slavomír Harabin.

Ak gymnazista chce ísť napríklad na technickú univerzitu, zvolí si do rozšírenej výučby matematiku, fyziku alebo informatiku, ak na právo, tak dejepis a spoločenskovedný seminár. V ponuke takto voliteľných predmetov je aj ekonomika, ktorá na stredných školách nebýva obvyklá.

V každom ročníku má gymnázium triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, ich učiteľmi sú aj zahraniční lektori. Žiaci majú pritom na škole príležitosť získať nemecký jazykový Diplom KMK II. stupňa.

Tu bude player


Ako novinku gymnázium podľa riaditeľa ponúkne do budúceho školského roku triedu s rozšíreným vyučovaním informatiky. "V Košiciach sa črtajú úžasné možnosti uplatnenia v tejto oblasti. Máme tu IT Valley a množstvo firiem v IT, ktoré vyložene potrebujú takýchto ľudí. Zisťujeme, že aj žiaci - deviataci majú o toto záujem, preto by sme veľmi radi ponúkli triedu, ktorá by v tomto smere naplnila očakávania," priblížil zámer Harabin.

Za cieľ si gymnázium kladie rozvíjať osobnosť a nadanie žiakov, ich vedomosti, ale aj schopnosť orientácie a komunikácie. Dôkazom úspechu sú ocenenia na predmetových olympiádach, ale najmä vysoký podiel prijatých absolventov na popredné univerzity na Slovensku, ako aj v Česku, Rakúsku, Nemecku či Británii.

"Šrobárka" žije tiež rôznymi záujmovými aktivitami, vychádza na nej oceňovaný školský časopis Študentské slovo, aktívny je debatný klub, ktorého členovia nedávno postúpili do medzinárodných súťaží. Už od roku 1974 sa na škole konajú jedinečné akcie študentskej recesie a kreativity - tzv. kalamajky.

Viac o škole si môžete prečítať tu:


Téma TASR