Hotelová akadémia v Bratislave píše svoju históriu už 64 rokov

TASR, 24. septembra 2018 10:20, aktualizované 24. septembra 11:16

Škola sa pýši tým, že o záujemcov o štúdium nemá núdzu a môže si z nich vyberať tých najkvalitnejších.

Bratislava 24. septembra (TASR) – Hotelová akadémia na Mikovíniho ulici v Bratislave píše svoju históriu už od roku 1954. Za svoju existenciu prešla mnohými zmenami a pripravila do praxe množstvo kuchárov, čašníkov, manažérov hotelových a gastronomických služieb takmer so 100-percentným uplatnením na trhu práce doma i v zahraničí. Škola sa pýši tým, že o záujemcov o štúdium nemá núdzu a môže si z nich vyberať tých najkvalitnejších.
Hotelová akadémia na Mikovíniho ulici v Bratislave píše svoju históriu už od roku 1954. Za svoju existenciu už prešla mnohými zmenami. Momentálne zvažuje vytvoriť nový školský odbor. Zameraný má byť na cukrárstvo. Škola tak chce reagovať na požiadavky zo strany rodičov, študentov a zamestnávateľov. Na snímke budova Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici v Bratislave, 24. septembra 2018 v Bratislave. FOTO TASR - Marko Erd Foto: TASR

Názov školy v čase jej vzniku bol Učňovská škola. Vyučovalo sa v priestoroch budovy Železná studienka, a to až do roku 1962. "Bývalí absolventi, ale aj profesori často spomínali na časy, keď sa člnkovali po neďalekom rybníku. Od roku 1973 škola vystupovala pod novým názvom Odborné učilište pri podnikovom riaditeľstve Reštaurácií 1. Od roku 1962 až do marca 1979 bola škola umiestnená v internáte Zdravotnej školy na Podjavorinskej ulici," priblížila pre TASR riaditeľka školy Katarína Biela.Od marca 1979 do konca augusta 1980 učilište využívalo zadný trakt bývalej Základnej školy na Mikovíniho ulici a od septembra 1980 patrila učilišťu celá budova. "Od septembra 1979 bola škola premenovaná na Stredné odborné učilište (SOU) spoločného stravovania. Od roku 1991 popri SOU bola zriadená Hotelová škola, ktorá zmenila v roku 1992 názov na Hotelovú akadémiu a v školskom roku 1996/1997 na Združenú hotelovú akadémiu. Od roku 2009 sa škola vrátila k názvu z roku 1992 Hotelová akadémia," spresnila riaditeľka.

Bohatá história a tradícia dáva škole podľa jej slov pevné základy, ale zároveň aj zaväzuje, aby si škola udržala svoju kvalitu a stala sa školou moderného európskeho typu, ktorá pripravuje kvalitných odborníkov gastronomických a hotelových služieb, ktorí sa uplatnia nielen na domácom, ale aj zahraničnom trhu.

V súčasnosti akadémiu navštevuje 600 žiakov. O štúdium má záujem vždy viac študentov, ako môžu prijať, preto si škola vyberá uchádzačov prostredníctvom pohovoru. "Do prvých ročníkov môžeme zobrať 130 žiakov, naposledy sa nám prihlásilo okolo 250 uchádzačov. Nie sme škola, ktorá musí bojovať o žiaka, my máme previs žiakov," povedala Biela. Žiaci študujú v päťročnom študijnom odbore hotelová akadémia, v štvorročných študijných odboroch kuchár alebo čašník, servírka. Škola ponúka aj trojročné učebné odbory kuchár alebo čašník, servírka a dvojročné nadstavbové štúdium spoločné stravovanie.

"Poskytujeme štúdium ukončené podľa jednotlivých odborov buď maturitnou skúškou, výučným listom, alebo aj maturitnou skúškou spolu s výučným listom," priblížila riaditeľka. S uplatnením žiakov po skončení štúdia podľa nej nie je problém. Väčšina absolventov smeruje priamo do zamestnania, často do zahraničia. Niektorí však pokračujú v štúdiu na vysokých školách. "Študujú cestovný ruch, ekonómiu, právo, masmediálnu komunikáciu alebo sú na hotelových vysokých školách v Brne či Prahe," podotkla Biela.Študenti Hotelovej akadémie v Bratislave získavajú prax aj v Japonsku

Študenti získavajú počas svojho štúdia odbornú prax v prestížnych hoteloch a reštauráciách v Bratislave a Tatrách, ale aj v zahraničí, v Rakúsku, Grécku, Francúzsku, Taliansku či Švajčiarsku. Už šesť rokov však trvá výnimočná spolupráca aj s Japonskom, kde študenti získavajú prax v Kagošime.

Hotelová akadémia sa dostala k spolupráci s Japonskom vďaka svojej žiačke, ktorá tam mala rodinu. "Jej sestra sa vydala do Japonska a ona prišla s tým, či by sme nechceli využiť možnosť posielať tam študentov na prax. Dohodli sa podmienky a funguje to už niekoľko rokov. Japonci si našich študentov veľmi chvália. Aj pre nás je to výhodné, lebo uhrádzajú všetko, dávajú deťom vreckové, učia ich karate i angličtinu," priblížila pre TASR riaditeľka školy Katarína Biela. V rámci domácej i zahraničnej praxe je podľa jej slov väčší dopyt po študentoch, ako ich dokáže škola reálne ponúknuť.Študenti hotelovej akadémie sú podľa riaditeľky veľmi žiadaní a keď sa ukážu v hoteloch a reštauráciách ako šikovní, chcú si ich aj udržať. "Snažíme sa vytvárať podmienky na zdokonaľovanie odborných zručností zabezpečením kvalitného odborného výcviku, prípravou na odborné súťaže, organizovaním odborných kurzov či exkurzií. Apelujeme aj na výučbu cudzích jazykov," spresnila Biela. Škola organizuje odborné kurzy, ako napríklad školu mladých someliérov, školu baristu, carvingovú akadémiu či barmanské kurzy.

Hotelová akadémia pritom zatiaľ nevstúpila do systému duálneho vzdelávania, pretože jej nevyhovovali podmienky. "My sme duálne vzdelávanie nepotrebovali, lebo možností praxe máme dosť a deti aj dostávajú peniaze v hoteloch za svoju produktívnu prácu. Rozmýšľame však, že doň vstúpime, lebo niektoré hotely chcú byť certifikované v rámci duálneho vzdelávania," uviedla riaditeľka s tým, že vstup predpokladá po zmene podmienok na budúci školský rok.

V Hotelovej akadémii na Mikovíniho v Bratislave študuje aktuálne 600 žiakov. Vzdelávajú sa v päťročnom študijnom odbore hotelová akadémia, v štvorročných študijných odboroch kuchár alebo čašník, servírka. Taktiež v trojročných učebných odboroch kuchár alebo čašník, servírka a v dvojročnom nadstavbovom štúdiu spoločné stravovanie.

Hotelová akadémia v Bratislave zvažuje vytvoriť nový školský odbor

Zameraný má byť na cukrárstvo. Škola tak chce reagovať na požiadavky zo strany rodičov, študentov a zamestnávateľov.

"Uvažujeme o modernom zmiešanom cukrárensko-manažérskom odbore. Ak všetko vyjde, chceli by sme ho otvoriť budúci školský rok," povedala pre TASR riaditeľka školy Katarína Biela. Teraz chcú všetko naplánovať, na jar 2019 požiadať o jeho schválenie a aj nakúpiť potrebné vybavenie, ako napríklad pekárenské a cukrárske pece. O takýto odbor je podľa riaditeľky už dlhé roky záujem. "Zamestnávatelia sa pýtajú, či nemáme cukrárov, ale aj veľa našich študentov k tomuto odboru inklinuje. Keď majú prax v kuchyni, niektorí by piekli len torty a koláče. Informovať sa chodia aj rodičia, či nebudeme otvárať odbor zameraný na cukrárstvo," spresnila Biela.V Hotelovej akadémii na Mikovíniho v Bratislave študuje aktuálne 600 žiakov. Vzdelávajú sa v päťročnom študijnom odbore hotelová akadémia, v štvorročných študijných odboroch kuchár alebo čašník, servírka. Taktiež v trojročných učebných odboroch kuchár alebo čašník, servírka a v dvojročnom nadstavbovom štúdiu spoločné stravovanie.

Téma TASR