História PaSA v Bratislave siaha do roku 1975

TASR, 27. februára 2017 10:12, aktualizované 27. februára 11:09

Spočiatku boli otvorené dve triedy denného a dve pomaturitného štúdia. Vyučovali sa dva študijné odbory - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Na snímke budova Pedagogickej a sociálnej akadémie (PaSA) na Bullovej ulici v bratislavskej Dúbravke. Bratislava, 27. februára 2017. Foto: TASR/Michal SvítokBratislava 27. februára (TASR) – Pedagogická a sociálna akadémia (PaSA) v hlavnom meste začala písať svoju históriu v roku 1975, keď na bratislavskom Gymnáziu na Ulici Ladislava Sáru boli pre nedostatok učiteľov otvorené jednoročné kvalifikačné pomaturitné triedy pre absolventov gymnázií. "Bolo to elokované pracovisko Strednej pedagogickej školy v Modre. V roku 1980 vznikla Stredná pedagogická škola aj v Bratislave. Svoju históriu začala s tromi triedami v budove Gymnázia Ladislava Sáru. O rok neskôr sa škola presťahovala do terajšej budovy na Bullovej ulici v bratislavskej Dúbravke," priblížila pre TASR zástupkyňa riaditeľky PaSA Viera Lojová.

Spočiatku boli otvorené dve triedy denného a dve pomaturitného štúdia. Vyučovali sa dva študijné odbory - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. "Takto sme fungovali do roku 1989, potom nastali zmeny. Prišlo k zmene názvu na Pedagogická a sociálna akadémia a začali sme vytvárať nové študijné odbory ako napríklad kultúrno-výchovný pracovník alebo pedagogické lýceum," uviedla Lojová.Školu momentálne navštevuje 500 študentov. V dennom štúdiu je ich približne 200 a pomaturitnom 300. "Otvorené máme študijné odbory ako učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (v dennom i pomaturitnom štúdiu), animátor voľného času (kultúrno-výchovný pracovník). Taktiež odbor pedagogické lýceum, ktorý sa od budúceho školského roka premenuje na pedagogický asistent," priblížila pre TASR riaditeľka PaSA Galina Šimončičová.

Škola má akreditovaný aj odbor vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť. Zatiaľ však nie je otvorený, minulý rok sa totiž neprihlásil dostatočný počet žiakov. "Je to potrebný odbor. Zamestnávatelia by od nás potrebovali opatrovateľov, ktorých je stále nedostatok. Dúfame, že sa nám ho podarí budúci školský rok otvoriť," podotkla Šimončičová.

PaSA nemá podľa jej slov nezamestnaných absolventov. Študenti po maturite pokračujú v štúdiu na vysokých školách, kde si volia často odbory ako psychológia, kulturológia či špeciálna pedagogika. "Naši študenti už majú prax. Počas štúdia sa stretávajú s deťmi, ktoré potrebujú špeciálnu starostlivosť. Majú prax na špeciálnych školách. Mnohí si zvolia aj prácu s takýmito deťmi alebo pokračujú ďalej v štúdiu," uviedla riaditeľka. Výhodou je aj to, že škola má medzinárodné kontakty a spolupracuje napríklad s rakúskymi materskými školami.

Profil absolventa školy je podľa Šimončičovej dnes veľmi žiadaný. "Naši absolventi sa uplatnia v materských školách, domovoch sociálnych služieb, školských kluboch či ako animátori v kultúrnej sfére. Pedagóg v materskej škole, opatrovateľ, pedagogický asistent sú v dnešnej dobe žiadané profesie," podotkla.


V budove PaSA v Bratislave plánujú otvoriť materskú školu

V bratislavskej Dúbravke by mala onedlho pribudnúť ďalšia materská škola. Otvoriť ju plánujú v budove Pedagogickej a sociálnej akadémie (PaSA) na Bullovej ulici. V rámci Slovenska pôjde o jedinečnosť, pretože stredná pedagogická škola bude mať stredisko odbornej praxe priamo vo svojom sídle. Otvorenie škôlky so štyrmi triedami pre 80 detí je plánované v septembri tohto roka. Pre TASR to uviedla riaditeľka PaSA Galina Šimončičová.

Na snímke riaditeľka Pedagogickej a sociálnej akadémie (PaSA) v Bratislave Galina Šimončičová. Bratislava, 27. februára 2017. Foto: TASR/Michal Svítok


"Na prízemí budovy už máme na to určené priestory. Vypracovaná je projektová dokumentácia a máme aj stavebné povolenie. Dostali sme podporu od nášho zriaďovateľa Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý financuje rekonštrukciu priestorov," priblížila riaditeľka. Momentálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác. Zriaďovateľom materskej školy bude mestská časť Dúbravka.

Šimončičová tvrdí, že to bude unikátna záležitosť, pretože ich študenti v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo budú mať priamo v budove školy svoje stredisko odbornej praxe. "Nebudú sa musieť presúvať na iné materské školy, čo je, samozrejme, oveľa výhodnejšie. Učiteľkám v škôlke budú vždy nápomocní naši študenti," povedala riaditeľka.PaSA chce materskej škole ponúknuť, naopak, svoje priestory na výučbu výtvarnej, hudobnej či telesnej výchovy. V škôlke by mohli byť umiestnené aj deti s vývinovými poruchami a praxovať by tu tak mohli aj študenti z odboru pedagogické lýceum (pedagogický asistent) prípadne vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť. "Chceme, aby sa všetky naše študijné odbory mohli v tejto škôlke realizovať, a naopak, aby deti mohli prísť do priestorov našej školy. Videli sme to v Rakúsku a veľmi sa nám to zapáčilo. Na Slovensku je to unikátne," uviedla zástupkyňa riaditeľky PaSA Viera Lojová.

Škola chce v budúcnosti vytvoriť priestor aj pre denný stacionár, ktorý by slúžil aktívnym seniorom. "Už teraz robíme workshopy s dôchodcami a sú vydarené. Nevyhýbame sa nikomu, zdravým, chorým deťom, ale ani seniorom," podotkla Lojová.
PaSA v Bratislave vychovala viacero známych osobností

Pedagogická a sociálna akadémia (PaSA) v Bratislave vychovala viacero známych osobností. Sú medzi nimi herec Juraj Loj, tanečník Jozef Herák, muzikálová speváčka a herečka Marta Potančoková, modelka a moderátorka Lucia Hablovičová či moderátorka Kveta Horváthová. "Našimi absolventmi sú aj speváčky Katarína Hasprová, Mária Podhradská, bábkoherec Martin Žák či muzikálová speváčka a herečka Helga Kovalovská," priblížila pre TASR riaditeľka PaSA Galina Šimončičová.

V tejto škole v rokoch 1988 až 1992 študovala odbor učiteľstvo pre materské školy aj speváčka a herečka Jana Bugalová-Daňová. "Na štúdium si spomínam dobre, boli sme čisto dievčenská trieda. V našom ročníku boli tri triedy. Páčilo sa mi, že podľa talentu a záujmu boli dievčatá rozdelené do triedy hudobnej, kde som bola aj ja, výtvarnej a športovej," povedala pre TASR. Vyučovanie na škole bolo podľa jej slov okrem klasických predmetov ako slovenčina, matematika dejepis či zemepis rozšírené aj o hudobnú, telesnú, výtvarnú a literárnu výchovu. "Tieto zložky dostávali vo vyučovaní väčší priestor v porovnaní s inými strednými neumeleckými školami," podotkla Bugalová-Daňová.Dobré základy z pedagogiky a psychológie jej poslúžili v priebehu vysokoškolského štúdia hudby na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Kvalitnú úroveň mali podľa speváčky aj hodiny hudobnej výchovy, v tom čase pôsobil na škole dievčenský spevácky zbor Giovinetta. "Reprezentovali sme školu v rámci súťaží v zborovom speve," spomína Bugalová-Daňová s tým, že sa na škole mohla študovať aj hra na hudobnom nástroji. Zo školy odchádzala s bohatým repertoárom detských pesničiek aj básničiek.

"Viaceré absolventky sme sa uplatnili a stretli v profesionálnom umeleckom svete. V divadelných muzikáloch som účinkovala napríklad s Katkou Hasprovou, Martou Potančokovou. Mojou spolužiačkou bola Hanka Rapantová, dlhoročná moderátorka RTVS. Stretávali sme sa sporadicky, keď som tam v minulosti krátko pracovala ako redaktorka ranného magazínu," povedala Bugalová-Daňová.
Téma TASR