Gymnázium na Pankúchovej ul. v Petržalke oslavuje 25.výročie založenia

TASR, 9. mája 2017 8:16

Za ten čas prešlo rôznymi etapami a zmenami, dokázalo promptne reagovať na požiadavky doby i úspešne obstáť v konkurencii.

Gymnázium na Pankúchovej ulici v bratislavskej Petržalke Foto: TASR/Pavol Zachar


Bratislava 9. mája (TASR) – Gymnázium na Pankúchovej ulici v bratislavskej Petržalke si tento rok pripomína 25. výročie svojho založenia. Za ten čas prešlo rôznymi etapami a zmenami, dokázalo promptne reagovať na požiadavky doby i úspešne obstáť v konkurencii. Dôvodom je podľa riaditeľky Ľubomíry Kováčovej najmä fakt, že škola mala a má šťastie na pedagógov. "Pokiaľ nemáme ľudí, ktorí chcú robiť, neurobíte nič. Ak učiteľ len príde a chce len odučiť, to nestačilo vtedy a nestačí to ani teraz. Musí dať do toho aj niečo navyše," povedala pre TASR Kováčová, ktorá pôsobí ako riaditeľka školy od jej založenia.

Začiatky gymnázia siahajú do 90. rokov minulého storočia, keď tu fungovala ešte základná škola. Žiakov však bývalo miestami pomenej, keďže základných škôl bolo v mestskej časti viac. Úvahy tak začali smerovať k zriadeniu gymnázia, keďže v tom čase fungovalo v Petržalke iba Gymnázium Alberta Einsteina. "Bola som riaditeľkou základnej školy a raz sme si sadli a povedali si, že sa pokúsime vytvoriť gymnázium. Prví žiaci sem začali chodiť od 1. septembra 1992," spomína Kováčová. Začínalo sa so štvorročným a osemročným štúdiom, pre každé s dvoma triedami s maximálne 34 žiakmi v každej z nich.
Gymnázium na Pankúchovej ulici v bratislavskej Petržalke Foto: TASR/Pavol Zachar

Záujem o gymnázium bol značný, podľa riaditeľky mali v škole v niektorých rokoch aj 700 žiakov, takže niekedy sa otvárali až tri nové triedy v danom štúdiu. Odôvodňuje to v neposlednom rade aj zameraním školy. Zo začiatku to bola matematika a fyzika, biológia a chémia, isté obdobie aj telesná výchova a šport. "Chceli sme dať deťom aj ekologické myslenie, a tak sme sa rozhodli, že vypracujeme projekt ekológia, z ktorého môžu žiaci aj maturovať. Okrem toho sme zaviedli cudzie jazyky. Aj rodičov veľmi upútalo, že sme vyučovali anglický, nemecký a francúzsky jazyk," hovorí Kováčová. Aj práve tým sa dostala škola do povedomia nielen v rámci Bratislavy, ale celého Slovenska. So záujmom o ekologický projekt, na ktorý mala škola vypracované vlastné učebnice schválené ministerstvom školstva, prejavila záujem napr. Banská Bystrica.

Škola sa však neustále snažila podľa riaditeľky "kráčať s dobou", a tak najmä po vstupe do EÚ začala s bilingválnym štúdiom. Najprv fungovalo v rámci osemročného gymnázia, neskôr s ním škola prešla na päťročné bilingválne štúdium. Jeho súčasťou nie je len vyučovanie niektorých predmetov, ako napr. biológie, chémie či geografie, v anglickom jazyku, ale aj pokračujúci predmet európske štúdiá. Podľa riaditeľky to ale nie je len konverzácia v anglickom jazyku, ale zároveň vzdelávanie v rôznych vedách či dejinách v rámci Európy. Predmet zo začiatku vytvorili ako projekt spolupráce so školami vo Viedni, Českej republike a Budapešti, neskôr sa stal plnohodnotnou súčasťou štúdia, dokonca s vlastnými učebnicami.
Gymnázium na Pankúchovej ulici v bratislavskej Petržalke Foto: TASR/Pavol Zachar

Keďže postupne prišli roky, v ktorých sa rodilo menej detí, odzrkadlilo sa to podľa riaditeľky aj na počte žiakov na gymnáziu. To otvorilo dve triedy na päťročnom bilingválnom štúdiu a dve triedy na osemročnom štúdiu a v súčasnosti v škole študuje okolo 500 žiakov. Vedenie gymnázia je však napriek tomu rado, že stále môže otvárať triedy. V neposlednom rade riaditeľku teší aj fakt, že obstála aj v konkurencii s neďalekým gymnáziom na Haanovej ulici, ktoré pred niekoľkými rokmi zaniklo. Fungovať pritom začalo zhruba v rovnakom období.Gymnázium na Pankúchovej ul. ponúka štátnice v anglickom jazyku

Škola v bratislavskej Petržalke je v rámci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý je zriaďovateľom stredných škôl, jediným gymnáziom so zameraním na anglický jazyk. Škola síce so zameraním na jazyky nezačínala, pôvodne to boli skôr prírodné vedy, doba si však podľa riaditeľky Ľubomíry Kováčovej vyžiadala, aby sa neskôr zamerala popri ekológii aj na jazyky. A to predovšetkým na anglický jazyk.

"V bilingválnom štúdiu majú vysvedčenia písané v angličtine a sú akceptované aj v zahraničí. Keď žiaci idú maturovať, majú totiž zároveň možnosť urobiť si z jazyka aj štátnice," vysvetľuje Kováčová s tým, že tomu pomáha aj spolupráca s bratislavskou jazykovou školou. S anglickým jazykom sa pritom vo veľkej miere začína podľa riaditeľky už v prvom ročníku, kedy ho žiaci majú desať hodín do týždňa, škola zároveň organizuje okrem iného aj týždenné kurzy zahraničných lektorov. "Prebrať musia veľa, aby sa mohli ďalšie predmety ako biológiu či chémiu učiť v anglickom jazyku. Gro je teda dať čo najviac anglického jazyka do prvého ročníka," povedala pre TASR Kováčová.
Gymnázium na Pankúchovej ulici v bratislavskej Petržalke Foto: TASR/Pavol Zachar

O tom, že sa žiaci za ten čas naučia naozaj dosť, svedčí podľa nej aj fakt, že druháci majú možnosť ísť do Štrasburgu, kde komunikujú so žiakmi z iných krajín na rôzne témy a musia vedieť nielen dohovoriť sa, ale aj obhájiť svoje témy a stanoviská k nim.

V tejto súvislosti preto riaditeľka vyzdvihuje aj Európsky klub, ktorý vznikol v škole v roku 2010. Jeho poslaním bolo priniesť na pôdu gymnázia európske témy a diskutovať o nich, ale zároveň sa aj podieľať na rôznych aktivitách a súťažiach, ktoré organizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku spolu so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Žiaci sa za ten čas už trikrát zúčastnili na debatách so svojimi rovesníkmi v europarlamente. Podľa riaditeľky im to podľa ich slov dalo napr. možnosť skúsiť skutočnú demokraciu, zistili aká dôležitá je spolupráca a porozumenie pre budúcnosť Európskej únie a harmonické spolužitie medzi ľuďmi, ale tiež príležitosť naučiť sa ostať v diskusiách pokojný a diplomatický.

Aj keď je škola zameraná prevažne na anglický jazyk, nezabúda sa ani na nemecký a francúzsky jazyk, aj keď pri nich zatiaľ možnosť štátnic nie je. "Tieto jazyky sú náročnejšie a potrebujú sa učiť viacej. Čiže okrem toho, že študujú tu, musia chodiť aj do jazykovej školy, aby sa mohli dobre pripraviť na štátnice," odôvodňuje Kováčová. Možným riešením by podľa nej mohlo byť navýšenie počtu hodín, to však učebný plán zatiaľ neumožňuje.

Zároveň podotýka, že niektorí žiaci chodia na prípravné kurzy do Viedne, v minulosti to boli napr. na jazykové pobyty v Semmeringu. V rámci vzdelávania sa vo francúzskom jazyku chodia zasa na výmenné akcie s ubytovaním priamo vo francúzskych rodinách.

Absolvent Gymnázia na Pankúchovej ul. má titul rytier frankofónie

Gymnázium na Pankúchovej ulici v bratislavskej Petržalke sa pýši absolventom, ktorý od francúzskej ambasády získal titul rytier frankofónie. "Bol to Viktor Kačmár, ktorý bol päťkrát v národnom kole francúzskeho jazyka. Raz bol prvý a raz druhý," povedala pre TASR riaditeľka gymnázia Ľubomíra Kováčová.
Gymnázium na Pankúchovej ulici v bratislavskej Petržalke Foto: TASR/Pavol Zachar

Hrdá je však aj na ostatných žiakov. Tým sa podľa nej darí v krajských, národných i medzinárodných kolách rôznych súťaží, v ktorých vyhrávajú prvé miesta, resp. sa umiestňujú na popredných priečkach. V rámci slovenského jazyka vyzdvihuje napr. súťaž Mladá slovenská poviedka, celoslovenskú literárnu súťaž Škultétyho rečňovanky či Štúrov Zvolen. V oblasti prírodných vied ide napr. o olympiády, súťaže či turnaje vo fyzike či chémii, škola boduje aj v geografických či dejepisných olympiádach, športových súťažiach alebo v súťažiach stredoškolských odborných činností.

Žiaci neobchádzajú ani spoločensko-vedné projekty. "Tomáš Žilavý sa napríklad v Primorsku zúčastnil na olympiáde ľudských práv," dopĺňa Kováčová. V rámci biológie sa zasa žiaci podľa nej zapájajú do viacerých projektov, napr. Európskeho týždňa boja proti rakovine, Ligy proti rakovine, Dňa Narcisov či Dňa Zeme.

Riaditeľka verí, že škola bude mať rovnako úspešných a šikovných žiakov aj naďalej. "Teraz ma napadol výrok Senecu Učíme sa pre život, nie pre školu. A toto by si mal každý žiak uvedomiť," zdôrazňuje Kováčová. Zároveň dúfa, že škola bude ponúkať aj v ďalších rokoch kvalitné štúdium, aj keď priznáva, že je náročné nájsť dobrého angličtinára, ktorý by učil aj ďalšie predmety. Zlepšovať plánuje škola nielen vzdelanie, ale aj podmienky na štúdium.

Hoci sa podľa nej za ostatných 25 rokov, aj za pomoci rodičov, veľa zmenilo, škola plánuje do budovy investovať aj v budúcnosti. Vymeniť sa podarilo okná, všetky vchodové dvere či osvetlenie alebo vybudovať učebne pre jednotlivé vyučovacie predmety s interaktívnymi tabuľami a modernú kuchyňu, rekonštrukčné práce by sa nemali spomaliť. Cez leto je naplánované maľovanie školy, z ďalších plánov spomína Kováčová opravu telocvične a zateplenie budovy školy.Téma TASR