Bývalí žiaci sa na Gymnázium J. Hollého vracajú ako učitelia

TASR, 15. apríla 2013 11:00

Škola, ktorá teraz poskytuje štvor- a osemročné štúdium, si podľa riaditeľa stále udržiava vysoký kredit a v hodnotení sa pohybuje na popredných miestach.

Trnava 15. apríla (TASR) – O štúdium na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave bol vždy veľký záujem a nie je tomu inak ani teraz. Akčný rádius gymnázia býval tradične do 40-kilometrovej vzdialenosti od Trnavy. To platí naďalej, hoci sieť gymnázií sa najmä v posledných rokoch zahustila a iba v Trnave má škola troch konkurentov.
Gymnáziu Jána Hollého v Trnave Foto: TASR

"V súčasnosti máme v 27 triedach 665 študentov, no počet klesá v závislosti od populačnej krivky," uviedol riaditeľ František Klotton. Bývali časy, najmä v 80. rokoch, keď ich na gymnázium študovalo aj 1200 a škola bola jednou z najväčších na Slovensku. No v roku 1990 prišlo k rozdeleniu na dva subjekty a časť žiakov odišla na nové, terajšie Športové gymnázium Jozefa Herdu. Škola, ktorá teraz poskytuje štvor- a osemročné štúdium, si podľa riaditeľa stále udržiava vysoký kredit a v hodnotení sa pohybuje na popredných miestach. Podľa aktuálneho rebríčka INEKO z apríla 2013 sa z 308 sledovaných gymnázií umiestnila na 39. mieste. Zhruba 90 percent maturantov sa dostane každoročne na vysoké školy.
Gymnázium Jána Hollého Trnava, riaditeľ František Klotton Foto: TASR

"Našou devízou sú naši pedagógovia," konštatoval riaditeľ. Spolu ich je 52 a podľa Klottona prevažná časť z nich sú bývalí absolventi školy. "Je to ocenením, že skúsenosti, ktoré u nás získali, chcú odovzdávať ďalším," dodal Klotton. Gymnázium pred siedmimi rokmi po presťahovaní z Hollého ulice do novej budovy Na hliny získalo vďaka európskemu grantu veľkorysé podmienky a priestory na vyučovanie, má špecializované učebne na predmety a telocvične.

"Teraz sme podali projekt na modernizáciu učebného procesu. Veľmi si želáme, aby vyšiel, umožnil by výrobu učebných pomôcok, realizáciu exkurzií a podobne," uviedol riaditeľ. Ďalším projekt vypracovali pre modernizáciu knižnice anglického jazyka. "Zapájame sa takisto do grantových výziev v rámci mesta," doplnil Klotton. Na pôde gymnázia pracuje niekoľko desiatok krúžkov mimoškolskej činnosti, veľa športových, takisto jazykových, prírodovedných. Medzi nimi dominuje spevácky zbor Cantica nova, ktorý vznikol v roku 1968 a ktorému sa počas desaťročí podarilo opakovane žať úrodu na slovenských i európskych súťažiach. Dnes je Cantica nova mestským zborom trnavských stredných škôl. Mnohými prvenstvami na celoslovenskej úrovni je ovenčený aj takmer štyridsiatnik - školský časopis Blesk, ktorý vychoval rad novinárov. "Na súťaži časopisov to bývalo väčšinou tak, že buď sme boli prví my, alebo Nový Blesk zo športového gymnázia," dodal Klotton. Riaditeľňu i chodby školy krášlia obrazy žiakov z výtvarného krúžku. Pri bufete sú na stene dokonca graffiti. "Oslovili sme jedného bývalého žiaka, školu takto vyzdobil aj na fasáde," povedal Klotton. Nezabudol spomenúť, že veľmi si cení výsledky žiakov, ktoré dosahujú na olympiádach na krajskej i celoštátnej, občas i medzinárodnej úrovni.

Viac o škole si môžete prečítať tu:


Téma TASR