Až 90 percent žiakov SSOŠP v Trnave má prácu hneď po odchode zo školy

TASR, 19. marca 2018 9:28, aktualizované 19. marca 11:28

Dnes má škola 170 študentov, sídli na Koniarekovej ulici a už druhý školský rok je v zriaďovateľskej pôsobnosti Deutsch-Slowakische Akademien (DSA), a.s.

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA v Trnave Foto: TASR/Lukáš Grinaj


Trnava 19. marca (TASR) – História dnešnej Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej (SSOŠP) DSA v Trnave sa začala písať v roku 1957. Vtedy Dielňa pre opravu vozidiel Československých dráh zriadila vlastné učňovské pracovisko a prvých osem učňov sa pustilo do vzdelávania v profesii mechanik koľajových vozidiel. Dnes má škola 170 študentov, sídli na Koniarekovej ulici a už druhý školský rok je v zriaďovateľskej pôsobnosti Deutsch-Slowakische Akademien (DSA), a.s., ktorá je dcérskou spoločnosťou nadnárodného vzdelávacieho koncernu EBG so sídlom v nemeckom Magdeburgu.

Za šesť desaťročí prešla škola rôznymi zmenami. Teóriu najprv popri praxi absolvovali učni na viacerých miestach v Trnave, až kým sa v sedemdesiatych rokoch nepristúpilo v rámci výstavby Železničných opravovní a strojární (ŽOS) aj k postaveniu učilišťa pre 300 žiakov a domova mládeže pre 240 ubytovaných. Prvýkrát v budove, kde sídli škola doteraz, zazvonil školský zvonec 1. septembra 1973."Podobne to bolo aj so zriaďovateľmi," konštatoval riaditeľ školy Roman Michalička. Najskôr patrila škola pod federálne a neskôr republikové ministerstvo dopravy, v roku 1979 sa názov zmenil na Stredné odborné učilište železničné. Od roku 2001 bol zriaďovateľom školy Krajský úrad, pod krídla Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) prešla škola v roku 2002. V roku 2008 sa opäť zmenil názov a to na Stredná odborná škola polytechnická. Poslanci TTSK v apríli 2016 posunuli na základe žiadosti kompetenciu zriaďovateľa na spoločnosť DSA so sídlom v Brezne. Spoločnosť zriaďuje na Slovensku ďalších osem škôl. Hnuteľný a nehnuteľný majetok spoločnosti prenajal TTSK na pätnásť rokov po jednom eure.

DSA hneď začal so zveľaďovaním školy a úplne prvým viditeľným krokom bola zmena fasády na modrú farbu. Tým je škola charakteristická a v susedstve ostatných objektov pri areáli ŽOS aj neprehliadnuteľná. Vzápätí sa nový zriaďovateľ pustil aj do ďalších opráv, ale najmä do modernizácie učebného procesu, na čo vytvára materiálne podmienky.

V súčasnosti poskytuje škola vzdelanie v maturitných odboroch a učebných odboroch, má otvorených jedenásť tried. „Snažíme sa reflektovať potreby pracovného trhu a pripraviť mladých ľudí do zamestnania, nie na úrady práce," povedal Michalička pre TASR s tým, že po skončení štúdia sa vzápätí zamestnáva až 90 percent ich žiakov. Žiaci majú podľa neho v ruke remeslo a s ním si môžu vybrať – buď sa stanú zamestnancami, otvoria si vlastnú živnosť a tí, čo chcú, pokračujú na vysokej škole. Brány školy opúšťajú mechanici strojov a zariadení, mechanici hasičskej techniky, autoopravári, stolári, umeleckí stolári, priemyselní dizajnéri, umeleckí kováči a zámočníci, tiež po dvojročnom štúdiu s osobitne upravenými plánmi praktické ženy a pracovníci s drevom či žiaci strojárskej výroby. Pritom v každej triede podľa riaditeľa možno nájsť aj dievčatá. Škola ponúka tiež nadstavbové a externé štúdium. Má nadviazanú spoluprácu s viacerými firmami, predovšetkým so ŽOS, čakajú aj na otvorenie nitrianskej automobilky. Aktuálne finišuje s prípravou na zriadenie elokovaného pracoviska v Galante pre učebný odbor autoopravár, kde plánuje spolupracovať v systéme duálneho vzdelávania.


Školský bufet si v trnavskej SSOŠP zariadili študenti sami

Tohtoročnú jar chce privítať Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA (SSOŠP) v Trnave s vynoveným hlavným vstupom do svojej budovy. Ide o ďalší krok v jej modernizácii, ktorú odštartoval po svojom príchode nový zriaďovateľ Deutsch-Slowakische Akademien (DSA), a. s. koncom roka 2016.

Školu postavili v polovici sedemdesiatych rokov a opravu už naozaj potrebovala. Má už sčasti osadené nové okná, vynovenú fasádu, ktorá púta modrou farbou a logom školy nad vchodom, ďalšie finančné prostriedky boli za dva uplynulé roky nasmerované do vnútorného vybavenia. Najväčšia investícia však školu ešte len čaká. V tomto roku je v pláne postavenie novej haly s dielňami odborného výcviku. Vyrastie na voľnej ploche pred školou, vedľa športového ihriska. "Aj takto chce DSA posunúť školu, aby mala lepšie podmienky, kvalitnejšiu a modernejšiu výučbu a zaujala ešte významnejšie miesto v regióne," konštatoval riaditeľ školy Roman Michalička.

Do novej haly sa presťahujú dielne, ktoré sa teraz nachádzajú v susediacom areáli Železničných opravovní a strojární (ŽOS) a na uvoľnené miesto po nich chce škola umiestniť vlastné výučbové logistické centrum pre študentov logistiky. "Budú tam pracovať so zariadeniami a technikou, s ktorou sa neskôr stretnú v práci v logistických centrách či parkoch," povedal Michalička. Práve odbor logistika považuje riaditeľ školy za jeden z najperspektívnejších, pribudol až po príchode DSA. V týchto dňoch škola v spolupráci s firmou Autoprofit v Galante finišuje s prípravou elokovaného pracoviska, v ktorom sa budú pripravovať žiaci v učebnom odbore autoopravár v systéme duálneho vzdelávania.

V interiéri školy zase pribudli aj prvky, o inštaláciu ktorých sa pričinili sami študenti. "Naši priemyselní dizajnéri navrhli neformálne sedenie pri školskom bufete, stolári ho pripravili s pomocou žiačok odboru praktická žena, ktoré ušili matrace. Vzniká už návrh na čitateľský kútik a vynovenú podobu by mala mať už čoskoro aj školská záhrada, kam dizajnéri zakomponujú sedenie i malé športovisko na zmysluplnejšie trávenie voľného času. Chceme žiakom i učiteľom spríjemniť pobyt v škole," dodal riaditeľ. Vo vestibule je niekoľko mesiacov umiestnený stôl na stolný tenis. "Nevedeli sme, aká bude reakcia. Nakoniec je taký záujem, že si žiaci tvoria poradovník, kedy si chcú zahrať," povedal riaditeľ. Schodisko školy, ako dodal, už čoskoro ozdobí model lietadla, ktoré bude visieť nad hlavami prechádzajúcich, a ktoré pripravujú budúci dizajnéri v spolupráci so žiakmi ostatných odborov. Práce sú vystavené aj po chodbách školy. Teraz sa stolári a dizajnéri chystajú so svojimi návrhmi kresiel z rôznych materiálov na prezentačnú výstavu Mladý tvorca 2018 v Nitre.

"Naši študenti sú veľmi šikovní, k čomu prispievajú aj majstri odborného výcviku," povedal riaditeľ. Tridsať rokov tajomstvá stolárstva odkrývajú mladým Vincent Belokostolský, Dušan Šurina i Peter Boledovič, strojárstva Emanuel Gronský či kováčstva Vincent Ostradický. I samotný riaditeľ je na škole už takmer tri desaťročia a prešiel si rôznymi stupňami pedagogického pracovného zaradenia.

Odborné znalosti okrem domácej praxe by mohli po novom získať žiaci aj za hranicami Slovenska. Škola podala projekt na Erasmus +, cez ktorý by chcela vyslať budúcich mechanikov strojov a zariadení a mechanikov hasičskej techniky do Nemecka, kde by praxovali v podniku, osvojili si nové pracovné postupy, stretli sa s novými technológiami. „V závere stáže sa udeľuje certifikát, ktorý by im iste pomohol v hľadaní zamestnania,“ povedal Michalička.
Trnavská SSOŠP informuje rodičov aj cez newsletter

Účinným nástrojom, ako informovať rodičov žiakov o dianí, sa stal na Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickej (SSOŠP) DSA v Trnave newsletter. Prostredníctvom elektronicky zasielaných informácií sa v pravidelných intervaloch dočítajú o novinkách, zámeroch a plánoch školy. Rodičovské združenia to nenahrádza, no podľa riaditeľa školy Romana Michaličku mamy i otcovia majú záujem byť oboznámení aj v čase medzi triednymi schôdzkami.

Rodičia ešte len budúcich študentov školy prišli do SSOŠP aj počas nedávneho Dňa otvorených dverí (DOD), aby si školu prezreli a zoznámili sa s úrovňou a možnosťami výučby. "Počet záujemcov o DOD sa z roka na rok u nás zvyšuje a chodia nielen z Trnavy a okolia, ale i vzdialenejších miest, čo nás teší," povedal riaditeľ pre TASR. Škola sa popri DOD zvykne prezentovať aj na rôznych burzách študijných príležitostí.

"S príchodom novej éry našej školy akoby nás ovial nový vzduch či duch," konštatuje jeden z článkov školského časopisu Polytechnik. Jeho autorka mala na mysli príchod nového zriaďovateľa Deutsch-Slowakische Akademien (DSA), a.s., ktorý trnavskú školu v školskom roku 2016/2017 prevzal do siete svojich škôl na Slovensku. Polytechnik už osem rokov píše o hocičom, čo život na škole prinesie. O výletoch, exkurziách, zážitkoch, pričom doň neprispievajú iba študenti, ale aj pedagógovia. Na celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov Štúrovo pero v predchádzajúcom školskom roku práca Trnavčanov zaujala Nadáciu Slovenskej sporiteľne natoľko, že sa jej rozhodla udeliť hlavnú cenu za články o finančnej gramotnosti a časopis získal za výrazné zlepšenie kvality aj titul Skokan roka.

Študenti dávajú okrem časopisu o škole vedieť aj inak. Príležitosťou sú výrobky, ktoré vznikajú počas ich praktického vyučovania alebo na krúžkoch, ktoré na škole pracujú. "Napríklad vývesné štíty, ktoré vyrobili naši umeleckí kováči a vidno ich na obchodoch v centre Trnavy," povedal Michalička. Študenti opravia na objednávku aj auto, vyrobia zábradlie či bránu, ale aj ozdobné kovové či drevené predmety, dizajnéri napríklad teraz vyrábajú športové luky. "Prepájame školu s praxou a spájame prácu jednotlivých odborov. Dizajnéri vymyslia, remeselníci to zrealizujú. Vyrobili sme nábytok pre internát Súkromnej strednej odbornej školy DSA v Trebišove, ktorá patrí takisto do siete DSA, vybavili sme im jedno poschodie, druhé ideme riešiť v tomto školskom roku. Tiež sme vyrobili nábytok pre tamojšiu materskú školu a záhradný nábytok si u nás objednal úrad vicepremiéra pre informatizáciu," povedal riaditeľ školy. Okrem toho si žiaci môžu zlepšovať svoje znalosti v jazykových krúžkoch.Že nielen remeslom je človek živý, dokázali žiaci školy počas predvlaňajšej adventnej zbierky pre komunitné centrum v Trnave, zhromažďovali trvanlivé potraviny, drogistický tovar, plienky, podarilo sa dať dokopy 850 kilogramov pomoci. Taký objem veľmi prekvapil organizátorov zbierky a zriaďovateľ DSA za to odmenil žiakov pobytom vo svojom rekreačnom stredisku v Závadke nad Hronom. "Boli sme z oslovených škôl najlepší, okrem toho sa každoročne zúčastňuje naša škola aj na Dni narcisov, Bielej pastelke, Červenej stužke. Pri nej vyrobili naši žiaci jej podobu v dreve, za čo získali čestné uznanie," dodal riaditeľ Michalička.

Téma TASR