V SOŠ dopravnej Martin-Priekopa vytvoria moderné vzdelávacie centrum

TASR, 22. februára 2019 13:09

Podľa riaditeľky SOŠ dopravnej Jarmily Matejčíkovej podpísali so ZSSK zmluvu o vzdelávaní v oblasti železničnej dopravy ako jediná škola na Slovensku.

Na snímke generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Filip Hlubocký a predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová a riaditeľka Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa Jarmila Matejčíková počas podpisu zmluvy, ktorej výsledkom bude moderné školiace centrum ZSSK. V Žiline 22. februára 2019. FOTO TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR


Žilina 22. februára (TASR) – Podpisom zmluvy o nájme nehnuteľného majetku spečatili v piatok na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v Žiline zástupcovia Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), ŽSK a Strednej odbornej školy (SOŠ) dopravnej v Martine-Priekope vznik moderného vzdelávacieho centra ZSSK.

"Cieľom je vybudovať špičkové firemné školiace stredisko, vybavené modernými technológiami a účelnými zariadeniami, ktoré prinesie progres zamestnancom ZSSK a súčasne podporí výchovu a vzdelávanie žiakov v oblasti železničnej koľajovej dopravy. Zmenou prístupu k odbornému vzdelávaniu zamestnancov chceme zvýšiť záujem technicky zdatnej mládeže o povolania rušňovodič, mechanik či elektromechanik, po ktorých je v našej spoločnosti permanentný dopyt," povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.

Podľa riaditeľky SOŠ dopravnej Jarmily Matejčíkovej podpísali so ZSSK zmluvu o vzdelávaní v oblasti železničnej dopravy ako jediná škola na Slovensku. "Pre nás je to veľmi dôležité aj preto, že prax a teória musia byť skĺbené. Jedine v takom prípade zabezpečíme, aby sme nemali zbytočných študentov pre úrad práce. Naši študenti budú jednoznačne pripravení do praxe a využijú pomôcky, ktoré sú podstatne lepšie a aktuálnejšie vybavené ako máme v škole. Budeme spolupracovať aj v prípade akcií, ako sú exkurzie, debatné krúžky či krúžky zručnosti. Mať vedľa seba odborníkov, pre ktorých vychovávame našich žiakov, je najlepšia cesta, aby sme im vyprofilovali odborníka, potrebného pre dopravu," zdôraznila Matejčíková.

Stredisko bude vybavené modernými technológiami, ako sú interaktívne dotykové tabule, cvičné zariadenia pre výdaj cestovných dokladov, 2D a 3D vizualizácie prepojené na e-learningové vzdelávanie či simulátory rušňa a vozňa. "Vybudovanie vlastného vzdelávacieho strediska otvára priestor na získanie certifikátov a poverení pre edukáciu zamestnancov vlastnými lektorskými zdrojmi. Táto zmena prinesie úsporu prostriedkov, vynaložených na vzdelávanie u externých dodávateľov a súčasne nám umožní flexibilnejší prístup v organizovaní a zacielení vzdelávacích aktivít," doplnil podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky a informatiky ZSSK Patrik Horný.

"Bude to unikátne centrum vzdelávania ZSSK, v ktorom budú vzdelávať svojich zamestnancov, aj formou celoživotného vzdelávania. Pre nich to bude nový prvok v rozvoji spoločnosti a pre našich študentov veľké plus hlavne z dôvodu prístupu k najmodernejšej technológii na Slovensku. Verím, že časom sa dostaneme aj na svetovú úroveň. Pre našu školu bude plus, že žiaci aj pedagógovia budú reálne využívať najmodernejšie technológie," zdôraznila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.Prvých zamestnancov alebo žiakov SOŠ by mohli podľa Hlubockého začať v stredisku školiť v horizonte jedného roka. "Zmluva nás zaväzuje, aby sme počas prvých desiatich rokov preinvestovali cez pol milióna eur. Samozrejme, že plánujeme túto investíciu urobiť hneď v úvodnom období, aby sme vedeli stredisko pripraviť na výučbu. Chceme investovať do úpravy priestorov a učební, aby žiaci mohli čo najskôr využívať moderné pomôcky," podotkol generálny riaditeľ ZSSK.

Zmluve predchádzal podpis Memoranda o spolupráci v rozvoji a podpore odborného vzdelávania v oblasti železničnej osobnej dopravy v januári 2018. "Následne sa v decembri 2018 národný dopravca zapojil do Národného projektu – duálne vzdelávanie a zvýšenie aktivity OVP. Prvou školou, zapojenou do spolupráce so ZSSK v systéme duálneho vzdelávania je SOŠ dopravná Martin-Priekopa. Žiaci základných škôl sa od školského roku 2019/2020 budú môcť v systéme duálneho vzdelávania pripravovať v študijnom odbore mechanik-elektromechanik práve na profesie rušňovodič, mechanik a elektromechanik," vysvetlil hovorca ZSSK Tomáš Kováč.


Téma TASR