ZMOS:Zmena vládneho nariadenia prehĺbi problémy vo financovaní škôl

TASR, 13. decembra 2012 8:30

Vládny kabinet schválil nariadenie vlády, podľa ktorého majú zriaďovatelia dávať celú sumu mzdového normatívu na platy školských zamestnancov.

Bratislava 12. decembra (TASR) - Zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa chcú stretnúť s premiérom a ministrom školstva, aby s nimi prerokovali otvorené otázky financovania základných škôl. Dôvodom je nedávno zmenené nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.

Foto: TASR


"Nariadenie vlády prehĺbi problémy s financovaním základných škôl v roku 2013 aj tým, že nezohľadňuje špecifické regionálne podmienky na prenesený výkon štátnej správy v školstve," konštatovalo na svojom dnešnom rokovaní predsedníctvo ZMOS.

Jeho členovia tvrdia, že samosprávy, ktoré sú zriaďovateľmi základných škôl, už aj v minulosti poskytovali školám a školským zariadeniam na prenesený výkon štátnej správy všetky finančné prostriedky, ktoré im boli pridelené z kapitoly ministerstva školstva. Vládny kabinet totiž 6. decembra schválil nariadenie vlády, podľa ktorého majú zriaďovatelia dávať celú sumu mzdového normatívu na platy školských zamestnancov. Doteraz museli na mzdy dávať 90 percent normatívu.

Téma TASR