Zistite viac o školách Bratislavského kraja na dňoch otvorených dverí

Školský servis, 12. februára 2019 11:16

Sedem škôl z Bratislavy, Modry a Senca privíta všetkých, ktorí majú záujem o štúdium na konkrétnej škole.

Gymnázium Jána Papánka na Vazovovej ulici v Bratislave Foto: BSK


Bratislava 12. februára (SkolskyServis.sk) - Dni otvorených dverí na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pokračujú aj v tomto týždni. Sedem škôl z Bratislavy, Modry a Senca privíta všetkých, ktorí majú záujem o štúdium na konkrétnej škole.

„Svoju ponuku priamo na domovskej pôde zástupcovia školy, ako aj učitelia a študenti predstavia záujemcom, teda deviatakom, ich rodičom a výchovným poradcom. Chýbať nebudú prezentácie škôl, odborov a aktivít. Zoznámiť sa budú môcť aj s priestormi a možnosťami škôl,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

Dnes, 12.2.2019, otvorila o 10:00 hodine svoje brány Stredná priemyselná škola dopravná na Kvačalovej 20 v Bratislave. Až do 17:00 hodiny bude informovať o vzdelávaní v študijných odboroch týkajúcich sa dopravy, o ponuke školskej autoškoly a o duálnom systéme vzdelávania u zamestnávateľov s cieľom umožniť plynulý prechod žiakov zo školy na trh práce a zvýšiť tak ich uplatniteľnosť v praxi.

Deň otvorených dverí dnes, 12.2.2019, organizuje aj gymnázium so všeobecným zameraním Gymnázium A. Bernoláka v Senci, ktoré ponúka štvorročné aj osemročné štúdium. V čase od 8:30 do 12:00 hodiny sa bude konať prezentácia vo vestibule, beseda s vedením školy v klubovni, prehliadka priestorov, učební a návšteva vyučovacích hodín. Deň otvorených dverí následne pokračuje aj 14.2.2019, s podobným scenárom – od 8:30 do 12:00 hodiny bude prezentácia vo vestibule, diskusia s vedením školy, prehliadka priestorov a návšteva vyučovacích hodín. O 17:00 hodine je pripravená prezentácia aj pre rodičov piatakov.

Ďalšou školou, ktorá otvorí svoje brány v stredu 13.2.2019, je Gymnázium J. Papánka na Vazovovej 6 v Bratislave. Od 14:30 do 16:30 hodiny sa môžete bližšie zoznámiť s ukážkami žiackych prác a učebných materiálov a testov na prijímacie skúšky do 4-ročného a 8-ročného gymnázia. Počas dvoch hodín získate informácie o odporúčanej literature, učebných materiáloch, aktivitách, projektoch, pomôckach. Pripravená je aj prehliadka odborných učební informatiky. Zoznámite sa aj s interaktívnou tabuľou určenou pre hodiny geografie a pripravené sú aj ukážky chemických pokusov.

Všetkých záujemcov privíta v stredu 13.2.2019 aj Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka na Vazovovej 6 v Bratislave, ktorá sídli v priestoroch Gymnázia Jána Papánka a poskytuje jazykové vzdelávanie žiakom základných a stredných škôl. Záujemcov očakáva v čase od 14:30 do 16:30 hodiny a ponúka možnosť prihlásiť sa do jednotlivých jazykových kurzov, ako aj do letného denného tábora Vazkalandia, ktorý pripravuje Jazyková škola spoločne s Gymnáziom Jána Papánka.

Uchádzačov o štúdium a možno budúcich študentov privíta v stredu 13.2.2019 od 8:00 do 16:00 hodiny aj Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre. Škola s viac ako 130 ročnou históriou ponúka 4-ročné štúdium s maturitou v študijných odboroch somelierstvo, podnikanie a agroturistika. Uchádzači tu získajú informácie o škole, študijných odboroch, možnom ubytovaní a ďalšie zaujímavé údaje.

Vo štvrtok 14.2.2019 môžete od 13:00 do 15:00 navštíviť aj Deň otvorených dverí na Gymnáziu L. Novomeského na Tomášikovej 2 v Bratislave, ktoré poskytuje stredoškolské všeobecné vzdelanie štvorročné a osemročné, zamerané na cudzie jazyky a informačné technológie. Škola od jej vzniku v roku 1964 vychovala stovky odborníkov - lekárov, farmaceutov, prírodovedcov, inžinierov, učiteľov, ale aj spisovateľov, novinárov, hercov, športovcov, spevákov.

Vo štvrtok 14.2.2019 privíta verejnosť aj Obchodná akadémia, Dudova 4 v Bratislave. Od 8:00 do 14:30 hodiny pripravila prehliadku školy, priestorov, učební. Chýbať nebudú rozhovory s učiteľmi, študentami, ako aj doplnkové informácie, ktoré pomôžu budúcim študentom ľahšie sa rozhodnúť pre svoje budúce povolanie.Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR