Žilinskú detskú univerzitu absolvovalo 138 bakalárikov a inžinierikov

TASR, 16. júla 2018 14:28

Ďeti sa počas týždňa zúčastňovali na zaujímavých prednáškach a cvičeniach z oblasti matematiky, prírodovedy, fyziky, chémie a biológie.

Žilina 16. júla (TASR) – Žilinskú detskú univerzitu (ŽDU) absolvovalo od 9. do 13. júla na pôde Žilinskej univerzity (UNIZA) v Žiline 138 detí, ktoré si v piatok (13.7.) na slávnostnej promócii prevzali od dekana Elektrotechnickej fakulty UNIZA Pavla Špánika diplomy a tituly bakalárik a inžinierik. TASR o tom informovala Martina Slavíková z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.

Žilinská detská univerzita 2018 Foto: TASR


Elektrotechnická fakulta UNIZA každoročne od roku 2005 nadväzuje na aktivitu v oblasti propagácie vedy a techniky v spoločnosti medzi najmladšími žiakmi základných škôl. "ŽDU je založená na popularizácii prírodovedných a technických predmetov, hre, interaktivite a tvorivosti, takže základ ostáva rovnaký – pre kurz bakalárik vysvetľovanie prírodných zákonov, jednoduchých princípov a pre kurz inžinierik – aplikácia zákonov do praxe," uviedla Slavíková.

Doplnila, že malí študenti sa počas celého týždňa zúčastňovali na zaujímavých prednáškach a cvičeniach z oblasti matematiky, prírodovedy, fyziky, chémie a biológie, ktoré pripravovali pedagógovia a študenti zo všetkých siedmich fakúlt UNIZA.

Novinkou podľa nej boli napríklad prednášky na témy Aké veľké je nekonečno?, Ako rýchlo vybudovať mosty, Čo majú spoločné byzantskí generáli a Bitcoin? či Geometria okolo nás. "Okrem univerzitných priestorov deti navštívili i žilinskú radnicu a letisko v Dolnom Hričove. V posledný deň boli pre inžinierikov pripravené teoretické i praktické témy 'diplomových prác', ktoré všetci úspešne obhájili. Témy prác boli zaujímavé - napríklad Parný vlak 2018, Ako vyzerá ľudské telo zvnútra, Ultrazvuk alebo Dopravné stavby a tunely. Bolo vidieť, že sa deti niečo nové naučili," podotkla Slavíková.

S tohtoročnou ŽDU je spokojný aj člen organizačného tímu a súčasne prodekan pre vedu a výskum Elektrotechnickej fakulty UNIZA Peter Hockicko. "Tento rok ma na skúške z Fyziky 1 potešil študent, ktorého odpoveď a výsledky nielenže boli excelentné, ale aj tým, čo mi povedal. Rozprával o tom, ako si ma pamätá ešte z detskej univerzity, keď navštevoval kurz inžinierik. Vtedy dostal cenu za najlepšiu prácu inžinierika a dostal knihu, z ktorej sa naučil Archimedov zákon a ten vie dodnes. Kiežby sme mali takýchto šikovných študentov na všetkých stupňoch štúdia viac," zdôraznil Hockicko.

mj jurTéma TASR