Žilina: Rodičia môžu zapísať budúcich prvákov do ZŠ v rovnakom termíne

TASR, 19. februára 2019 9:37

Do prvej triedy sa podľa zákona zapisuje každé dieťa, ktoré najneskôr do konca augusta dovŕši vek šesť rokov.

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa


Žilina 19. februára (TASR) – Rodičia budúcich prvákov môžu v Žiline zapísať deti do štrnástich základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v rovnakom čase - od 3. do 5. apríla, od 14. do 18. hodiny. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.

Doplnila, že do prvej triedy sa podľa zákona zapisuje každé dieťa, ktoré najneskôr do konca augusta dovŕši vek šesť rokov. "Vo výnimočných prípadoch môžu rodičia zapísať do ZŠ dieťa mladšie ako šesť rokov, no k žiadosti musia predložiť súhlasné vyjadrenie zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné stanovisko detského lekára," vysvetlila Zigová.

"Rodič môže pre dieťa vybrať spádovú školu, teda školu v školskom obvode v mieste trvalého pobytu. Môže sa však rozhodnúť aj pre inú školu. Na zápis treba priniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa," uviedla vedúca odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline Viera Popluhárová.

Informácie o rozdelení ulíc do školských obvodov nájdu rodičia podľa Zigovej vo Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. "Pre mimoriadne nadané deti otvára ZŠ s materskou školou (MŠ) na Ulici sv. Gorazda aj v tomto roku špeciálne triedy. Rodič môže rovnako požiadať o odklad nástupu dieťaťa o jeden rok, a to na základe odporúčania pediatra alebo príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie," dodala hovorkyňa mesta Žilina.

Žilinské MŠ v súčasnej dobe navštevuje 818 predškolákov, čo je o 16 viac ako vlani. "Počet predškolákov každým rokom narastá. Minulý rok chodilo na predškolskú prípravu 802 detí, v roku 2016 ich bolo 763. Za dva roky nám teda narástol počet predškolákov o 55 detí. V súčasnosti má mesto vo svojej pôsobnosti 26 MŠ a 14 ZŠ," uzavrel primátor Žiliny Peter Fiabáne.
Téma TASR