Žiakom so špeciálnymi potrebami by mal v ZŠ Šafárika pomáhať asistent

TASR, 11. októbra 2017 11:58

Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v Základnej škole (ZŠ) na Ulici P. J. Šafárika v Prievidzi by mohol v budúcnosti pomáhať asistent učiteľa.

Ilustračné foto Foto: TASRPrievidza 11. októbra (TASR) - Škola chce pracovné miesto pre neho vytvoriť prostredníctvom projektu.

Hlavným cieľom projektu s názvom Otvárame dvere našej budúcnosti - vzdelávanie bez obmedzení je vytvoriť pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podmienky podporujúce uplatňovanie rovnosti príležitostí a eliminovať možné znevýhodnenie týchto žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese, informoval TASR vedúci referátu pre projekty a investície Mestského úradu v Prievidzi Ivan Benca.

K dosiahnutiu celkového cieľa podľa neho prispeje vytvorenie nového pracovného miesta na pozícii asistent učiteľa, ktoré bude pre zabezpečenie individuálnych potrieb žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami na podporenie inklúzie vo vzdelávaní v základnej škole nevyhnutné.

Celkový rozpočet projektu predstavuje 25.085 eur, škola bude žiadať nenávratný finančný príspevok vo výške 23.830,75 eura. Mesto ako zriaďovateľ školy sa v prípade úspešnej žiadosti bude na financovaní podieľať sumou 1254,25 eura.

Predloženie projektu a kofinancovanie mestom schválili na svojom rokovaní začiatkom októbra prievidzskí mestskí poslanci.Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR