Žiaci súťažili v prekrásnych východniarskych krojoch

Školský servis, 11. mája 2018 12:28

Deväťdesiatka žiakov a študentov základných a stredných škôl z Prešovského a Košického kraja prišla súťažiť do Košíc v prekrásnych východniarskych krojoch.

Žiaci súťažili v prekrásnych východniarskych krojoch Foto: Jozef Myslavský


Košice 11. mája (SkolskyServis.sk) - V rámci Dní mesta Košice sa na Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach konal v piatok 4.5.2018 už štrnásty ročník krajského matičného festivalu“ Ľudová pieseň košickej mládeže“. Hlavnými organizátormi boli Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) v Košiciach – Myslave, mesto Košice , odbor školstva OÚ v Košiciach a domáce Ev. gymnázium J. A. Komenského.

Toto, na Slovensku známe Ev. gymnázium J. A. Komenského v Košiciach, sa umiestnilo v rebríčku kvality celého stredného školstva na Slovensku na krásnom 5.mieste. A polovica jeho absolventov po skončení školy pokračuje v štúdiu na európskych vysokých školách a vysokých školách v USA.

Deväťdesiat chlapcov a dievčat sa vyparádilo do tradičných ľudových východniarskych krojov. Dokopy sa festivalu zúčastnili mladé talenty z takmer 40 základných škôl, stredných škôl ,gymnázií a konzervatórií z Košického a Prešovského kraja. Speváci vystúpili s rusínskymi, rómskymi a slovenskými ľudovými piesňami. Erudovaná porota na čele s predsedníčkou Mgr. Elenou Kolárovou to mala ťažké pri výbere tých najlepších. Preto na prvých troch miestach sa umiestnili viaceré speváčky a speváci.

Spomenieme aspoň víťazov jednotlivých kategórií:

Kategória dievčat – základné školy
1.miesto -Vlasta Ďurášková - ZŠ Kecerovce
Kategória chlapcov – základné školy
1.miesto -Patrik Lukáš - ZŠ s MŠ Budimír

Kategória dievčat – stredné školy a gymnázia
1.miesto -Michaela Komárová , Gymnázium sv. košických mučeníkov Košice
1. miesto- Robérta Rendošová , SOU J. Bocatia Košice
Kategória chlapcov – stredné školy a gymnázia
1.miesto -Lukáš Onuško – SPŠ elektronická Košice

Kategória – Konzervatórium a Základná umelecká škola
Kategória dievčat
1.miesto – Bohdana Žigová - Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Košice
1. miesto – Kristína Jacková – Konzervatórium Jozefa Adamoviča

Kategória - DUET
1.miesto Natália Palčová a Dominika Semanová – Konzervatórium J. Adamoviča

Bolo ocenených takmer 60. spevákov z obidvoch krajov východného Slovenska. Ceny , vrátane hodnotných kníh z Vydavateľstva MS a farebných diplomov MS venoval aj podpredseda vlády SR MUDr. Richard Raši,PhD, exminister školstva a poslanec NR SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič,DrSc, generálny riaditeľ Lynx s.r.o Košice Ing. Zoltán Kollár a zakladateľ festivalu a Ing.František Mrva. Na podujatí sa zúčastnili redaktorky Slovenského rozhlasu v Košiciach, ktorý z tejto veľkej prehliadky ľudových piesní odvysiela v utorok o 18,40 hodine na rádiu Regina zaujímavú reportáž.

"Poďakovanie si zaslúži riaditeľ domáceho Ev. gymnázia Jozef Krištan, ktorý s vedením školy zabezpečil logistiku, ale aj kvalitné občerstnenie pre všetkých, tohto tak náročného festivalu v ľudovom speve, na vysokej profesionálnej úrovni"... povedal na záver zakladateľ a hlavný organizátor festivalu František Mrva.
SkolskyServis.sk informoval Jozef Myslavský


Téma TASR