Zelená nám vlajka veje!

Lívia Klostermannová, 13. októbra 2017 13:28

V materskej škole na Hollého ulici v Hlohovci prežívame opätovnú radosť zo získania medzinárodného certifikátu Zelenej školy, ktorým sa môžeme pochváliť ako jedna z mála MŠ v Trnavskom kraji.

Hlohovec 13. októbra (SkolskyServis.sk) - Už po štvrtýkrát, v období deviatich rokov! Nie, nie je to povzdychnutie. Je to bilancia obetavej práce celého personálu, rodičov, ich detí a ľudí zo širšieho okolia, čo vedia robiť veci len tak, zadarmo, bez fanfár. No všetci títo ľudia nás už deväť rokov upozorňujú a presviedčajú o tom, že spoznávať, chrániť a učiť ľudí milovať prírodu stojí za to.

Odovzdávanie certifikátu Zelená škola Materskej škole na Hollého č. 3 v Hlohovci Foto: MŠ na Hollého ulici v HlohovciPýtate sa, či dnes sa ešte dejú také veci? To čarovné miesto je v Materskej škole Hollého 3, v Hlohovci.
Ľudia, kde ste boli 11. 10. 2017 o 10,00 hod? Isto ste o tom nevedeli, verím, že by ste boli prišli. Stálo to za to!
Vyzdobený dvor, pozvaní hostia, vzorne nastúpené všetky deti spolu s celým personálom, hosťami a rodičmi.
Začiatok bol presne taký ako patrí medzi slovenské deti. Hral farebnými krojmi a melodickými zvukmi slovenských piesní. Slová p. riaditeľky PhDr. Lívie Klostermannovej uznanlivo zhodnotili prácu a úspechy celej komunity. Zaznel tu aj hlas. Pýtate sa koho? Nuž spevákov, zo speváckeho zboru Peterský hlas, pod vedením p. Jozefa Duráka. V škôlke boli už po druhý krát. Čo deti majú v obľube, dobre vedia. Sú to vlastne odborníci, všetci sú starými rodičmi. Bolo to počuť z ich piesní a vidieť z krátkych kontaktov s deťmi. Vlajku Zelenej školy si tu všetci vážia. Pani riaditeľka PhDr. Lívia Klostermannová, pani zástupkyňa Alena Kováčiková, pani prednostka mesta Hlohovec, RNDr. Denisa Bartošová a vedúca odboru školstva Mgr. Iveta Moravcová, spolu s deťmi materskej školy sa postarali o výmenu vlajky. Predošlá vlajka schádzala zo stožiaru za ľúbezných zvukov fujary. Rozozvučal ju fujarista a zároveň aj výrobca fujár, p. Ján Šulík. Nová zástava vystupovala hrdo po stožiari, za zvukov slávnostných fanfár. Nadšenie detí a radosť v očiach rozohriali túto slávnostnú chvíľu. Všetkých potešili a povzbudili slová p. prednostky RNDr. Denisy Bartošovej. Deti z triedy Veveričiek, pod vedením pani učiteliek Helenky Šintálovej a Bc. Paulínky Čirikovej , prispeli ďalším tancom do slávnostnej chvíle. Nasledovali zvuky hymny, ktorú majú v škôlke vlastnú, zloženú k tejto príležitosti. No a na záver slová poďakovania od moderátorky celého dopoludnia, pani učiteľky Marienky Turasovej: ,,Ďakujeme sponzorom, firme Mido - za ozvučenie, koordinátorke projektu Zelenej školy v Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci RNDr. Karin Minarovskej a jej študentom za prípravu tvorivých dielní pre deti, účinkujúcim zo speváckeho súboru Peterský hlas , fujaristovi Jankovi Šulíkovi Kovovýrobe Bakeš, drôtikárovi p. Mačicovi za ukážku prác a ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí s nami kráčali a pomáhali nám na našej ceste k Zelenej škole. Prajeme vám ešte pekný deň a tešíme sa na vás o dva roky".

Nikomu sa nechcelo odísť. Deti obdivovali projekt gymnazistov, prácu drôtikára. No každý sa obzrel za vlajkou Zelenej školy. Neboja sa veď tu bude s nimi ďalšie dva roky. A potom? A zasa sa posnažia. Posnažia sa o čistejší vzduch, priezračnejšie rieky, zelenšiu trávu a hlasnejší spev vtákov. Pomôžme im, veď sa snažia aj za nás.Pani učiteľka Ewka

Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR