Vláda prijala záruky, ktoré mladým zabezpečia prácu po skončení školy

TASR, 5. februára 2014 11:24

Aj takýmto spôsobom chce vláda bojovať s vysokou nezamestnanosťou mladých na Slovensku.

Ilustračné foto Foto: Martin Baumann/TASRBratislava 5. februára (TASR) – Mladí ľudia vo veku do 25 rokov by mali dostať kvalitnú ponuku ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže, a to v lehote štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo skončení formálneho vzdelania. Aj takýmto spôsobom chce vláda bojovať s vysokou nezamestnanosťou mladých na Slovensku.

Opatrenia na zníženie nezamestnanosti Slovákov obsahuje národný implementačný program s názvom Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej republike, ktorý vypracovalo Ministerstvo, práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR. Na dnešnom rokovaní vzala na vedomie tento program aj vláda. "Účelom predkladanej informácie je informovať o príprave a prijatí záruky, o prijatých podporných systémových opatreniach zameraných na mladých ľudí, najmä v oblasti podpory ich zamestnanosti a zamestnateľnosti, podpory ich vzdelávania, ako aj v oblasti podpory práce s mládežou," priblížil rezort práce v predkladacej správe.

Program záruk je určený na podporu zamestnávania ľudí vo veku do 25 rokov. Na zabezpečenie realizácie záruk budú podľa MPSVR vyhradené finančné prostriedky vo výške 72,2 milióna eur z osobitnej rozpočtovej alokácie vyhradenej pre členské štáty Európskej únie, ktoré sú oprávnené na čerpanie z európskych zdrojov z programu Iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí. "Ide najmä o podporu vytvárania a udržania pracovných miest pre mladých ľudí, rekvalifikáciu alebo zvyšovanie kvalifikácie a podporu prvých pracovných skúseností prostredníctvom praxe alebo stáže," uviedlo ministerstvo práce s tým, že minimálne rovnaký objem finančných prostriedkov bude zabezpečený aj z národnej alokácie Európskeho sociálneho fondu. Finančné zdroje z fondu by sa podľa rezortu práce mohli využiť napríklad na informačné a poradenské služby pre voľbu povolania a výber zamestnania, vzdelávanie a prípravu pre trh práce, absolventskú prax, či na dopytovo-orientované projekty na podporu zamestnávania mladých ľudí na Slovensku.

Rezort práce taktiež avizoval, že pripravuje spolu s ministerstvom školstva aj ďalšie opatrenia na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku. Upraviť by sa mali niektoré zákony z obdivoch rezortov, ako napríklad zákon o odbornom vzdelávaní či zákon o službách zamestnanosti.


Téma TASR