Za okrúhlym stolom v ŠPÚ rokovali odborníci o duševnom vlastníctve

TASR, 19. októbra 2017 8:49

Za okrúhlym stolom v ŠPÚ rokovali odborníci o duševnom vlastníctve v školskom vzdelávaní.

Za okrúhlym stolom v ŠPÚ rokovali odborníci o duševnom vlastníctve v školskom vzdelávaní Foto: Dagmar VanečkováBratislava 19. októbra (TASR) - Odborníci z viacerých relevantných rezortov, organizácií a inštitúcií dnes v rámci Okrúhleho stola "Duševné vlastníctvo a školské vzdelávanie" navrhli nominantov do odbornej skupiny ako konzultačného a poradného subjektu ŠPÚ v oblasti tematiky duševného vlastníctva v školskom vzdelávaní. Úlohou odbornej skupiny, v ktorej budú pôsobiť napríklad zástupcovia rezortu školstva, kultúry, vnútra, financií, Úradu priemyselného vlastníctva a Trnavskej univerzity v Trnave, bude práca na príprave podkladov pre informačné aktivity a obsah vzdelávania s touto tematikou.

"V súčasnom globalizovanom a digitalizovanom svete má ochrana vlastnej práce, jej výsledkov, ale aj rešpektovanie práce druhých stále väčší význam. Oslovili sme preto odborníkov a zodpovedných pracovníkov zo zainteresovaných rezortov, inštitúcií a organizácií pôsobiacich v tejto oblasti, aby sme spoločnými silami pomohli cielenejšiemu zavedeniu témy duševného vlastníctva do školského vzdelávania," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Spolupráca zástupcov rezortov, organizácií a inštitúcií, ktorí sa venujú tematike duševného vlastníctva z rôznych uhlov pohľadu, by mala v prvej fáze dospieť k získaniu prehľadu o existujúcich a dostupných zdrojoch a aktivitách, ktoré by sa mohli v rámci školského vzdelávania odporučiť a využiť, pri podpore tém z oblasti duševného vlastníctva, u pedagógov a vo výchovno-vzdelávacej činnosti v školách.

Následne bude potrební diskutovať o alternatívach a výzvach, ako vytvoriť a zlepšiť povedomie o dôležitosti problematiky duševného vlastníctva u pedagogickej verejnosti a prípadne i širšej verejnosti. Konečným výsledkom spolupráce ŠPÚ a jeho konzultačného a poradenského subjektu pre problematiku duševného vlastníctva by mali byť učiteľom k dispozícii metodické a didaktické materiály pre prierezové témy v konkrétnych vyučovacích predmetoch.

"Veríme, že spoločne sa nám podarí formulovať možnosti, ako čo najúčinnejšie pôsobiť smerom k školám, učiteľom a žiakom, respektíve mladým ľuďom, aby sme ich získali pre pochopenie významu duševného vlastníctva, jeho ochrany a predovšetkým jeho uplatňovania v praxi." Uzavrel rokovanie riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.TASR informovala Dagmar Vanečková z ŠPÚ.
Téma TASR