Z. Zimenová: Testovanie 5 naše upadajúce školstvo nespasí

TASR, 21. septembra 2017 12:01

Skutočný problém, ktorý treba v školstve urgentne riešiť, je podľa nej otázka, ako pomôcť učiteľom a žiakom, aby sa vzdelávacie výsledky našich žiakov zlepšovali.

Bratislava 21. septembra (TASR) - Poslankyňa a odborníčka na vzdelávanie formujúcej sa strany SPOLU Zuzana Zimenová upozorňuje na to, že problém s financovaním testovania piatakov je iba zástupným problémom, ktorý zbytočne odvádza pozornosť od kritického stavu úrovne vzdelávania. Skutočný problém, ktorý treba v školstve urgentne riešiť, je podľa nej otázka, ako pomôcť učiteľom a žiakom, aby sa vzdelávacie výsledky našich žiakov zlepšovali.
Zuzana Zimenová Foto: TASR

Podľa Zimenovej Testovanie 5 neplní účel, ktorý mu verejnosť obvykle pripisuje. Rodičia sa z neho nedozvedia, ktorá škola je kvalitná. Výsledky testovania hovoria len o tom, ako piataci odpovedali v jeden konkrétny deň na danú sadu otázok z matematiky a slovenčiny alebo iného vyučovacieho jazyka. „Táto sada otázok pritom nie je zostavená tak, aby odhalila, či piataci doteraz preberané učivo skutočne ovládajú. Na to by muselo byť v testoch oveľa viac úloh a museli by trvať nie hodinu ale možno pol dňa,“ vysvetľuje Zimenová a dodáva: „Testovanie 5 je úplne iným typom testu, než ako sa ľudia domnievajú. Na jeho základe nemožno zistiť, či dieťa ovláda základné učivo v daných predmetoch. V teste sa totiž nachádzajú úlohy z rôznych oblastí, nielen zo základného učiva a otázky majú rôznu úroveň náročnosti. Dokonca sú tam aj zadania, ktoré žiaci vôbec nemuseli v škole preberať,“ upozorňuje.

Poslankyňa kritizuje najmä absenciu krokov po testovaní, ktoré by mali pomôcť slabším žiakom. „Testovanie 5 nezisťuje skutočnú úroveň vedomostí žiakov, ale ich iba triedi na nadpriemerných, priemerných a podpriemerných. Na výsledky Testovania 5 však nenadväzuje žiadna systematická pomoc tým slabším žiakom, čo považujem za trestuhodné zlyhávanie systému,“ doplnila Zimenová.

Zimenová sa kriticky vyjadrila aj k súčasným rebríčkom kvality základných škôl, ktoré každoročne zostavuje INEKO na základe výsledkov Testovania 5 a Testovania 9. „Súčasnú podobu tzv. rebríčkov považujem za pokrivené nazeranie na kvalitu škôl a za zavádzanie verejnosti. Za nekorektné ich považuje dokonca aj samotný NÚCEM, ktorý testovanie pripravuje a vyhodnocuje.“

Zimenová sa domnieva, že indikátory, na ktorých sú spomínané rebríčky postavené, nedokážu odhaliť skutočnú kvalitu škôl. „Výsledky testovania nám neukážu nič z toho, čo v skutočnosti robí školu školou. Rodičom nepovedia nič o tom, akí sú v škole jednotliví učitelia, či vedia deťom látku dobre vysvetliť, či sa k nim správajú priateľsky a s rešpektom, aká v škole vládne atmosféra, ani či v nej nie sú deti šikanované. Pri hodnotení kvality školy treba na takéto ukazovatele dbať rovnako ako na tzv. tvrdé dáta, o ktoré sa rebríčky škôl opierajú,“ vysvetlila Zimenová.

Podľa Zimenovej si rezort školstva zaslúži kritiku za to, že sa na kvalitu škôl pozerá iba cez výsledky testov a nie komplexnejšie a že dlhodobo ignoruje potreby žiakov a učiteľov a požiadavky rodičov. „Argumenty, ktoré nová ministerka školstva vo výrokoch o Testovaní 5 použila, nasvedčujú, že v ministerskom kresle sedí opäť človek, ktorý regionálnemu školstvu dostatočne nerozumie,“ konštatuje Zimenová.

TASR o tom informovala poslankyňa NR SR Zuzana Zimenová.
Téma TASR