Vzdelávací projekt využívajúci videá od britskej BBC školy zaujal

Školský servis, 8. novembra 2018 10:28

Počet základných škôl a osemročných gymnázií, ktoré sa zaregistrovali do projektu Expedícia Fenomény sveta od neziskovej organizácie EDULAB už prevýšil 700.Bratislava 8. novembra (SkolskyServis.sk) - Projekt je zameraný na medzipredmetovú výučbu. Využíva inovatívne vzdelávacie postupy a materiály, vrátane interaktívnych lekcií a vzdelávacích videí od britskej televízie BBC.

Vzdelávacie materiály v uvedenom projekte, ktoré tvorí kombinácia tlačených materiálov a online zdrojov, autorsky pripravili skúsení slovenskí pedagógovia. Materiály boli pripravené tak, aby na hodinách vznikali zážitkové vzdelávacie situácie, kde sa ťažisko aktivít prenáša na žiaka alebo tím žiakov. V projekte sú využívané aj ďalšie obľúbené vzdelávacie metódy, ako napríklad rolové hry, bádateľské aktivity, rovesnícke vzdelávanie, gamifikácia (vzdelávanie pomocou hier), dramatizácia a podobne. Vzdelávací koncept je v projekte postavený tak, aby žiaci na hodinách prežívali pomyselnú vzdelávaciu expedíciu, ktorá je skôr dobrodružnou cestou za poznaním, než nudným učením.

Projekt tiež predpokladá využitie digitálnych technológií, mobilov či tabletov, lebo tím autorov ich využitie vo výučbe považuje za samozrejmosť. Sú presvedčení, že patria do školy rovnako, ako patria do každodenného života.

Fenomény sveta sú určené pre druhý stupeň základných škôl a osemročné gymnáziá. Školy, ktoré sa do projektu zapoja, majú bezplatne na výber jeden z 5 balíkov materiálov s medzipredmetovými témami: voda, slnko, vzduch, kultúra a komunikácia. Každý z nich obsahuje kompletnú metodickú podporu pre učiteľa, prístup k interaktívnym aktivitám, ako aj k špičkovým videám od britskej televízie BBC.

Počet viac ako 700 škôl však nie je konečný. Školy sa do projektu môžu stále zaregistrovať, a to až do 30. novembra 2018.

Partnermi projektu Expedícia Fenomény sveta sú okrem Tatra banky a Panta Rhei aj BUBO, Snowparadise, Sony, NAY a Huawei.

Téma TASR