Výstava umeleckých diel i koncert absolventov školy

Monika Šupatíková, 25. júna 2018 10:54

Desiatky umelcov, výtvarníkov i hudobníkov si prišli zaspomínať na čas strávený v ZUŠ Juraja Kréna v Novom Meste nad Váhom.

Nové Mesto nad Váhom 25. júna (SkolskyServis.sk) - Základná umelecká škola (ZUŠ) Juraja Kréna v Novom Meste nad Váhom v uplynulých dňoch oslávila 70. výročie svojej existencie a zároveň 55. výročie založenia výtvarného odboru. Pri príležitosti osláv sa v Mestskom kultúrnom stredisku (MsKS) 24. mája uskutočnil koncert absolventov účinkujúcich v známych slovenských hudobných zoskupeniach a vernisáž výstavy výtvarných diel absolventov výtvarného odboru.

Foto: Monika Šupatíková


Škola so 70-ročnou históriou

Novomestská Základná umelecká škola Juraja Kréna oslávila 70. výročie vzniku. Jej cieľom vždy bola a stále je vychovávať, vzdelávať a viesť deti k láske k umeniu. Nielen na Slovensku ale aj po celom svete nájdeme nadaných ľudí, absolventov rôznych umeleckých odborov, ktorí získali lásku k umeniu práve v tejto škole. Tí sa stretávajú na koncertných pódiách, divadelných doskách či v galériách. Škola svoju históriu začala písať v roku 1948 s názvom Mestský hudobný ústav. Vtedy ju navštevovalo 101 žiakov. Prvým riaditeľom bol Ervín Horáček. Počas jej existencie sa niekoľkokrát zmenil názov školy – Hudobná škola, Ľudová škola umenia, Základná umelecká škola. „Od roku 2000 nesie škola čestný názov Základná umelecká škola Juraja Kréna,“ uviedol riaditeľ školy Peter Rýdzi. V čase vzniku existoval v škole len hudobný odbor. „V roku 1963 prišiel akademický sochár Milan Struhárik s myšlienkou založiť výtvarný odbor. Od roku 1968 sa začalo vyučovať aj v tanečnom odbore a v roku 1980 pribudol literárno-dramatický odbor,“ pokračoval Peter Rýdzi. Mnohí významní umelci sú práve absolventami novomestskej ZUŠ-ky. „Sme na nich pyšní i na cestu umenia, ktorú si zvolili. Ale nemenej sme hrdí i na tých, ktorí síce nedosiahli tie najvyššie méty, ale umenie je súčasťou ich života,“ dodal Rýdzi. Pre bývalých absolventov bola ZUŠ-ka odrazovým mostíkom do umeleckého sveta a otvorila im brány na tých správnych miestach. Mnohí v súčasnosti pôsobia ako známi a uznávaní hudobníci, speváci, herci, tvorcovia filmu, výtvarní umelci, dizajnéri či architekti.

Výtvarný odbor založil Milan Struhárik pred 55 rokmi

Výtvarný odbor ZUŠ Juraja Kréna v Novom Meste nad Váhom si v tomto roku pripomína 55. výročie jeho vzniku. História výtvarného odboru v novomestskej ZUŠ-ke sa začala písať návratom akademického sochára Milana Struhárika do svojho rodného mesta po štúdiách na VŠUP v Prahe. Výtvarný odbor vznikol na jeho podnet v roku 1963. „Som rád, že po absolvovaní vysokej školy v Prahe som sa vrátil do môjho rodného mesta a podarilo sa mi založiť výtvarný odbor vo vtedajšej Ľudovej škole umenia. Veľmi sa teším, že žiaci, ktorí mali záujem o výtvarné umenie sa začali vzdelávať vo výtvarnom odbore. Rovnako ma teší, že mnohí z nich sa rozhodli pokračovať v štúdiu umeleckého zamerania v rôznych oblastiach aj vďaka tomu, že vo výtvarnom odbore pôsobili kvalitní vyučujúci, ktorí ich citlivo viedli a súčasne inšpirovali. Mám radosť z toho, že naši absolventi sa k nám dodnes hlásia,“ vyznal sa Milan Struhárik.

Svoje diela vystavovalo takmer 60 umelcov

Za 55 rokov existencie výtvarného odboru v ňom pôsobili viacerí významní pedagógovia. Ich odborné pedagogické vedenie mnohých absolventov nasmerovalo na umeleckú dráhu. Stali sa z nich poprední a významní umelci. Výstavnú sieň novomestského MsKS svojimi dielami zaplnilo 57 umelcov, bývalých aj súčasných pedagógov i absolventov ZUŠ Juraja Kréna. „Výstava má charakter priateľského stretnutia profesionálnych výtvarníkov, sochárov, maliarov, grafikov, konceptuálnych umelcov, výtvarných teoretikov a pedagógov, šperkárov, kovorytcov, reštaurátorov, dizajnérov a architektov, bez tematického či štýlového zamerania. Prostredníctvom svojich diel sa tu stretlo veľmi veľa umelcov rôzneho zamerania, žijúcich nielen na Slovensku, ale aj v USA, Holandsku, Taliansku, Španielsku, Českej Republike a iných krajinách,“ uviedla Eva Harmadyová. Výstava priaznivcom výtvarného umenia umožnila nahliadnuť na rozmanitosť ciest, ktorými sa jednotliví umelci, pedagógovia i bývalí absolventi výtvarného odboru vydali. Eva Harmadyová je žiačkou, absolventkou a súčasne aj učiteľkou výtvarného odboru novomestskej ZUŠ Juraja Kréna. Venuje sa tvorbe šperkov, reliéfov, medailérskej i sochárskej tvorbe, priestorovým objektom a iným výtvarným aktivitám. „Sokrates mi pomohol takouto myšlienkou: Mnohému som sa pri svojich učiteľoch naučil, ešte viac od svojich druhov, ale najviac od svojich žiakov. Som rada, že mám príležitosť sa stále učiť,“ povedala.

Maľby, kresby, keramika i sochárska tvorba

Výstava ponúkla návštevníkom takmer 80 umeleckých diel. Obdivovať mohli napríklad maliarsku tvorbu Jána Mikušku, Kataríny Vicenovej, Jany Malotovej, Viliama Poláka, kresby Tomáša Vrticha, Kristíny Mičovej či diela vytvorené kombinovanou technikou od Daniely Trebatickej, Oľgy Jurišovej, Dušana Nágela, Jany Soukeníkovej. Sochárska tvorba bola zastúpená dielami Milana Struhárika, Dušana Košťála, Vojtěcha Kokeša. Vojtěch Kokeš patrí v súčasnosti medzi pozoruhodné postavy českého sochárstva. Žije a tvorí v Prahe. „Keby nebolo novomestskej Ľudovej školy umenia, tak by som nezačal tvoriť. Vytiahlo ma to z blbnutia s chlapcami, kedy som začal tvoriť a potom som samozrejme pokračoval. Mojim pedagógom bol akademický sochár Milan Struhárik,“ zaspomínal si Vojtěch Kokeš. Svoje sochy odlieva najčastejšie do bronzu. V Novom Meste nad Váhom vystavuje bronzovú plastiku Motýľ. „Je vytvorená technikou, kedy som do bronzu stočil drahé kamene a snažil sa vytvoriť nejaký objekt, sochu,“ povedal Kokeš. Oblasť keramiky na výstave svojimi dielami zastupovali Viera Fuseková, Peter Macko či Iveta Lišková.Na výstave nechýbali fotografie

Oku návštevníka výstavy neunikli ani fotografické diela. Pohľad na svet cez objektív fotoaparátu predstavili Klementína Knezlová, Ema Harmadyová, Adriana Janegová, Zuzana (Muranicová) Janíček, Mirka Nemšáková, Kristína Sadloňová, Aneta Koudelová, Stanko Vasil či Monika Pavlechová. Klementína Knezlová sa fotografii venuje približne šesť rokov a posledné štyri roky fotografuje na strednoformátový anológový fotoaparát. Pri fotografii sa zameriava viac-menej na ľudí a fotografovanie konceptuálnych dokumentov. Na výstave predstavila sériu fotografií s názvom Kolumbia, leto. Kristína Sadloňová vystavovala fotografie zo série vyjadrenia času v priestore. „Obdobie strávené na ZUŠ-ke bolo pre mňa obdobím objavovania. Pani učiteľka ma viedla ku kreativite vlastnej tvorby, k uvoľneniu a experimentovaniu s novými technikami. Práve tu som sa rozhodla ísť ďalej, pokračovať v umení na strednej škole, tu som začala fotografovať na mamin Zenit a prvý krát som si vyskúšala prácu v tmavej komore. Vlastnoručne vyvolať prvý fotogram, vidieť ako sa na bielej ploche pomocou chémie vykresľujú obrysy nasvietených objektov,“ uviedla Kristína Sadloňová.

Architektúra a dizajn

Medzi významné osobnosti, absolventov novomestskej ZUŠ-ky sa radia aj úspešní architekti a dizajnéri. Patria medzi nich architekti Ivan Kubík, Lívia Orišková, Matúš Polák, Katarína Rojková, Lucia Tvarožková, Jana Stančeková či Pavol Senecký, ktorý zrealizoval niekoľko stavieb aj v Novom Meste nad Váhom. Jana Srncová sa venuje interiérovému a produktovému dizajnu. „Vystavujem sánky. Je to dielo ešte z obdobia štúdia produktového dizajnu na vysokej škole. V súčasnosti sa už však venujem interiérovému dizajnu,“ potvrdila Srncová. Obdobie, kedy navštevovala ZUŠ bolo pre ňu veľmi inšpiratívne a kreatívne. „Mojou učiteľkou bola Eva Harmadyová. Spomienok na čas strávený v ZUŠ-ke mám veľa, hlavne na nevyčerpateľné množstvo nápadov pani Harmadyovej, na originálne výtvarné techniky a kreatívne práce, z ktorých čerpám asi aj dodnes. Vždy však, keď prechádzam parkom okolo bývalej budovy školy, usmejem sa na „strašidelnú“ vŕbu, pri ktorej sme raz fotili čarovné zábery s tieňohrou, v tme, so sviecami... Okoloidúci si o nás vtedy mysleli všeličo,“ spomína si Jana Srncová.

Karol Hlávka: Chcel som byť výtvarníkom

Absolventom novomestskej ZUŠ-ky je aj úspešný scenárista, dramaturg a spisovateľ Karol Hlávka. Bol žiakom výtvarného odboru, kde mu lásku k umeniu vštepoval akademický sochár Milan Struhárik. „Ja osobne s úctou spomínam na svojho učiteľa akademického sochára Milana Struhárika, ktorý ma niekoľko rokov viedol na mojej ceste hľadania vlastného sebavyjadrenia. Poslal jednu moju maľbu na celoštátnu výtvarnú súťaž žiakov. Mal som deväť rokov a dodnes neviem, ktorý môj výtvor to bol, ale na tom nezáleží - vyhral som cenu! Diplom s mojim menom visel na chodbe školy a ja som sa trochu hanbil za pozornosť, ktorú som vďaka tomu dostával. Dovtedy som sa nazdával, že výtvarné cítenie je prirodzené každému rovnako ako mne a netreba sa jeho rozvojom špeciálne zaoberať. Až po tom malom a celkom nečakanom úspechu som začal brať svoje umelecké začiatky vážne a na tejto ceste pokračovať,“ spomína si Karol Hlávka. V detstve si myslel, že sa stane výtvarníkom, pretože maľovanie bolo preňho všetkým. Potom však podľa jeho slov prišlo na rad spievanie, začala ho zaujímať gitara a na kreslenie zabudol. „Na filmovej fakulte VŠMU som vyštudoval scenáristiku a film. Film obsahuje v sebe mnohé umenia, dominuje však vizuálna zložka, dynamické obrazové rozprávanie. V podstate vnímam svet cez oči a aj keď sa zo mňa nestal výtvarný umelec, stále sa cítim byť jedným z tých, ktorí poznajú to tiché, nástojčivé vzrušenie pri kontakte s úžasným svetom vibrácií svetla a tvarov tak, ako sa prejavujú na tejto jedinečnej planéte,“ uviedol Hlávka. Film podľa neho spája všetky umenia, je to obrazové rozprávanie. Ak niečo píše či tvorí, je vždy ovplyvnený silnou výtvarnou zložkou. „Jednoducho sa nemôžem celý život zbaviť toho, že vnímam svet cez obraz,“ dodal Karol Hlávka, ktorý sa okrem filmu a písaniu scenárov venuje aj fotografii a hudbe.

Koncert štyroch hudobných zoskupení

Absolventi hudobného odboru novomestskej ZUŠ Juraja Kréna, ktorí pôsobia vo významných hudobných zoskupeniach sa stretli na pódiu Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom. Počas veľkolepého koncertu sa na pódiu predstavili Ľudové Mladistvá, Malý komorný orchester (MKO), Talent Transport a Taste of Brass Orchestra, v ktorých pôsobia výborní hudobníci absolventi novomestskej ZUŠ-ky. V skupine Ľudové Mladistvá pôsobia hneď dvaja novomestskí hudobníci, a to skladateľ, klavirista a zakladateľ skupiny Martin „Majlo“ Štefánik a úspešný hudobník Jakub Kačic, ktorý ZUŠ navštevoval 8 rokov. Malý komorný orchester sa pýši niekoľkými výbornými hudobníkmi, absolventami jubilujúcej ZUŠ-ky. „Na novomestskú ZUŠ-ku mám tie najkrajšie spomienky. Jedenásť rokov som navštevoval hru na akordeón,“ povedal Peter Pristaš, ktorý od roku 2012 pôsobí ako umelecký vedúci MKO. S bratislavskou kapelou Talent Transport sa domácemu publiku predstavil Novomešťan a ďalší absolvent ZUŠ-ky Marián Slávka. Záver koncertu patril hudobnému zoskupeniu Taste of Brass Orchestra. Ako skvelý hudobník sa predstavil a na študentské časy v Novom Meste nad Váhom si zaspomínal David Krajčí. „Tu som sa naučil hrať na trumpetu. ZUŠ-ka mi dala veľmi dobrý základ aj do mojej ďalšej práce, keď som sa aj ja dostal do pozície učiteľa ZUŠ-ky, kde pôsobím už druhý rok. Všetky vedomosti a skúsenosti teda zužitkovávam naplno,“ skonštatoval David Krajčí.

Text a foto: Monika Šupatíková

Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR