Vysokoškoláci môžu za esej o rozvojovej pomoci stážovať v OSN v Ženeve

TASR, 7. marca 2013 8:38

Stačí si vybrať jednu z tém v oblasti rozvojovej spolupráce a esej poslať najneskôr do 30. apríla.

Bratislava 7. marca (TASR) - Študenti vysokých škôl majú opäť možnosť vyhrať stáž v OSN v Ženeve, vo Viedni alebo na slovenskom ministerstve zahraničných vecí. Nadácia Pontis už štvrtýkrát vyhlasuje súťaž o najlepšiu esej. Stačí si vybrať jednu z tém v oblasti rozvojovej spolupráce a esej poslať najneskôr do 30. apríla.
Foto: TASR

"Naším cieľom je osloviť študentov a motivovať ich k hlbšiemu spoznávaniu rozvojového sveta a jeho problémov. Pri písaní esejí môžu študenti využiť svoje znalosti v odbore, ktorému sa venujú, a tým priniesť nové nápady pre rozvojovú spoluprácu Slovenska," vysvetlila manažérka grantových programov Nadácie Pontis Simona Gembická.

Slovenskí študenti, ktorí študujú na vysokej škole v SR alebo v zahraničí, si môžu vybrať z niekoľkých tém. Venovať sa môžu tomu, ako podnietiť záujem Slovákov o rozvojovú spoluprácu a či pre ňu robí SlovakAid dosť. Ďalšou témou sú výhody a riziká zapojenia podnikateľskej sféry do oblasti rozvojovej spolupráce. Prečo je dobré byť kozmopolitný a civilizačne, etnicky či nábožensky tolerantný? Aj na to by mali študenti zodpovedať v téme o rozvojom vzdelávaní a jeho účinku na vzdelanie slovenských študentov. Jedna z tém sa tiež venuje budovaniu demokratickej spoločnosti v krajinách severnej Afriky v dôsledku arabskej jari. Slovenská oficiálna rozvojová spolupráca tiež oslavuje 10 rokov. Čo sme dokázali a aký je náš prínos, to by mala priniesť esej študenta.

Uzávierka prijímania esejí je 30. apríla a výsledky sa študenti dozvedia koncom mája. Autor najlepšej eseje vyhrá trojtýždňovú stáž na Stálej misii SR pri OSN v Ženeve. Študent, ktorý sa umiestni na druhom mieste, absolvuje trojtýždňovú stáž na Stálej misii SR pri OSN vo Viedni. Autor tretej najlepšej eseje bude môcť stážovať na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave.

Štatút súťaže s podrobnými informáciami sa záujemcovia dozvedia na webovej stránke nadácie. 
Téma TASR