V ŠPÚ diskutovali o téme vzdelávania a výchovy k európskemu občianstvu

TASR, 5. novembra 2017 6:56

Ambíciou odborníkov je dostať túto tému prostredníctvom škôl do povedomia mladej generácie na Slovensku.

Bratislava 5. novembra (TASR) - V Štátnom pedagogickom ústave sa stretli zástupcovia ministerstva zahraničných vecí, akademickej obce a ŠPÚ na pracovnom rokovaní o výchove a vzdelávaní k európskemu občianstvu. Prerokovali najmä aspekty prípravy východiskových dokumentov a následnej konferencie o tejto téme.
Konferencia k európskemu občianstvu Foto: Dagmar Vanečková

„Výsledkom pracovného rokovania odborného tímu Vzdelávanie k európskemu občianstvu je návrh na prípravu analýzy platného inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu v danej oblasti, ktorú pripraví Štátny pedagogický ústav a analýzy akreditovaných vzdelávacích programov v danej oblasti, ktorú pripraví Metodicko-pedagogické centrum. Ostatní členovia tímu pripravia návrh zámeru a cieľov problematiky európskeho občianstva vo výchove a vzdelávaní,“ informoval riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a zástupcovia rezortu zahraničných vecí a akademickej obce taktiež diskutovali o príprave konferencie Edukácia k európskemu občianstvu, ktorá sa uskutoční na budúci rok, významne prispeje k rozvoju spolupráce krajín EÚ v oblasti vzdelávania. Ambíciou odborníkov je dostať túto tému prostredníctvom škôl do povedomia mladej generácie na Slovensku a motivovať tak aj ostatné krajiny Európskej únie k podobným aktivitám, zameraným na spoluprácu a zjednocovanie obyvateľov európskych štátov EÚ v kontexte vlastnej kultúry.

Zástupcovia rezortu zahraničných vecí nezakrývajú snahu rozvinúť širšiu odbornú diskusiu o vzdelávaní mladých občanov členských štátov EÚ k európskemu občianstvu, identite a pocitu spolupatričnosti, ktoré by obsahovalo históriu EÚ, vzdelávanie o európskych hodnotách, o kultúrach jednotlivých národov Európy a symboloch, ako sú hymny, vlajky, znaky a jazyky jednotlivých štátov EÚ.TASR o tom informovala Dagmar Vanečková zo ŠPÚ.
Téma TASR