MŠVVaŠ podporí psychologické a špeciálnopedagogické zariadenia

TASR, 19. mája 2017 12:32

O finančné prostriedky sa môžu formou žiadosti uchádzať zriaďovatelia školských poradenských zariadení.

Bratislava 19. mája (TASR) - Aktivity zamerané na skvalitnenie včasnej starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, podpora novozriaďovaných úsekov raného poradenstva, ako aj materiálno-technického vybavenia poradenských centier sú predmetom výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo na rok 2017.
Foto: TASR

Kým v minulom roku poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na tento účel celkovo 32.236 eur a podporilo 16 projektov (napr. precizovanie diagnostiky v CŠPP Námestovo či zvyšovanie úrovne ranej intervencie pre rodiny s dieťaťom s poruchou sluchu, Spojená škola internátna, Hrdličkova v Bratislave), tento rok vyčlenilo na skvalitňovanie pedagogicko-psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva sumu vo výške 37.500 eur. Maximálna výška príspevku MŠVVaŠ SR na jeden rozvojový projekt je 5000 eur.

O finančné prostriedky sa môžu formou žiadosti uchádzať zriaďovatelia školských poradenských zariadení. Tú je potrebné podať prostredníctvom elektronického formulára, pričom konečný termín na jej odoslanie, ako aj na doručenie požadovanej listinnej dokumentácie na príslušný okresný úrad v sídle kraja je 12. jún 2017.

Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR http://www.minedu.sk/vyzva-na-podanie-ziadosti-o-financovanie-rozvojo veho-projektu-psychologicke-a-specialnopedagogicke-poradenstvo-na-rok-2017/

TASR o tom dnes informovali z komunikačného odboru MŠVVŠ SR.


Téma TASRPoužívaním stránok SkolskyServis.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac