Deti sa nesmú trestať za chyby rodičov

TASR, 10. novembra 2017 7:15

Žilinské zastupiteľstvo rozhodlo, že chyby rodičov nemôžu byť automaticky prenesené na deti a aj deti, ktoré majú voči mestu Žilina dlh, môžu bezplatne využívať mestskú hromadnú dopravu.

Bratislava 9. novembra (TASR) - Primátor mesta Žilina Igor Choma dnes rozhodol, že sa postaví proti rozhodnutiu mestského zastupiteľstva, ktoré odblokovalo nerovnaký prístup k bezplatnej mestskej hromadnej doprave pre všetky deti a toto rozhodnutie nepodpíše. Žilinské zastupiteľstvo pred niekoľkými dňami rozhodlo, že chyby rodičov nemôžu byť automaticky prenesené na deti a aj deti, ktoré majú voči mestu Žilina dlh, môžu bezplatne využívať mestskú hromadnú dopravu. Primátor Choma krok mestských poslancov zablokoval. Aj naďalej bude preto v meste Žilina platiť stav, že jediné deti, ktoré v Žiline nebudú môcť ísť do školy zadarmo autobusom, budú tie rómske. Lebo majú voči mestu Žilina dlh. Dlh, ktorý nespôsobili vlastnou vinou, a ktorý ako deti nemajú z čoho uhradiť.
Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász

Na začiatku školského roka pritom mesto Žilina spravilo správny krok, keď zatvorilo segregovanú rómsku školu a zopár rómskych detí rozdelilo do viacerých bežných základných škôl. Je to jeden z nástrojov, ako zabrániť segregácii a vytvoreniu jednej rómskej segregovanej školy v meste. Takáto distribúcia malého počtu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia nemotivuje rodičov ostatných žiakov premiestňovať ich deti do iných škôl, v ktorých nie sú žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zabraňuje to vytvoreniu školy alebo škôl, do ktorej by postupne chodili len rómske deti. Je to v prospech všetkých ľudí žijúcich v meste Žilina. Keďže ide o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré prišli o bývanie a žijú v provizórnych podmienkach, očakávala som aktívny prístup mesta v oblasti sociálnej a vzdelávacej podpory začlenenia sa týchto detí do kolektívov na jednotlivých školách. To sa aj vďaka učiteľom a sociálnych pracovníkom z mimovládneho prostredia úspešne začalo dariť.

Rovnako som očakávala, že mesto Žilina nájde spôsob, ako zabezpečí dopravu najchudobnejších detí do škôl roztrúsených po celom meste. Súčasný stav dopravy zdarma neplatí pre všetky deti rovnako, čo má prvky nerovnakého zaobchádzania. Je to pritom kľúčové, aby deti mohli chodiť pravidelne do školy a nepodkopávala sa práca učiteľov a sociálnych pracovníkov. Primátor mesta dnes ale zablokoval riešenie problému s dopravou detí do škôl, čo považujem z hľadiska prístupu všetkých detí k vzdelaniu a zachovania princípu rovnakého zaobchádzania, za nesprávny krok, ktorý nie je vo verejnom záujme.TASR o tom dnes informovala verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.Téma TASR