Vranov n/Topľou: Štátne gymnázium získalo detektor kozmického žiarenia

TASR, 20. februára 2018 10:04

Do súťaže, na základe ktorej prístroj získali, sa zapojil sedemčlenný tím na čele s učiteľom fyziky a informatiky Jánom Motešickým.

Vranov nad Topľou 20. februára (TASR) – Vranovské štátne gymnázium získalo detektor kozmického žiarenia z CERN-u, a tak ako jediná stredná škola na Slovensku bude môcť v tejto oblasti realizovať aj vlastný experiment. Študenti zaujali odborníkov svojím projektom, ktorý by skúmal prechod miónov cez feromagnetickú látku.

Vranovské štátne gymnázium získalo detektor kozmického žiarenia z CERN-u, a tak ako jediná stredná škola na Slovensku bude môcť v tejto oblasti realizovať aj vlastný experiment. Študenti zaujali odborníkov svojím projektom, ktorý by skúmal prechod miónov cez feromagnetickú látku. Na snímke sedemčlenný tím vranovského gymnázia, ktorý projekt pripravil. Vľavo učiteľ fyziky a informatiky Ján Motešický. FOTO TASR - Michaela Zdražilová Foto: TASRDo súťaže, na základe ktorej prístroj získali, sa zapojil sedemčlenný tím na čele s učiteľom fyziky a informatiky Jánom Motešickým. Pripraviť mali experiment, ktorý by chceli zrealizovať priamo v CERN-e. Skončili v dvanástke tých najlepších. "Náš projekt sa týkal fundamentálnych častíc – miónov, ktoré sme chceli posielať cez magnetickú kvapalinu ferrofluid a následne by sme sledovali dráhu zakryvenia danej častice na detektore," uviedol pre TASR člen tímu tretiak Filip Jozefov s tým, že by kvapalinu uvádzali do rôznych stavov. Technológia využívajúca mióny sa podľa jeho ďalších slov momentálne praktizuje pri skúmaní makroskopických objektov, ako sú napr. podzemné chodby. "Prechod miónov cez feromagnetickú kvapalinu ešte nikto nerobil," upozornil Motešický na jedinečnosť študentského projektu.

Mión je jednou z častíc kozmického žiarenia a práve na ňu sa budú zameriavať vranovskí gymnazisti aj počas skúmania, pri ktorom využijú detektor. "Rozhodli sme sa k tomu urobiť vlastnú meteostanicu. Zmyslom toho je, že budeme sledovať v závislosti od počasia dopad kozmického žiarenia a budeme to porovnávať a hľadať čo sa tam vlastne nachádza. Či to prinesie výsledky nám alebo ďalším ľuďom či vedcom, sa uvidí," poznamenal Motešický s tým, že výsledky budú priebežne zverejňovať na internete. Jozefov spomenul, že mióny prechádzajú cez rôzne telesá, teda aj cez budovy, to znamená, že detektor môže byť umiestnený aj v objekte.

Jeho sprevádzkovanie budú možno konzultovať aj so samotným CERN-om. "Máme aj kontakt, poslali nám aj nejaký manuál. Tam sú vždy ľudia, ktorí sú otvorení tomu, že ich oslovíme a pomôžu. Na základe tohto projektu budeme spolupracovať aj s docentom Marekom Bombarom z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s ktorým začneme robiť merania vo Vranove, tiež v Tatrách a budeme to porovnávať, aká je zmena a vplyv toho prostredia," podotkol Motešický. Podľa Jakubova sa totiž vo vyššej nadmorskej výške očakáva väčšia hustota dopadajúcich častíc.

Vranovské štátne gymnázium získalo detektor kozmického žiarenia z CERN-u, a tak ako jediná stredná škola na Slovensku bude môcť v tejto oblasti realizovať aj vlastný experiment. Študenti zaujali odborníkov svojím projektom, ktorý by skúmal prechod miónov cez feromagnetickú látku. Na snímke sedemčlenný tím vranovského gymnázia, ktorý projekt pripravil. FOTO TASR - Michaela Zdražilová Foto: TASR


Podľa Motešického by mohli byť výsledky využité na to, že budú vedieť práve odsledovať vzájomný vplyv miónov a počasia, keďže CERN tieto nekomerčné detektory, vyrobené priamo u nich, odovzdal viacerým školám na svete. "Je možné, že sa tam niečo objaví," spomenul s tým, že na ich gymnáziu sa experimentu budú venovať dvaja až traja študenti. Detektor by sa mal neskôr stať súčasťou výbavy prírodovedných laboratórií, na ktorých budovaní škola momentálne intenzívne pracuje.Téma TASR