Vo svete je 218 miliónov detí vo veku 5-17 rokov nútených pracovať

TASR, 12. júna 2018 7:30

Medzinárodná organizácia práce (ILO) v roku 2018 sa pri príležitosti Svetového dňa boja proti detskej práci, ktorý pripadá na 12. júna, tematicky zamerala na "bezpečnosť a zdravie novej generácie".

Ženeva/New York 11. júna (TASR) - Medzinárodná organizácia práce (ILO) v roku 2018 sa pri príležitosti Svetového dňa boja proti detskej práci, ktorý pripadá na 12. júna, tematicky zamerala na "bezpečnosť a zdravie novej generácie". ILO, na ktorú nadviazala aj Organizácia Spojených národov (OSN), dodala, že detská práca je porušením základných práv dieťaťa, brzdou pre trvalo udržateľný rozvoj dôstojnej práce a hanbou pre ľudstvo. Vykoreniť detskú prácu je prioritou pre celý svet, uviedla OSN na svojej webovej stránke.

Deti pracujú v tehelni v pakistanskom Islamabáde. Foto: TASR/AP


ILO od roku 2002 prostredníctvom Svetového dňa boja proti detskej práci upriamuje pozornosť na rozsah detskej práce vo svete, ako aj na úsilie potrebné na jej odstránenie. Ako uviedla OSN, každé dieťa má právo byť slobodné od akejkoľvek formy práce a všetci pracujúci majú právo na zdravé a bezpečné pracovné prostredie. Toto konštatovanie vyplýva zo skutočnosti, že v roku 2018 organizátori Svetového dňa proti detskej práci a Svetového dňa bezpečnosti a zdravia pri práci spojili sily do spoločnej kampane s cieľom zlepšiť bezpečnosť a zdravie mladých pracujúcich a skoncovať s prácou detí.

ILO zverejnila niekoľko faktov, ktoré zverejnila aj OSN, o detskej práci. Podľa nich:

-- Vo svete je 218 miliónov detí vo veku päť až 17 rokov ekonomicky činných.

-- V absolútnych číslach takmer polovica prípadov detskej práce (72 miliónov) sa deje v Afrike; 62 miliónov v regióne Ázie a Tichomoria; 10,7 milióna na amerických kontinentoch; 1,1 milióna v arabských štátoch a 5,5 milióna v Európe a Strednej Ázii.

-- Z pohľadu prevalencie každé piate dieťa v Afrike (19,6 percenta) je nútené pracovať; výskyt tohto javu v ostatných regiónoch je v rozmedzí troch až siedmich percent.

-- Zo všetkých 152 miliónov detí nútených pracovať je takmer polovica vo veku od päť do 11 rokov.

-- Zo 152 miliónov detí nútených do detskej práce je 88 miliónov chlapcov a 64 miliónov dievčat.

-- Detská práca sa vyskytuje najmä v poľnohospodárstve (71 percent), ktoré zahŕňa aj rybolov, lesné hospodárstvo, chov dobytka a vodné hospodárstvo.

-- 17 percent detí prinútených vykonávať detskú prácu pracuje v sektore služieb.

-- 12 percent detí prinútených vykonávať detskú prácu je aktívnych v priemysle vrátane baníctva.

V roku 1992 vznikol Medzinárodný program na odstránenie detskej práce (IPEC) s hlavným cieľom postupne odstraňovať detskú prácu pomocou posilňovania kapacít jednotlivých krajín pri riešení tejto úlohy a podporovania hnutia boja proti detskej práci na celom svete.

Cieľom ILO je odstraňovanie detskej práce vo svete, pričom prioritnými sú najhoršie formy prác, ktoré vykonávajú deti. Ide o nebezpečné práce, ďalej o pohlavné zneužívanie detí s obchodnými účelmi, ako aj o akúkoľvek formu otroctva.

Štáty, ktoré ratifikovali Dohovor ILO č. 182, sa zaviazali, že vykonajú všetko, aby čo najskôr zakázali najhoršie formy detskej práce.

Išlo o najrýchlejšie ratifikovaný dohovor v dejinách ILO od jej založenia v roku 1919. Napriek tomu detská práca stále zostáva realitou v mnohých krajinách.

Prvý Svetový deň boja proti detskej práci, ktorý je iniciatívou ILO, sa konal 12. júna 2002.


Téma TASR