Vláda: Súčasný kreditový príplatok by sa mal zrušiť

TASR, 10. januára 2019 7:33

Postupne by ho mal nahradiť príplatok za profesijný rozvoj.  Vláda s návrhom zákona súhlasila.

Na snímke členovia vlády počas 134. zasadnutia vlády SR v Bratislave 9. januára 2019. FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR


Bratislava 9. januára (TASR) - Súčasný kreditový príplatok by sa mal zrušiť, vyplýva to zo zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý v stredu predložila na rokovanie vlády ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). Postupne by ho mal nahradiť príplatok za profesijný rozvoj. Vláda s návrhom zákona súhlasila.

Zákon v súčasnosti garantuje príplatok za kredity neobmedzene, to by sa v septembri malo zmeniť. Učitelia by o príplatky nemali prísť okamžite. Ako informuje Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) na svojom webe, zástupcom zväzu sa podarilo presadiť predĺženie prechodného obdobia do roku 2023 pre platnosť kreditového príplatku získaného pred navrhovanou účinnosťou tohto zákona, a to od septembra.

Príplatok za profesijný rozvoj získaný po 1. septembri by mal mať podľa návrhu zákona platnosť sedem rokov. Získať ho môžu pedagogickí a odborní zamestnanci aj za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia, štátnu jazykovú skúšku a špecializačné vzdelávanie. Možnosť získať tento príplatok bude aj za absolvovanie inovačného vzdelávania. "Príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov najviac v sume 12 percent z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený, z toho najviac v sume deväť percent za profesijný rozvoj v oblasti inovačného vzdelávania," uvádza sa v návrhu zákona.

Lubyová ešte v decembri 2019 uviedla, že cieľom zmeny zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch je, aby sa zvýšila kvalita vzdelávania. Zároveň sa podľa jej slov učitelia nemajú obávať, že by v novom systéme o peniaze prišli.

Zákon upravuje napríklad aj pracovný pomer pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý sa má skončiť najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov. "Ak ide o riaditeľa, pracovný pomer sa má skončiť uplynutím funkčného obdobia, v ktorom dovŕšil 65 rokov," uvádza sa v materiáli. Zamestnávateľ však môže s pedagogickým alebo odborným zamestnancom, ktorý dosiahol tento vek, uzatvoriť pracovný pomer najdlhšie na jeden rok.

Rezort školstva predložil materiál na rokovanie vlády aj napriek tomu, že ostal v rozpore s dvoma subjektmi, a to s OZPŠaV a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). V návrhu zákona sa napríklad kategória učiteľa profesijného rozvoja člení na tri podkategórie, a to lektora vzdelávania, metodika profesijného rozvoja a konzultanta atestačného konania. S vytvorením nových troch podkategórií učiteľa profesijného rozvoja sa ZMOS nestotožňuje.
Téma TASR