Poznáme víťazov druhého ročníka súťaže Zápisník cestovateľa

Školský servis, 4. apríla 2016 10:34

Víťazným tímom sa stala 1. A/B. trieda zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Budovateľskej ulici v Komárne.

Súťaž Zápisník cestovateľa vyvrcholi 31. marca Foto: ŠEDÝ MEDVEĎ, o. zBratislava 4. apríla (SkolskyServis.sk) - Druhý ročník unikátneho edukačného projektu pre deti a mládež s názvom „ZÁPISNÍK CESTOVATEĽA – spoznaj svet, spoznáš seba.“ vyvrcholil 31. marca.

Do súťaže sa prihlásilo 53 tried zo všetkých regiónov Slovenska, ktorých úlohou bolo na projektovej báze autorsky spracovať atraktívne informácie o vybranej krajine sveta a vytvoriť cestovateľské „bedekery“, mapy a iné pomôcky tínedžera cestovateľa s cieľom nadchnúť svojich rovesníkov pre aktívne spoznávanie našej planéty. Inovatívnemu a kreatívnemu spracovaniu materiálov predchádzal niekoľkotýždňový hĺbkový výskum krajiny, ktorý členovia tímu podnikli spolu s ich pedagógom.

Projekt sa realizuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
O víťazoch súťaže rozhodla odborná porota v zložení: Pavol Barabáš (cestovateľ, dokumentarista, majiteľ K2 Studio), Ľuboš Fellner (jeden z najscestovanejších Slovákov, zakladateľ cestovnej kancelárie BUBO), Eva Masárová (riaditeľka odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR), Martin Nikodým (cestovateľ, fotograf, moderátor), Tamara Heribanová (cestovateľka, spisovateľka, moderátorka), Tibor Búza (riaditeľ Sekcie programových služieb RTVS), Milan Krupčík (cestovateľ a profesionálny fotograf), Martin Michalica a Ivan Straka (cestovatelia, zakladatelia www.dikymoc.sk, ŠEDÝ MEDVEĎ, o. z.).

Víťazným tímom sa stala 1. A/B. trieda zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Budovateľskej ulici v Komárne, ktorá sa pod vedením pani učiteľky Ing. Andrei Hajabácsovej originálnym spôsobom zamerala na Veľkú Britániu a svojmu súťažnému projektu dala názov „magic box“. Vysoká úroveň súťažných prác inšpirovala porotu k udeleniu niekoľkých mimoriadnych ocenení, ktorých zoznam nájdete na adrese http://www.dikymoc.sk/cestovanie/sutaz/zapisnik-cestovatela/vitazi/ .

Súťažné práce boli verejnosti predstavené aj v rámci výstavy, ktorá sa nachádza v Detskom múzeu v Bratislave.
Téme vytvárania multikultúrnej spoločnosti bez diskriminácie, rešpektovania kultúrnej rozmanitosti a rozvíjania interkultúrneho učenia prostredníctvom spoločných aktivít mladých ľudí z rôzneho kultúrneho, etnického alebo náboženského prostredia sa venuje aj Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020, Stratégia EURÓPA 2020, ako aj Stratégia EÚ pre mládež na roky 2010 - 2018.

* Vyhlasovateľom a organizátorom projektu „ZÁPISNÍK CESTOVASTEĽA“ je občianske združenie Šedý medveď v rámci edukačno-mentorskej platformy pre deti a mládež www.dikymoc.sk. Generálnym partnerom a spoluorganizátorom je cestovná kancelária BUBO, hlavným partnerom projektu je PENZIÓN UNIVERZITKA.

Téma TASR