Víťazmi Vodnej akadémie sa stali školy z Humenného, Malaciek a Lúčok

TASR, 17. júna 2013 9:39

Víťazné tímy čaká odmena v podobe plavby po Dunaji s ambasádorom Vodnej akadémie Jurajom Kemkom počas osláv Dňa Dunaja v utorok 25. júna.

Foto: vodna akademia
Bratislava 17. júna (TASR) - Víťazmi interaktívnej súťaže Vodná akadémia sa stali tri školy. Na prvom mieste sa umiestnila ZŠ Kudlovská z Humenného, striebornú priečku obsadila ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách a tretia skončila ZŠ Lúčky. Víťazné tímy čaká odmena v podobe plavby po Dunaji s ambasádorom Vodnej akadémie Jurajom Kemkom počas osláv Dňa Dunaja v utorok 25. júna.

"Súťaž Vodná akadémia sa začala v októbri minulého roku a počas siedmich mesiacov sa na nej pravidelne zúčastňovali tímy piatakov a šiestakov zo štyridsiatich slovenských škôl. Svoje vedomosti si žiaci utvrdzovali, alebo rozširovali v rôznych predmetoch ako napríklad v chémii, fyzike, či biológii," uviedla Viera Lasáková, koordinátorka súťaže z Inštitútu DAPHNE.

Online súťažné úlohy boli pre zapojené tímy publikované v mesačných intervaloch a vyžadovali od nich pravidelnú prácu s počítačom, ale aj terénny výskum. "Na začiatku súťaže dostal každý tím reálnu mapu povodia vo svojom okolí. O svojom povodí žiaci počas celej súťaže študovali, prakticky realizovali rôzne pokusy a výskumné metódy a na záver navrhovali prostredníctvom malého projektu riešenia na zlepšenie jeho stavu," vysvetlila Lasáková.

Žiaci sa ďalej naučili rozoznávať napríklad aj vodné živočíchy – bezstavovce. Ich výskyt aj počet druhov im napovie, aká je čistota konkrétnej vody, pretože niektoré z nich, napríklad larvy vážok či potápniky, sa vyskytujú iba v neznečistenej vode. Čím viac druhov takýchto živočíchov sa vo vodnom toku nájde, tým je laicky povedané voda čistejšia. "Na pretras však prišla aj ich škola či domácnosť, kde sa učili, ako klasické čistiace prostriedky narušujú povrchové napätie vody a ničia tak životný priestor niektorých druhov vodných bezstavovcov," dodala Lasáková.

Ak majú učitelia záujem v novom školskom roku pracovať s vybranými online úlohami aj na svojich hodinách, môžu kontaktovať Inštitút DAPHNE, ktorý im umožní prístup k úlohám.Téma TASR