Viac ako 70 rómskych detí z komunitných centier si vyskúšalo povolania

TASR, 13. apríla 2018 11:48

S prácou vo viacerých odvetviach sa zoznámili v rámci projektu Hodina deťom, ktorý trval od júla 2017 do marca tohto roka.

Bratislava 13. apríla (TASR) – Viac ako 70 detí z marginalizovaných komunít, najmä mladých Rómov z komunitných centier neziskovej organizácie Človek v ohrození, si vyskúšalo rôzne povolania. S prácou vo viacerých odvetviach sa zoznámili v rámci projektu Hodina deťom, ktorý trval od júla 2017 do marca tohto roka. Ten viacerých z nich inšpiroval pokračovať v štúdiu na strednej odbornej škole.
Cieľom projektu bolo zoznámiť týchto mladých ľudí s rôznymi povolaniami, zintenzívniť stretnutia s mládežníkmi v rámci kariérneho poradenstva, ako aj vytvoriť kľúčový dokument pre kariérne poradenstvo do budúcnosti. "Deti sa tak mohli stretnúť s rôznymi remeselníkmi, robotníkmi či zamestnancami v oblasti služieb a inšpirovať sa, čo po skončení strednej školy," informovala PR manažérka organizácie Človek v ohrození Miroslava Ábelová. Vyskúšať si mohli kuť horúce železo, naučiť sa piecť či strihať vlasy.

Projekt pozitívne hodnotí aj Paula Oravcová, odborná pracovníčka komunitného centra v Roškovciach. "Rómske deti nemajú takú rozvinutú predstavivosť ako deti z majority, takže návštevy rôznych zamestnávateľov, remeselníkov a potenciálnych škôl, ktoré môžu ukončiť, bol pre ne veľký zážitok," priblížila.

Súhlasí s ňou aj Mária Lichvárová, odborná garantka komunitného centra v Kojaticiach. Podľa nej si mladí uvedomili, že keď chcú niečo dosiahnuť, musia preto niečo urobiť. "Projekt motivoval štyroch mladých ľudí, aby pokračovali v ďalšom vzdelávaní a podali si prihlášky na stredné školy, čo vnímam ako obrovský úspech. Väčšina z komunity má u nás v Kojaticiach ukončenú iba povinnú školskú dochádzku," uviedla Lichvárová.

V rámci projektu sa zároveň podarilo vytvoriť aj metodiku pre kariérne poradenstvo, ktorá bude dostupná na webovej stránke organizácie Človek v ohrození. Slúžiť bude ako pomôcka v komunitných centrách, ale môže byť tiež inšpiráciou pre odbornú verejnosť, ako túto službu spustiť, na čo nezabudnúť, na čo sa zamerať. "Jej súčasťou sú aj príklady skupinových aktivít, ktoré môžu sociálni pracovníci využiť v rámci práce v základnej, strednej škole alebo komunitnom centre," dodala Ábelová.


Téma TASR