Váženie školských tašiek ukázalo, že sú priťažké

Školský servis, 12. apríla 2017 10:33

Vzdelávací portál KOZMIX ich žiakom odľahčí.

Foto:Bratislava 12. apríla (SkolskyServis.sk) - Nezisková organizácia EDULAB spustila pre učiteľov na 1300 základných školách, ktoré sú zapojené do projektu „Moja prvá škola“ nový vzdelávací modul, v ktorom získajú viac zručností na využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu na portáli KOZMIX.

„Okrem čoraz väčšieho množstva interaktívneho vzdelávacieho obsahu sme na portáli Kozmix učiteľom sprístupnili aj nimi veľmi využívané učebnice od vydavateľstva AITEC v elektronickej podobe. Školy tak môžu tieto učebnice naďalej používať, ale žiaci ich nebudú musieť prenášať zo školy domov a naopak,“ informuje Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB.

Kvalitne pripravené a odborne spracované učebnice vydavateľstva AITEC vytvárajú výborný základ pre vznik atraktívneho interaktívneho vzdelávacieho obsahu. Kombináciou oboch typov materiálov je možné zabezpečiť pre väčšinu žiakov efektívne získavanie poznatkov a kompetencií. Práve preto sa do budúcnosti plánuje, že tieto učebnice budú na portáli KOZMIX plne interaktívne, a teda pre žiakov opäť atraktívnejšie.

Váha školských tašiek, najmä v prípade našich najmenších žiakov na 1. stupni základnej školy je na Slovensku problémom. Kým lekári sa zhodujú, že taška žiaka by nemala vážiť viac ako desatinu jeho hmotnosti, náhodné meranie ukázalo, že realita je iná. Z 10 detí mali takmer všetky školskú tašku, ktorá podľa lekárov nespĺňala váhový limit a nebola pre detskú chrbticu vhodná. Váha ich tašiek mala v priemere 1,5 až dvojnásobok odporúčanej hmotnosti. V jednom prípade dokonca váha školskej tašky viac ako dvojnásobne prekročila odporúčaný limit, keď vážila 23 percent hmotnosti žiaka.

Riešenie v podobe využívania interaktívnych učebníc vo výučbe hodnotia pozitívne aj samotní učitelia. V prieskume EDULAB-u medzi učiteľmi až 96% z nich vyjadrilo názor, že ich budú alebo plánujú využívať vo svojej učiteľskej praxi.

Projekt „Moja prvá škola“ podporujú spoločnosti Agemsoft, Slovak Telecom a Samsung.

Téma TASR