V SOŠ Ostrovského pribudne nová IT učebňa

Školský servis, 18. novembra 2018 8:00

Nová IT učebňa bude slúžiť aj na vzdelávanie v IT sfére žiakov iných stredných škôl, pedagogických pracovníkov a zamestnancov firiem v regióneKošice 18. novembra (SkolskyServis.sk) - Slávnostné otvorenie novej IT učebne na Strednej odbornej škole Ostrovského, ktoré sa uskutoční 19. novembra o 09.00 hodine v budove školy na Ostrovského 1 v Košiciach. Svoju účasť na podujatí potvrdil aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav TRNKA.

SOŠ Ostrovského sa zameriava na IT vzdelávanie prostredníctvom študijných odborov - informačné a sieťové technológie, grafik digitálnych médií, mechanik počítačových sietí, pomaturitné štúdium v odbore špecialista informačnej bezpečnosti. V súčasnosti ju navštevuje približne 600 žiakov.

V rámci odboru informačné a sieťové technológie pripravuje najvyšší počet absolventov v Košiciach, preto sa spoločnosť T-Systems Slovakia rozhodla podporiť a skvalitniť vzdelávanie na škole prostredníctvom novej IT učebne. S Košickým samosprávnym krajom a školou pripravili moderný vzdelávací priestor zameraný na prax, vybavený modernými počítačmi a technológiami, ako napríklad telepresence.

Nová IT učebňa bude slúžiť aj na vzdelávanie v IT sfére žiakov iných stredných škôl, pedagogických pracovníkov a zamestnancov firiem v regióne, keďže na SOŠ Ostrovského je zriadené Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre informačné a sieťové technológie s týmto účelom.

Miroslava Korytková

Téma TASR