V Poprade po roku opäť ocenili najlepších pedagógov

TASR, 20. marca 2018 10:48

Mesto Poprad v rámci 4. ročníka ankety Naj pedagóg 2018 opäť ocenilo najlepších učiteľov a vychovávateľov.

Poprad 20. marca (TASR) – Pri príležitosti Dňa učiteľov samospráva počas galavečera v pondelok (19.3.) znova vyzdvihla najaktívnejších a najúspešnejších pedagogických zamestnancov materských, základných, stredných, umeleckých škôl a školských klubov. "Školy po internom hlasovaní alebo výbere s možnosťou zapojenia pedagógov, žiakov a rodičov nominovali spolu 18 pedagogických zamestnancov v kategóriách akčný, tvorivý učiteľ - pedagogický zamestnanec, ďalej učiteľ s mimoriadnymi výsledkami, a v neposlednom rade zaslúžilý učiteľ," uviedol hovorca mesta Poprad Marián Galajda.
Foto: www.poprad.sk

Každá škola mohla nominovať do jednotlivých kategórií jedného pedagóga. Osobitne boli hodnotení pedagógovia zo stredných škôl (SŠ). O ocenených rozhodla odborná porota v zložení viceprimátor Igor Wzoš, vedúca odboru školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Poprade Edita Pilárová a poslankyňa Mestského zastupiteľstva Alena Madzinová.

Medzi základnými školami (ZŠ) v prvej kategórii akčný, tvorivý učiteľ zvíťazila učiteľka hudobnej náuky a hry na flaute zo Základnej umeleckej školy (ZUŠ) na Štefánikovej ulici Gabriela Leštachová Rošková. "Od jej príchodu sa medzi žiakmi zvýšila obľúbenosť dovtedy pomerne problémového predmetu hudobná náuka. Vytvorila si k žiakom srdečný a priateľský vzťah, motivuje ich tým, že vyrába vlastné učebné pomôcky, vymýšľa pre deti rôzne hry a tvorivé úlohy," priblížil Galajda s tým, že okrem výchovy sólových hráčov spája deti troch popradských ZUŠ v súbore priečnych fláut. Sama je aktívnou hudobníčkou.

V druhej kategórii učiteľ s mimoriadnymi výsledkami dominovala Mária Rybková z Materskej školy (MŠ) pri Základnej škole (ZŠ) Záborského, ktorá počas 38-ročnej praxe dosiahla množstvo úspechov. "Zavádzala nové projekty do škôlky ako napr. Lego dacta, soľná trieda, lyžiarsky výcvik, detské mestečko s dopravným ihriskom, či zriadenie infrasauny v priestoroch MŠ," doplnil Galajda. Titul zaslúžilý učiteľ medzi ZŠ získala Jarmila Cervová zo ZŠ s MŠ na Komenského ulici. Podľa hodnotenia poroty bola svojimi skúsenosťami, postojom k profesii, zapálenosti pre zdokonaľovanie výchovno-vyučovacieho procesu a zanieteniu, inšpiráciou aj pre mladších kolegov.

Medzi SŠ získala ocenenie učiteľa s mimoriadnymi výsledkami Silvia Bartošová zo Spojenej školy na ulici D. Tatarku. "Učiteľka biológie a chémie dosiahla v rokoch 2014 – 2107 úspechy so svojim žiakom Oliverom Pitoňákom. Ten reprezentoval Slovensko na celosvetových kolách biologickej olympiády v Indii, vo Vietname a vo Veľkej Británii. K jeho úspechom prispela pani učiteľka hlavne svojím zodpovedným prístupom a nasadením v práci i mimoškolskej činnosti," upozornil Galajda.

Titul zaslúžilý učiteľ získal Dušan Žiška z Obchodnej akadémie v Poprade, ktorý počas 40-ročnej praxe podľa poroty vynikal najmä svojou profesionálnosťou, odbornosťou, tvorivosťou, pracovitosťou a sebadisciplínou. Učiteľ dejepisu a slovenčiny je okrem iného aj spoluautorom publikácie Poprad – história mesta na starých pohľadniciach, ktorú rezort školstva schválil ako stredoškolskú učebnicu na výučbu regionálnych dejín.

Téma TASR