V pondelok sa začína Týždeň vedy a techniky na Slovensku

TASR, 2. novembra 2012 11:27

V poradí 8. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční od pondelka 5. novembra do nedele 11. novembra v priestoroch bratislavskej Incheby

Bratislava 2. novembra (TASR) –Jeho súčasťou budú odborné konferencie, výstavy i súťažné prehliadky.Nosnými podujatiami Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2012 budú Národná konferencia pod názvom Výskum, vývoj a inovácie – cesta k vyššej kvalite života, výstavy Bibliotéka/Pedagogika a konferencie k Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.

Ďalším podujatím, počas ktorého sa v pondelok uskutoční aj slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky, bude konferencia s názvom Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách. Tento seminár bude spojený s celoštátnou súťažnou prehliadkou bádateľských projektov žiakov stredných škôl o Cenu Scientia Pro Futuro 2012

.Počas celého Týždňa vedy a techniky na Slovensku možno navštíviť výstavu pod názvom Veda pre všetkých, ktorá bude pre verejnosť prístupná 5.-11. novembra v priestoroch bratislavskej Incheby.Vyvrcholením týždňa bude slávnostný galavečer, na ktorom udelia Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2012.

Viac informácií o všetkých podujatiach Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2012 sa nachádza na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk.

Organizátorom 8. ročníka Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (NCP VaT; CVTI SR).
TASR informoval odbor masmediálnej politiky MŠVVŠ SR.

Téma TASR