V nitrianskej škole otvorili unikátne vzdelávacie centrum

Školský servis, 18. decembra 2018 11:40

Bude slúžiť aj na prípravu odborníkov pre Jaguar Land Rover .

Robotické pracovisko Foto:


Nitra 18. decembra (SkolskyServis.sk) - V Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickej / SSOSP/ DSA na Novozámockej ulici v Nitre otvorili špecializované školiace pracovisko, vybavené modernými robotmi. Bude slúžiť predovšetkým pre praktickú časť výučby študentov v systéme duálneho vzdelávania. Na otvorení sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.

Na novom pracovisku vybudovali mechatronickú linku, na ktorej sa budú študenti pripravovať v predmetoch automatizáciie a mechatroniky. Budú sa učiť programovať proces pohybu súčiastok na dopravníkovom páse a ovládať riadiaci panel. Špeciálne vyvinuté roboty sú zasa určené predovšetkým pre potreby manipulácie s materiálom a obsluhu strojov. Škola takto reaguje na výzvy, ktoré prináša štvrtá etapa priemyselnej revolúcie / Priemysel 4.0./ a ktorá bude zároveň vyžadovať prípravu nového typu odborníkov. Ako povedal Tony Bainbridge, technologický manažér pre oblasť inovácii a kontinuálneho zlepšovania spoločnosti Jaguar Land Rover, novovytvorené vzdelávacie centrum je najmodernejšie v celom regióne a technológie a prístroje v ňom sú v zmenšenom formáte rovnaké, aké sa používajú v nitrianskom závode. Absolventi školy po ukončení štúdia nájdu uplatnenie vo všetkých jeho prevádzkach, od karosárne až po montáž, či zabezpečenie kvality a údržbu.
Na SSOSP DSA v Nitre sa od začiatku tohto školského roku študenti pripravujú v rámci spolupráce so závodom Jaguar Land Rover v perspektívnom maturitnom študijnom odbore mechanik mechatronik. Praktickú časť výučby budú absolvovať aj na novovytvorenom robotickom pracovisku.

Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickej DSA sa vlani zmenil zriaďovateľ. Od štátu prešli zriaďovateľské kompetencie na Deutsch-Slowakische Akademien, dcérsku spoločnosť nadnárodného vzdelávacieho koncernu Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft /EBG/ so sídlom v Magdeburgu v Nemecku. Škola ponúka 5 študijných odborov so 4-ročným štúdiom, ukončených výučným listom a maturitnou skúškou. Študuje na nej 427 žiakov.
Téma TASR