V testovaní dosiahli 15-roční žiaci podpriemerné výsledky

TASR, 21. novembra 2017 15:02

Popri testovaní čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti v štúdii PISA 2015 sa SR zapojila prvýkrát aj do testovania tímového riešenia problémov.

Bratislava 21. novembra (TASR) – Hodnota priemerného výkonu krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) bola štandardizovaná na 500 bodov, pričom priemerný výkon slovenských žiakov v tímovom riešení problémov bol 463 bodov, čo je štatisticky nižší výkon, ako je priemer krajín OECD. TASR o testovaní 15-ročných detí informovalo tlačové oddelenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Foto: TASR/Radovan Stoklasa


Porovnateľný výkon ako slovenskí žiaci dosiahli žiaci z Izraela, Grécka a Čile. Nižší výsledok ako Slovensko dosiahli len žiaci z Mexika a Turecka. Cieľom testovania žiakov v tejto oblasti bolo monitorovať, ako a na akej úrovni dokáže jednotlivec pri riešení konkrétneho problému spolupracovať s členmi tímu.

Testovanie tímového riešenia problémov bolo výlučne elektronické a interaktívne. Testovaný žiak bol súčasťou fiktívneho riešiteľského tímu a spolupracoval s fiktívnymi tímovými partnermi, ktorých odpovede generoval počítač. Žiak musel byť so svojím tímom schopný rozdeliť si úlohy pri riešení zadaného problému, hľadať stratégie a postupy na jeho vyriešenie a napokon aj vyriešiť konkrétne zadané úlohy. Na základe odpovedí boli žiaci podľa výkonov rozdelení do štyroch vedomostných úrovní.

Najvyšší počet žiakov pod úrovňou 1 v oblasti tímového riešenia problémov je na stredných odborných školách v nematuritných odboroch a na základných školách. Najviac žiakov, ktorí dosiahli výkon zodpovedajúci najvyšším dvom vedomostným úrovniam, je na gymnáziách. Pre Slovensko, rovnako ako aj pre všetky krajiny OECD, platí, že tímovú spoluprácu oceňujú viac chlapci ako dievčatá.

Medzinárodné porovnanie zručností žiakov OECD PISA v oblasti tímového riešenia problémov vychádza z výsledkov 52 zapojených krajín sveta, ktoré sa rozhodli dobrovoľne otestovať, na akej úrovni sú žiaci schopní tímovo riešiť zadané problémy. Celkovo sa do testovania zapojilo 123.412 žiakov. Úlohy zamerané na tímové riešenie problémov riešilo na Slovensku spolu 1856 žiakov.Téma TASR