V kauze elokovaného pracoviska v Sečovciach škola stiahla žalobu

TASR, 18. októbra 2018 6:44

Spojená škola Dobšiná, pod ktorú patrí pracovisko Sečovce, stiahla na súde žalobu, ktorou napadla rozhodnutie rezortu školstva o vyradení elokovaného pracoviska zo siete škôl a školských zariadení.

Sečovce 17. októbra (TASR) – Spojená škola (SŠ) Dobšiná, pod ktorú patrí elokované pracovisko Sečovce, stiahla na súde žalobu, ktorou napadla rozhodnutie rezortu školstva o vyradení elokovaného pracoviska zo siete škôl a školských zariadení. Stalo sa tak potom, ako Úrad KSK pre vážne pochybenia v septembri odvolal riaditeľku školy. TASR to potvrdila hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Činčárová.

Elokované pracovisko Sečovce je známe kauzou predraženého nájomného. Zdroje na prenájom mala škola získavať na základe pochybnej diagnostiky z oblasti špeciálnej pedagogiky pri zaraďovaní žiakov do najvyšších kategórií zdravotného znevýhodnenia s najvyšším normatívom. Upozornila na to vlani v novembri vtedy nezaradená poslankyňa NR SR Zuzana Zimenová.

Ministerstvo školstva rozhodlo o vyradení sečovského pracoviska zo siete škôl a školských zariadení v decembri 2017. Jediným účastníkom správneho konania bol zriaďovateľ školy - KSK, ktorý sa voči verdiktu neodvolal. SŠ Dobšiná pod vedením riaditeľky Alice Krivanskej však rozhodnutie ministerstva napadla s tým, že sa na súde domáhala taktiež postavenia účastníka správneho konania. Krajský súd v Bratislave 31. mája priznal podanej správnej žalobe odkladný účinok, a to až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci samej.

"Žaloba na Krajskom súde v Bratislave je vyslovená obštrukcia zo strany bývalej riaditeľky v snahe zachovať čo najdlhšie stav, ktorý je v rozpore s verejným záujmom. SOŠ Dobšiná podľa zákona nie je účastníkom konania o vyradení a nie je teda ani oprávnená podávať v tejto veci žalobu. Späťvzatie žaloby je krokom k zosúladeniu postupu SOŠ Dobšiná so zákonom. Celkovo situáciu, kedy škola bojovala s vlastným zriaďovateľom, považujem za absurdnú," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

SŠ Dobšiná má organizačné zložky gymnázium a strednú odbornú školu (SOŠ), pod ktorú patrí aj elokované pracovisko Sečovce. K vyradeniu pracoviska zo siete škôl došlo na základe zistení hlavnej školskej kontrolórky. Kontroly odhalili okrem vysokého nájmu a porušovania pravidiel verejného obstarávania aj neuskutočňovanie vzdelávania podľa štátneho vzdelávacieho programu, nedodržanie materiálno-technického a priestorového zabezpečenia či dokonca nesprávne zaradenie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Pochybenia sa týkali aj Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Sečovciach.

Za jeden z najvypuklejších problémov považuje Úrad KSK prehnanú výšku nájmu za priestory, ktoré využívalo sečovské pracovisko. Ročne zaň platilo takmer 900.000 eur. Podobné elokované pracoviská pritom platia podľa Úradu KSK len zlomok z tejto sumy.

"Chceme zabrániť ďalšiemu plytvaniu verejných prostriedkov a postupovať v súlade s týmito zisteniami a rozhodnutím ministerstva," uviedol Trnka. Poverený riaditeľ školy podľa jeho slov už zrušil všetky splnomocnenia advokátovi, ktorý školu v minulosti zastupoval. Trnka tiež poukázal na to, že zmluva s advokátom, ktorú uzatvorila predchádzajúca riaditeľka a poverenia, ktoré mu udelila, neboli nikdy konzultované s Úradom KSK ako zriaďovateľom školy.

Spornú nájomnú zmluvu stále preveruje finančná kontrola Úradu KSK, ktorá sa začala ešte v decembri minulého roka. Podľa KSK, keďže bývalá riaditeľka s kontrolnou skupinou nespolupracovala, doteraz nebolo možné túto finančnú kontrolu dokončiť. "Za účelom vypracovania znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty nájmu nehnuteľnosti bolo potrebné vykonať obhliadku na mieste, no kontrolná skupina nebola vpustená do priestorov školy. Stalo sa tak až po odvolaní pani riaditeľky," uviedla Činčárová.

Zastupiteľstvo KSK v auguste rozhodlo v prípade sporných nájomných zmlúv aj o vykonaní kontroly zo strany útvaru hlavného kontrolóra kraja. Tá by sa mala začať až po skončení finančnej kontroly Úradu KSK.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR sa k aktuálnemu stavu v prípade vyradenia sečovského elokovaného pracoviska a Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva zo siete škôl a školských zariadení nevyjadruje. "Nakoľko v predmetnej veci prebieha vyšetrovanie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), MŠVVaŠ SR je povinné zo zákona zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sú predmetom vyšetrovania," reagoval na otázky TASR tlačový odbor rezortu.

Kauzou sa zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. "V súvislosti so zdrojmi, ktoré mala škola získavať na základe pochybnej diagnostiky z oblasti špeciálnej pedagogiky pri zaraďovaní žiakov do najvyšších kategórií zdravotného znevýhodnenia s najvyšším normatívom, bolo začaté trestné stíhanie za prečin subvenčného podvodu," potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry Košice Milan Filičko. Trestné stíhanie je vedené iba vo veci, teda zatiaľ voči nikomu nebolo vznesené obvinenie. "Po vyhodnotení všetkých dôkazov vyšetrovateľ rozhodne, či bude vznesené obvinenie konkrétnym osobám, alebo či bude vykonané iné procesné rozhodnutie vo veci," dodal Filičko. Polícia preveruje aj údajné predražené nájomné, tam zatiaľ trestné stíhanie začaté nebolo.

Predseda KSK podal koncom júna trestné oznámenie s tým, že malo dôjsť k zastrašovaniu jeho osoby a ponuke úplatku, a to práve v súvislosti s kauzou nehospodárneho nakladania s prostriedkami v prípade elokovaného pracoviska v Sečovciach. Médiá Trnka informoval, že sa mu vyhrážajú zverejnením rôznych nahrávok a fotografií zo stretnutí s ľuďmi, s ktorými je v pracovnom či osobnom kontakte. Za "neriešenie" záležitosti týkajúcej sa elokovaného pracoviska mu mal byť ponúknutý milión eur. Za nátlakom na jeho osobu stála podľa neho "mafia v školstve". "V júli tohto roku vyšetrovateľ národnej protikorupčnej jednotky začal trestné stíhanie vo veci zločinu podplácania a vykonáva procesné úkony, ku ktorým nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie," uviedol pre TASR hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.Téma TASR