Brezová pod Bradlom: Oslavovali storočnicu prvej slovenskej meštianky

TASR, 15. apríla 2019 10:53

Súčasná škola bola zriadená dekrétom z 1. januára 1919 ako meštianska škola. "Mala tri...

Brezová pod Bradlom 15. apríla (TASR) – Založenie prvej slovenskej meštianskej školy pred 100 rokmi si pripomenuli v priestoroch Národného domu Štefánikovho v Brezovej pod Bradlom v závere uplynulého týždňa TASR o tom informovala Barbora Jánošková z odboru komunikácie Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

Súčasná škola bola zriadená dekrétom z 1. januára 1919 ako meštianska škola. "Mala tri triedy a 130 žiakov. Najvýraznejšie sa o jej vznik pričinil Ján Lichner, ktorý bol aj prvým riaditeľom," uviedol pre TASR Matúš Valihora z Mestského úradu (MsÚ) v Brezovej pod Bradlom.

"Základná škola stojí na tradíciách a základoch prvej slovenskej meštianky. Vyučovanie v jubilejnom školskom roku bolo na škole presiaknuté mnohými metódami a formami, ako dnešným deťom priblížiť odkaz jej založenia," informovala riaditeľka Základnej školy v Brezovej pod Bradlom Ivica Gavrasová.

Súčasnú budovu školy začali budovať v roku 1962 a slávnostne bola otvorená 1. septembra 1964. "Školu som navštívil dvakrát. Prvýkrát to bolo v roku 2016, keď sa otváral blok s kuchyňou a jedálňou, ktorý prispel k zlepšeniu podmienok žiakov navštevujúcich školu. Druhú návštevu som absolvoval v roku 2017, keď sme škole odovzdali pracovné náradie a notebook, ktoré si vybrala na podporu polytechnického vzdelávania," informoval predseda TSK Jaroslav Baška.

V súčasnosti má škola 18 tried, z toho osem na prvom stupni a desať na druhom. Navštevuje ju 354 žiakov a má 30 pedagogických a 13 nepedagogických zamestnancov. Školu okrem detí z mesta navštevujú aj žiaci u okolitých obcí Košariská, Bukovec, Priepasné a Hradište pod Vrátnom.


Téma TASR